Насловна страна

МОЛИМО ПРЕДСТАВНИКЕ СТУДЕНАТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЛУШАЈУ ФАРМАКОЛОГИЈУ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ 2020./2021. ДА СЕ ЈАВЕ НА КАТЕДРУ РАДИ ДОГОВОРА О ТЕРМИНИМА НАСТАВЕ.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ

СВИ  МАТЕРИЈАЛИ КАО И ЛИНКОВИ ЗА ПРИСТУП КОНСУЛТАЦИЈАМА БИЋЕ ДОСТУПНИ НА ОН-ЛИНЕ ПЛАТФОРМИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ (https://elearning.mf.uns.ac.rs/login/index.php).

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ПРИСТУПАЈУ ПЛАТФОРМИ И ОДГОВАРАЈУЋИМ КУРСЕВИМА КОЈЕ ПОХАЂАЈУ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ.

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ДОСТУПНО ЈЕ У ПРИЛОГУ


МОЛИМО ПРЕДСТАВНИКЕ СТУДЕНАТА СВИХ СМЕРОВА КОЈИ СЛУШАЈУ ФАРМАКОЛОГИЈУ У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ 2020./2021. ДА СЕ ЈАВЕ НА КАТЕДРУ РАДИ ДОГОВОРА О ТЕРМИНИМА НАСТАВЕ.


ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ОДРЖАНОГ 06.10.2020. ОД 12 ЧАСОВА ЗА СТОМАТОЛОГЕ ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА И КОРИГОВАНИ РЕЗУЛТАТИ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕЛИНК

РЕЗУЛТАТИ ИЗ ОПШТЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНИ. СТУДЕНТИ СТОМАТОЛОГИЈЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ОПШТУ ФАРМАКОЛОГИЈУ КОЈИ ПОЛОЖЕ ИСПИТ, МОЋИ ЋЕ НАКНАДНО ДОНЕТИ ИНДЕКСЕ ЗА УПИС ОЦЕНА.

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ОДРЖАНОГ 06.10.2020. ОД 12-14 ЧАСОВА –ЛИНК

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ РЕЦЕПТУРЕ ОДРЖАНОГ 06.10.2020. ОД 10 ЧАСОВА И 12 ЧАСОВАЛИНК

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ОДРЖАНОГ 06.10.2020. ОД 8-10 ЧАСОВА-ЛИНК

УПИС ОЦЕНЕ-СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ПОЛОЖЕН ТЕСТ ИЛИ ПОЛОЖЕ ТЕСТ 06.10.2020. УКОЛИКО СУ ИСПИТ ПРИЈАВИЛИ ПРЕКО ПОРТАЛА, МОГУ ДОНЕТИ ИНДЕКСЕ СА ПРИЈАВАМА НА УПИС ОЦЕНЕ 07.10.2020. ОД 8 ДО 10 ЧАСОВА И ПРЕДАТИ ИХ У КУТИЈЕ ИСПРЕД КАТЕДРЕ.

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА КОЈИ ПОЛАЖУ РЕЦЕПТУРУ 06.10.2020.од 10 часова на Катедри-линк

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ЗА ТЕСТ У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ КОЈИ СЕ ОДРЖАВА 06.10.2020.-ЛИНК

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА ФАРМАКОЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ФАРМАКОЕКОНОМИЈА ОДРЖАЋЕ СЕ 06.10.2020. У 8.00 ЧАСОВА У АМФИТЕАТРУ 2.

У ТОКУ ИСПИТА СТУДЕНТИ НЕ СМЕЈУ ДА ИМАЈУ СМАРТ ЧАСОВНИКЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ. ИСТЕ МОРАЈУ ОСТАВИТИ ПРИ УЛАСКУ У АМФИТЕАТАР (УЧИОНИЦУ) НА КАТЕДРИ ИЛИ ИХ НЕ УНОСИТИ У АМФИТЕАТАР (УЧИОНИЦУ).


ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, УСМЕНИ ИСПИТ СЕ НЕЋЕ ОДРЖАВАТИ У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

Тест за студенте свих смерова одржаће се 06.10.2020. 

Колоквијум из практичне наставе-рецептура одржаће се 06.10.2020. у 10.00 часова у учионицама катедре.

ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА КОЛОКВИЈУМ ИЗ РЕЦЕПТУРЕ, ТЕСТ и УПИС ОЦЕНЕ у ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ за студенте који испуњавају услов за упис оцене ( ОД ПОНЕДЕЉКА 28.09.  ОД 12.00 ЧАСОВА ДО ЧЕТВРТКА 01.10.2020. У 12.00 ЧАСОВА)- ЛИНК

Потврда се обавља искључиво попуњавањем горе доступног формулара, пријаве путем e-mail-a се неће прихватати.

Распоред за за тест и колоквијум из рецептуре биће истакнути накнадно.

OCTOBER EXAMINATION PERIOD

DURING THE EXAM, STUDENTS MUST NOT HAVE SMART WATCHES AND MOBILE PHONES, THEY MUST LEAVE THEM AT THE TEACHERS DESK WHEN ENTERING THE AMPHITHEATRE OR CLASSROOM.

Test in October examination period will be held on Tuesday 06.10.2020. at  8 A.M AT AMPHITHEATRE 2

1.        

Patricia Franeková

136E/15

DSPH

Dentistry (english)

(Special pharmacology)

2.        

Panagiotis Partsalidis

310194/2017

DSPH

Dentistry (english)

(Special pharmacology)

3.        

Emmanouil Atsalis

310191/17

DSPH

Dentistry (english)

(Special pharmacology)

4.        

Ivana Rakic

670E/13

MSPH

Medicine (english)

(Special pharmacology)

5.        

Aleksandra Tolmač

548E/11

MSPH

Medicine (english)

(Special pharmacology)

6.        

Mirjana Penović

526E/11

MSPH

Medicine (english)

(Special pharmacology)

Practical lesson colloquium will be on 06.10.2020.  at 10 a.m at the Department.

1.        

Omar Hanafi

757E/15

Medicine (english)

 General pharmacology

 Practical lesson coloquium

Due to the current epidemiological situation, oral exams will not be held in the October exam period. Students who wants to get their grade, must register for the exam through the students administrative office.

Test in October examination period will be held on 06.10.2020.

Practical lesson colloquium will be on 06.10.2020.  at 10 a.m at the Department.

Confirmation for taking the test, practical lesson colloquium and signing the grade for students who have passed the test is available here. Please confirm your attendance from September 28th from 12 p.m to October 1st until 12 p.m.


МОЛИМО СТУДЕНТЕ ДА НЕ ДОЛАЗЕ ЛИЧНО НА КАТЕДРУ. ЗА СВЕ НЕЈАСНОЋЕ ОБРАТИТЕ СЕ ПУТЕМ МАИЛ АДРЕСЕ КАТЕДРЕ farmakologija2010@gmail.com


Све наставне активности на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију (полагање колоквијума, тест, консултације) се морају спроводити искључиво у складу са препорученим епидемиолошким мерама.

Стога, ношење маски и дезинфекција руку, су обавезни.

Шеф Катедре,

Проф. др Александар Рашковић.


СТУДЕНТИ КОЈИ НЕМАЈУ УПИСАНУ ОЦЕНУ У ИНДЕКС ИЗ ПРЕДМЕТА ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА, НЕ МОГУ ДА ПОЛАЖУ ПРЕДМЕТ СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА.


ОБАВЕШТЕЊЕ:

Број телефона Катедре је промењен. Тренутно је у функцији број +38121426391


Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: farmakologija2010@gmail.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.

______________________________________________________________________________

  • Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила или лично на катедри. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.