Насловна

 

ПРАКТИЧНА И ТЕОРИЈСКА НАСТАВА НА КАТЕДРИ ПОЧИЊУ 08.10.18 .

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Упис оцена у октобарком року из опште фармакологије у четвртак 13.09.18 од 08-10.00.

Тест: 11.09.2018. (уторак) од:10.00 часова.

Тест усмено: 12.09.2018. (среда) од:08.00 часова.

Рецептура: 12.09.2018 (среда) од: 10.00 часова.

Завршни усмени: 14.09.2018(петак) од:08.оо часова.

Моле се студенти који планирају да тест,колоквијум из рецептуре или завршни (усмени) део испита из фармакологије полажу у септембарском  испитном року обаве потврду изласка на испит слањем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита

Све неправилно попуњене потврде изласка на испит неће се узети у обзир!

Потврду изласка на тест,рецептуру или завршни (усмени) део испита из фармакологије у септембарском испитном року могуће је обавити слањем е-маила, од 16.07.2018. године (понедељак) од 08.00 часова до  18.07.2018. године (среда) до 14.00 часова.

Све потврде изласка на тест, или завршни (усмени) део испита из фармакологије за септембарски испитни рок које стигну пре и после назначеног термина неће бити узете у обзир!

Студенти који су стекли услов за упис оцене из опште фармакологије и студенти који излазе на завршни усмени морају имати испитне пријаве и морају бити пријављени преко студентког портала за испитни рок када им се уписује оцена.

.

.

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2018.

Тест:11.06.2018. (понедељак) од:08.00 часова.

Тест усмено: 12.06.2018.(уторак) од:08.00 часова.

Завршни усмени: 14 и 15.06 од:08.00 часова.

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК:

Тест:04.07.2018. (среда) од:08.00 часова.

Тест усмено: 03.07.2018 (уторак) од:08.00 часова.

Завршни усмени: 05 и 06.07 од:08.00 часова.

ТЕРМИНИ ПОТВРДЕ ЗА ЈУНСКИ И ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК БИЋЕ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНЕ.

.

.

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОЛАЖУ ТЕСТ ИЛИ КОЛОКВИЈУМ ОБАВЕЗНИ СУ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ ФЛОМАСТЕРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТИЋА СА ОДГОВОРИМА. ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ ИЛИ ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ СЕ ВИШЕ НЕ МОГУ УПОТРЕБЉАВА

Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који желе да своје дипломске радове пишу на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију треба да се јаве шефу катедре како би им се на време доделили ментори и теме за њихове будуће радове.


Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: molba@farmakologijamfns.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.


Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.