Насловна страна

 

МОЛИМО СТУДЕНТЕ ДА СЕ ЗА СВЕ НЕЈАСНОЋЕ ОБРАТИТЕ ПУТЕМ МАИЛ АДРЕСЕ КАТЕДРЕ

farmakologija2010@gmail.coм

Уколико студенти морају доћи лично на катедру, то могу учинити понедељком од 11.00-12.00 часова и петком од 8.00-9.00 часова.


Student with the index number 668/13 is prohibited for taking the exam in the next three exam periods.


СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ ПОТВРДЕ ЗА ИЗЛАЗАК НА ТЕСТ, А НА ИСТОМ СЕ НЕ ПОЈАВЕ, ИМАЋЕ ЗАБРАНУ ИЗЛАСКА НА ТЕСТ ТРИ ИСПИТНА РОКА. ОДЛУКА КАТЕДРЕ СТУПА НА СНАГУ ОД СЛЕДЕЋЕГ (ОКТОБАРСКОГ) ИСПИТНОГ РОКА.

STUDENTS WHO CONFIRMED FOR TAKING THE TEST AND DO NOT APPEAR ON THE EXAM WILL NOT BE ALLOWED TO TAKE THE TEST IN THE NEXT THREE EXAM PERIODS. THIS WILL BE VALID FROM THE NEXT (OCTOBER) EXAM PERIOD.

 


ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК 

ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ, УСМЕНИ ИСПИТ СЕ НЕЋЕ ОДРЖАВАТИ У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

Тест и колоквијум из рецептуре за студенте свих смерова ће се одржати у среду 29.09.2021.

Потврда за излазак на тест, рецептуру  и упис оцене за студенте који су раније положили испит, биће отворена од 20.09.2021. од 9 часова до 24.09.2021. до 10 часова.

Студенти се могу потврдити путем следећег линка LINK

Студенти који се не потврде у наведеном периоду, неће моћи накнадно да се потврде за излазак на тест и колоквијум из рецептуре.

Упис оцена ће се одржати 30.09.2021. на Kатедри за фармакологију и токсикологију. Студенти могу дa доносе индексе за упис оцена испред катедре у периоду од 8.00-9.00 часова. Студенти који не донесу индекс у наведеном термину, оцену могу да упишу у слeдећем испитном року.

 

OCTOBER EXAMINATION PERIOD

Due to the current epidemiological situation, oral exams will not be held in the October exam period.

Test and practical lesson colloquium will be held on September 29, 2021

Confirmation for taking the test and practical lesson colloquium in the October examination period will be open from September 20. 2021. at 9 am until September 24. 2021. at 10 am.

Confirmation for taking the test, practical lesson colloquium and signing the grade for students who have passed the test will be available HERE.

Students who do not confirm for the test or practical colloquium can not attend the exam.

Signing grades will be held on September 30. 2021 at the Department of Pharmacology and toxicology. Students can leave index in front of the Department from 8 a.m to 9 a.m. Students who do not bring their index for signing the grade in this term, can take their grade in the next exam period.

 


СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ МАРКЕРЕ (ФЛОМАСТЕРЕ) ПРИЛИКОМ ПОПУЊАВАЊА ТЕСТА.

ТЕСТОВИ КОЈИ БУДУ ПОПУЊЕНИ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ ИЛИ ГРАФИТНОМ ОЛОВКОМ, НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР.


У ТОКУ ИСПИТА СТУДЕНТИ НЕ СМЕЈУ ДА ИМАЈУ СМАРТ ЧАСОВНИКЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ. ИСТЕ МОРАЈУ ОСТАВИТИ ПРИ УЛАСКУ У АМФИТЕАТАР (УЧИОНИЦУ) НА КАТЕДРИ ИЛИ ИХ НЕ УНОСИТИ У АМФИТЕАТАР (УЧИОНИЦУ).

СТУДЕНТ КОЈИ КОРИСТИ ТЕЛЕФОН ИЛИ СМАРТ ЧАСОВНИК НА ИСПИТУ, ИМА ЗАБРАНУ ИЗЛАСКА НА ИСПИТ НАРЕДНА ТРИ ИСПИТНА РОКА.

 


СТУДЕНТИ КОЈИ НЕМАЈУ УПИСАНУ ОЦЕНУ У ИНДЕКС ИЗ ПРЕДМЕТА ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА, НЕ МОГУ ДА ПОЛАЖУ ПРЕДМЕТ СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ – ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 20/21.

Сви материјали као и линкови за приступ консултацијама биће доступни на он-лине платформи Медицинског факултета-СОВИ за учење на даљину.

Потребно је да студенти редовно приступају платформи и одговарајућим курсевима које похађају у летњем семестру школске  2020/2021. године.