Насловна

ТЕРМИНИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА:

М-СФ  03.12.2018

М-ОФ 05.12.2018

З.НЕГА 05.12.2018.

МЕД.РЕХАБ  05.12.2018

Ф-СФ1   13.12.2018

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Тест: 26.11.2018. (понедељак) од:09.00 часова.

Тест усмено: 27.11.2018. (уторак) од:08.00 часова.

Рецептура: 27.11.2018 (уторак) од:08.30 часова.

Завршни усмени: 30.11.2018(петак) од:08.оо часова.

Моле се студенти који планирају да тест,колоквијум из рецептуре или завршни (усмени) део испита из фармакологије полажу у новембарском  испитном року обаве потврду изласка на испит слањем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита

Све неправилно попуњене потврде изласка на испит неће се узети у обзир!

Студенти који услов за полагање завршног (усменог) дела испита стекну 26.11.2018. године (понедељак), могу обавити потврду изласка на испит слањем е-маила 27.11.2018. године (уторак) од 08.00 до 12.00 часова. Термин за полагање завршног (усменог) дела испита за ове студенте биће 30.11.2018. године (петак) од 08.00 часова.

Потврду изласка на тест,рецептуру или завршни (усмени) део испита из фармакологије у новембарском испитном року могуће је обавити слањем е-маила, од 08.11.2018. године (четвртак) од 08.00 часова до  10.11.2018. године (субота) до 14.00 часова.

Све потврде изласка на тест, или завршни (усмени) део испита из фармакологије за новембарски испитни рок које стигну пре и после назначеног термина неће бити узете у обзир!

Студенти који су стекли услов за упис оцене из опште фармакологије и студенти који излазе на завршни усмени морају имати испитне пријаве и морају бити пријављени преко студентког портала за испитни рок када им се уписује оцена.

.

.

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОЛАЖУ ТЕСТ ИЛИ КОЛОКВИЈУМ ОБАВЕЗНИ СУ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ ФЛОМАСТЕРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТИЋА СА ОДГОВОРИМА. ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ ИЛИ ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ СЕ ВИШЕ НЕ МОГУ УПОТРЕБЉАВА

Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који желе да своје дипломске радове пишу на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију треба да се јаве шефу катедре како би им се на време доделили ментори и теме за њихове будуће радове.


Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: molba@farmakologijamfns.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.


Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.