Чланови катедре и завода

Особље укључено у наставу:

  Проф. др Зденко Томић – Руководилац за консултантске услуге у здравству

.

  Проф. др Александар Рашковић – Шеф катедре

.

  Проф. др Велибор Васовић – Руководилац консултантских услуга у клиничкој токсикологији

.

  Проф. др Исидора Самојлик – Заменик руководиоца лабораторијских испитивања

.

  Проф. др Олга Хорват

.

  Проф. др Саша Вукмировић, Заменик шефа завода

.

  Проф. др Борис Милијашевић

.

  Проф. др Небојша Стилиновић – Шеф завода, Заменик шефа катедре

.

  Проф. др Весна Мијатовић Јовин

.

Доц.др Маја Ђанић

.

  Доц. др Ана Томас-Петровић – Секретар катедре
.
  Асист. др Никола Мартић

Асист. др сци. мед. Милица Паут Кустурица

.
  Асист. др Душан Продановић

Истраживачи сарадници:

.
 Маг. фарм. Славица Лазаревић

.

Особље које није укључено у наставу:

.

   Јелена Пашћан – Административно-технички секретар

.

  Славен Шупут – Лабораторијски техничар

.

  Милован Стеванов – Лабораторијски техничар

.

.