Насловна страна


Термини за полагање рецептуре у предроку (недеља 20-24.01.2020) доступни  су ОВДЕ


ПОТПИСИ ИНДЕКСА:

СТУДЕНТИ МЕДИЦИНЕ (ОПШТА,КЛИНИЧКА,СПЕЦИЈАЛНА ФАРМОКОЛОГИЈА) ИНДЕКСЕ ДОНОСЕ У ЧЕТВРТАК 23.01.2010. ОД 08-09.ОО (МОЛЕ СЕ ПРЕДСТАВНИЦИ ДА ГРУПНО ПОНЕСУ ИНДЕКСЕ НЕ ПОЈЕДИНАЧНО).

СТУДЕНТИ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ,МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ,СТОМАТОЛОГИЈЕ И ФАРМАЦИЈЕ ИНДЕКСЕ ДОНОСЕ У ПЕТАК 24.01.2010 ОД 08.00-09.00 . (МОЛЕ СЕ ПРЕДСТАВНИЦИ ДА ГРУПНО ПОНЕСУ ИНДЕКСЕ НЕ ПОЈЕДИНАЧНО)

СВИ ИНДЕКСИ МОРАЈУ БИТИ ПОПУЊЕНИ СА НАЗИВОМ ПРЕДМЕТА,ФОНДОМ ЧАСОВА…

.

.

Јануарски испитни рок 2020:

Тест у јануарском испитном року одржаће се 10.02.2020. године (понедељак) од 08.00 часова.

Колоквијум из рецептуре у јануарском испитном року одржаће се 30.01.2020. године (четвртак) од 10.00 часова.

Завршни (усмени) део испита у јануарском испитном року одржаће се 11.02.2020. године (уторак) , 12.02.2020. године (среда) ,13.02.2020 (четвртак), 14.02.2020. (петак)од: 08.00 часова.

Студенти који услов за полагање завршног (усменог) дела испита стекну 10.12.2020. године (понедељак), могу обавити потврду изласка на испит слањем е-маила 10.02.2020. године (понедељак) од 16.00 до 20.00 часова(студенти здравствене неге се потврђују лично у овом термину). Термин за полагање завршног (усменог) дела испита за ове студенте биће 14.02.2020. године (петак) од 08.00 часова.

Моле се студенти који планирају да тест, колоквијум из рецептуре и/или завршни (усмени) део испита из фармакологије полажу у јануарском испитном року обаве потврду изласка на испит слањем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита.(само студенти медицине који полажу општу фармакологију и студенти здравствене неге у истом термину се лично потврђују због неисправности мејла медицина оф и здравственанега)

Све неправилно попуњене потврде изласка на испит неће се узети у обзир!

Потврду изласка на тест ,колоквијум из рецептуре/или завршни (усмени) део испита из фармакологије у јануарском испитном року могуће је обавити слањем е-маила, од 21.01.2020. године (уторак) од 08.00 часова до 23.01.2019. године (четвртак)до 20.00 часова.

ПОТВРДА ЗА  ЗА ТЕСТ (ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ НЕ ПОЛОЖЕ ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ) И ЗА УСМЕНИ (ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОЛОЖЕ ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ) БИЋЕ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕНА

Све потврде изласка на тест, колоквијум из рецептуре и/или завршни (усмени) део испита из фармакологије за јануарски испитни рок које стигну пре и после назначеног термина неће бити узете у обзир!

.

.

Термини другог колоквијума:

МЕДИЦИНА ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА 23.01.2020 од 07.00
МЕДИЦИНА СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 28.01.2020 од12.00
СТОМАТОЛОГИЈА СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 27.01.2020 од 11.00
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 29.01.2020 од 09.00
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 29.01.2020 од 10.00
МЕДИЦИНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА 28.01.2020 од 12.00
ФАРМАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 1 22.01.2020 од 13.30

.

  • СВИ СТУДЕНТСКИ СМЕРОВИ ИМАЋЕ 60 ПИТАЊА НА ТЕСТУ.
  • ОД СЕПТЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2019 ГОДИНЕ УКИДА СЕ ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА УСМЕНИМ ПУТЕМ, СВИ СТУДЕНТИ ПОЛАЖУ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ.

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОЛАЖУ ТЕСТ ИЛИ КОЛОКВИЈУМ ОБАВЕЗНИ СУ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ ФЛОМАСТЕРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТИЋА СА ОДГОВОРИМА. ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ ИЛИ ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ СЕ ВИШЕ НЕ МОГУ УПОТРЕБЉАВАТИ

Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који желе да своје дипломске радове пишу на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију треба да се јаве шефу катедре како би им се на време доделили ментори и теме за њихове будуће радове.


  • Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: molba@farmakologijamfns.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.

  • Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Студенти могу доћи код шефа катедре проф. др Александра Рашковића понедељком и четвртком од 12.00 часова. Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.