Контакт

Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију

Медицински факултет Нови Сад

Хајдук Вељкова 3,

21000 Нови Сад

телефон: +381 21 522-172;+ 381 21 529-289

Е-маил: farmakologija2010@gmail.com