Насловна страна


ОБАВЕШТЕЊЕ:

Списак наставних јединица које обухватају градиво првог колоквијума доступни су ОВДЕ.

NOTICE:

List of teaching units that will be included in the 1st colloquium is available HERE.


.

.

Децембарски испитни рок 2019:

Тест у децембарском испитном року одржаће се 10.12.2019. године (уторак) од 10.00 часова.

Колоквијум из рецептуре у децембарском испитном року одржаће се 09.12.2019. године (понедељак) од 11.00 часова.

Завршни (усмени) део испита у децембарском испитном року одржаће се 11.12.2019. године (среда) и 12.12.2019. године (четвртак) од 08.00 часова.

Студенти који услов за полагање завршног (усменог) дела испита стекну 10.11.2095. године (уторак), могу обавити потврду изласка на испит слањем е-маила 11.12.2019. године (среда) од 07.00 до 10.00 часова(студенти здравствене неге се потврђују лично у овом термину). Термин за полагање завршног (усменог) дела испита за ове студенте биће 12.12.2019. године (четвртак) од 08.00 часова.

Моле се студенти који планирају да тест, колоквијум из рецептуре и/или завршни (усмени) део испита из фармакологије полажу у децембарском испитном року обаве потврду изласка на испит слањем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита.(само студенти медицине који полажу општу фармакологију и студенти здравствене неге у истом термину се лично потврђују због неисправности мејла медицина оф и здравственанега)

Све неправилно попуњене потврде изласка на испит неће се узети у обзир!

Потврду изласка на тест ,колоквијум из рецептуре/или завршни (усмени) део испита из фармакологије у децембарском испитном року могуће је обавити слањем е-маила, од03.12.2019. године (уторак) од 12.00 часова до 04.12.2019. године (среда)до 14.00 часова.

Све потврде изласка на тест, колоквијум из рецептуре и/или завршни (усмени) део испита из фармакологије за децембарски испитни рок које стигну пре и после назначеног термина неће бити узете у обзир!

.

.

Термини првог колоквијума:

МЕДИЦИНА ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА 20.11.2019 од 07.00
МЕДИЦИНА СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 25.11.2019 од:09.10
СТОМАТОЛОГИЈА СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 05.12.2019
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 27.11.2019
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 28.11.2019
МЕДИЦИНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА 28.11.2019
ФАРМАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 1 11.12.2019

Moле се студенти са бројем индекса 102748/2017 и 13690/15 да се јаве на Катедру због теже дисциплинске повреде како би се покренуо поступак у складу са „Правилником о дисциплинској одговорности студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду“.

  • СВИ СТУДЕНТСКИ СМЕРОВИ ИМАЋЕ 60 ПИТАЊА НА ТЕСТУ.
  • ОД СЕПТЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2019 ГОДИНЕ УКИДА СЕ ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА УСМЕНИМ ПУТЕМ, СВИ СТУДЕНТИ ПОЛАЖУ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ.

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОЛАЖУ ТЕСТ ИЛИ КОЛОКВИЈУМ ОБАВЕЗНИ СУ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ ФЛОМАСТЕРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТИЋА СА ОДГОВОРИМА. ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ ИЛИ ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ СЕ ВИШЕ НЕ МОГУ УПОТРЕБЉАВАТИ

Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који желе да своје дипломске радове пишу на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију треба да се јаве шефу катедре како би им се на време доделили ментори и теме за њихове будуће радове.


  • Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: molba@farmakologijamfns.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.

  • Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Студенти могу доћи код шефа катедре проф. др Александра Рашковића понедељком и четвртком од 12.00 часова. Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.