О нама

Завод за фармакологију и токсикологију, као наставно – научна јединица Медицинског факултета основан је 1964. године. Назив Катедра за фармакологију и токсикологију добио је 1970. године када су Статутом факултета уведене катедре. У периоду 1974 – 1976. године, формирају се мешовите катедре, а предмет Фармакологија са токсикологијом припојен је Катедри за дијагностику, терапију и рехабилитацију. У саставу те катедре налазили су се још предмети Патолошка физиологија и Рехабилитација. Након интеграције са Клиничком болницом у Новом Саду 1977. године, уместо Катедре постоји само Завод за фармакологију и токсикологију. Допунама Статута Медицинског факултета из 1986. године поново се формирају катедре и од тада Катедра за фармакологију и токсикологију носи овај назив.

order generic Priligy without prescription in Denver Colorado Завод  за фармакологију и токсикологију 1989, године мења назив у Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију.

http://www.ivst-vz.de/?debin=bin%C3%A4re-optionen-funktionsweise Данас Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију држи наставу на 6 студијских програма из 21. предмета

На већини студијских група на Медицинском факултету настава из фармакологије подељена је на Општу фармакологију и Специјалну фармакологију. Настава из предмета Општа фармакологија изводи се у VI семестру за студенте медицине и фармације, и у IV за студенте стоматологије. За студенте медицине се настава из предмета Специјална фармакологија  изводи у VII семестру, за студенте стоматологије у V, а за студенте фармације (као Специјална фармакологија I и II) у VII и VIII семестру. Студенти који студирају на енглеском језику слушају наставу из Опште и Специјалне фармакологије по истом програму као и студенти који слушају наставу на српском језику. За студенте здравствене неге настава се одвија у III семестру. Настава из области токсикологије се једним делом одвија у склопу наставе Опште фармакологије, а делом у оквиру других предмета који не припадају Катедри за фармакологију и токсикологију. Наставници и сарадници ове катедре изводе наставу из Фармакокинетике и Токсиколошке хемије за студенте фармације. Од изборних предмета, за које је увек постојало велико интересовање студената, наставници ове катедре држе Клиничку фармакологију, Фармакоекономију и Клиничку фармацију. На докторским студијама наставници Катедре за фармакологију су носиоци и предавачи предмета Добра клиничка пракса, Добра лабораторијска пракса и Методе научно – истраживачког рада. Поред тога, Катедра обавља и организовану наставу у оквиру специјализације и уже специјализације из клиничке фармакологије и део наставе у оквиру специјализација из Опште медицине и Ургентне медицине, а организатор је и неколико семинара у оквиру континуиране едукације лекара.

Катедра за фармакологију и токсикологију обавља и наставу за студенте В године фармацеутске технологије на Технолошком факултету у Новом Саду. У периоду 1992 – 1998. године, Катедра је паралелно обављала наставу и у Приштини за студенте медицине и стоматологије  Медицинског факултета у Приштини. Наставници ове Катедре су и предавачи по позиву у Бањалуци (Република Српска), Подгорици (Црна Гора), и Кошицама (Словачка).

http://clarionmusic.com/?kyzja=come-guadagnare-all-ora-su-internet&87a=e5 Оснивач и први управник Завода за фармакологију био је проф. др Миленко Медаковић. Он је ту дужност обављао од 1964. до 1974. године. Професор Медаковић је у сарадњи са архитектама помогао у пројектовању распореда и намене просторија и лабораторија Завода, тако да је 1968. године, када се Завод преселио у ове просторије, поседовао једну од најмодернијих лабораторија. Половина простора уступљена је привремено Заводу за патолошку физиологију.

Tastylia Oral Strip without prescription Од 1975. до 1997. године шеф Завода за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију био је проф. др Бранко Банић, који се од самог почетка залагао да се поред наставне и научне делатности у Заводу може обављати и здравствена делатност. Наставно – научно веће Факултета је 1975. године усвојило да се у Заводу за фармакологију обавља делатност из 4 области: базична фармакологија, клиничка фармакологија, контрола лекова и токсикологија. Године 1986. проф. др Бранко Банић именован је и за шефа Катедре за фармакологију и токсикологију.

demo gratis para opciones binarias Одласком проф. др Бранка Банића у пензију октобра 1997. године, за шефа Катедре постављена је проф. др Корнелиа Ђаковић – Швајцер, а за управника Завода проф. др Милан Стануловић. У том периоду, лабораторије Завода за фармакологију добиле су сертификат Добра лабораторијска пракса (ГЛП) према европским стандардима, а од када је на челу Завода проф. др Ана Сабо и сертификат ИСО 9001.

У оквиру Завода за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију ради и Уредништво часописа Пхармаца Сербица (до 2008. године Пхармаца Иугославица);

http://airshow-magazin.de/wp-cron.php?doing_wp_cron=1512912179.5091810226440429687500 Катедра се бави наставном, научном и здравственом делатношћу.

Наставници и сарадници обављају наставу из следећих предмета:

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

  • Медицина: Општа фармакологија и Специјална фармакологија као обавезни и Клиничка фармакологија (ИВ година), Рационална фармакотерапија и Фармакоекономија (В година) као изборни предмети
  • Фармација: Општа фармакологија, Специјална фармакологија и Клиничка фармација као обавезни, и Фармакоекономија као изборни (В год)
  • Стоматологија: Општа фармакологија и Специјална фармакологија као обавезни предмети

СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

  • Здравствена нега: Фармакологија као обавезан предмет, Аспекти употребе и дистрибуције лекова у здравственим установама као изборни предмет

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА (Мастер студије)

  • Фармацеутско инжењерство за студенте Технолошког факултета: Основи фармакологије као обавезан предмет

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

  • Клиничка медицина: Принципи добре клиничке праксе, Методологија у научно – истраживачком раду и Математички модели
  • Молекулска медицина: Принципи добре лабораторијске праксе, Методологија у научно – истраживачком раду и Математички модели

ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Клиничка фармакологија: Специјализација из Клиничке фармакологије траје 36 месеци. Обавља се на Заводу за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију и на клиникама.