Чланови катедре и завода

Особље укључено у наставу:

  Проф. др Момир Миков –  Руководилац лабораторијских испитивања

.

  Проф. др Зденко Томић – Шеф завода, руководилац за консултантске услуге у здравству

.

  Проф. др Александар Рашковић – Шеф катедре

.

  Проф. др Велибор Васовић – Руководилац консултантских услуга у клиничкој токсикологији

.

  Проф. др Исидора Самојлик – Заменик шефа катедре, Заменик руководиоца лабораторијских испитивања

.

  Проф. др Олга Хорват

.

  Проф. др Саша Вукмировић

.

  Проф. др Борис Милијашевић

.

  Проф. др Небојша Стилиновић-Секретар катедре

.

  Доц. др Весна Мијатовић Јовин

.

  Доц.др Маја Ђанић
.

   Асист.др Ана Томас-Петровић
.
  Асист. др Никола Мартић

Асист. др сци. мед. Милица Паут Кустурица

Истраживачи сарадници:

Др сци. мед. Јована Ристовски

.
Маг. фарм. Славица Лазаревић

.

Особље које није укључено у наставу:

.

  Јелена Пашћан – Административно-технички секретар

.

  Славен Шупут – Лабораторијски техничар

.

  Милован Стеванов – Лабораторијски техничар

.

  Мара Катић – Чувар експерименталних животиња

.