Насловна

УВИД У ТЕСТ ОДРЖАНОГ 11.02.19 У 16.00 БИЋЕ 12.02.19 ОД 10-12 ЧАСОВА.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ УСЛОВ ЗА УПИС ОЦЕНЕ ИЗ ОПШТЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ МОГУ ДОНЕТИ ИНДЕКСЕ 14.02.19 ОД 10-12 (МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА НЕ ДОНОСЕ ИНДЕКСЕ ВАН ПРЕДВИЂЕНОГ ВРЕМЕНА)ЧАСОВА ИДЕКСИ ЋЕ БИТИ ЗАВРШЕНИ 18.02.19 У 13.00.

 

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Тест: 11.02.2019. (понедељак) од:16.00 часова.

Тест усмено: 11.02.2019. (понедељак) од:08.00 часова.

Колоквијум из рецептуре: 11.02.2019 од:12.00 часова.

Завршни усмени: 12.02.19 (уторак) и 13.02.19 (среда ),14.02.19 од 08.00

Моле се студенти који планирају да тест,колоквијум из рецептуре или завршни (усмени) део испита из фармакологије полажу у јануарском  испитном року обаве потврду изласка на испит слањем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита

Све неправилно попуњене потврде изласка на испит неће се узети у обзир!

Студенти који услов за полагање завршног (усменог) дела испита стекну 11.02.2019. године (понедељак), могу обавити потврду изласка на испит слањем е-маила 12.02.2019. године (уторак) од 07.00 до 10.00 часова. Термин за полагање завршног (усменог) дела испита за ове студенте биће 13.02.2019. године (среда) од 08.00 часова.

Потврду изласка на тест,рецептуру или завршни (усмени) део испита из фармакологије у јануарском испитном року могуће је обавити слањем е-маила, од 12.01.2019. године (субота) од 08.00 часова до  14.01.2019. године (понедељак) до 16.00 часова.

Све потврде изласка на тест, или завршни (усмени) део испита из фармакологије за јануарски испитни рок које стигну пре и после назначеног термина неће бити узете у обзир!

Студенти који су стекли услов за упис оцене из опште фармакологије и студенти који излазе на завршни усмени морају имати испитне пријаве и морају бити пријављени преко студентког портала за испитни рок када им се уписује оцена.

.

.

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОЛАЖУ ТЕСТ ИЛИ КОЛОКВИЈУМ ОБАВЕЗНИ СУ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ ФЛОМАСТЕРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТИЋА СА ОДГОВОРИМА. ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ ИЛИ ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ СЕ ВИШЕ НЕ МОГУ УПОТРЕБЉАВА

Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који желе да своје дипломске радове пишу на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију треба да се јаве шефу катедре како би им се на време доделили ментори и теме за њихове будуће радове.


Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: molba@farmakologijamfns.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.


Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.