Студије фармације – стари програм – фармакологија са токсикологијом

Правила полагања испита

Резултати полагања испита и колоквијума

Испитна питања