Насловна

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА НА КАТЕДРИ ПОЧИЊЕ 07.10.2019.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КАТЕДРИ ПОЧИЊЕ 14.10.2019.

 

Moле се студенти са бројем индекса 102748/2017 и 13690/15 да се јаве на Катедру због теже дисциплинске повреде како би се покренуо поступак у складу са „Правилником о дисциплинској одговорности студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду“.

 

СВИ СТУДЕНТСКИ СМЕРОВИ ИМАЋЕ 60 ПИТАЊА НА ТЕСТУ.

ОД СЕПТЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2019 ГОДИНЕ УКИДА СЕ ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА УСМЕНИМ ПУТЕМ, СВИ СТУДЕНТИ ПОЛАЖУ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ.

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Тест: 24.09.2019. (уторак) од:08.00 часова.

Рецептура: 23.09.19 (понедељак) од:12.00 часова.

Завршни усмени:   25.09.19 (среда),26.09.19( четвртак) и петак 27.09.2019,oд 08.00 часова.

Моле се студенти који планирају да тест,колоквијум из рецептуре или завршни (усмени) део испита из фармакологије полажу у октобарском испитном року обаве потврду изласка на испит слањем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита

Све неправилно попуњене потврде изласка на испит неће се узети у обзир!

Студенти који услов за полагање завршног (усменог) дела испита стекну 24.09.2019. године (уторак), могу обавити потврду изласка на испит слањем е-маила 24.09.2019. године (уторак) од 14.00 до 20.00 часова. Термин за полагање завршног (усменог) дела испита за ове студенте биће  27.09.2019. године  од 08.00 часова.

Потврду изласка на тест,рецептуру или завршни (усмени) део испита из фармакологије у октобарском испитном року могуће је обавити слањем е-маила, од 17.09.2019. године (уторак) од 08.00 , до 18.09.2019 (среда) до-14.00 чсова.

Све потврде изласка на тест, или завршни (усмени) део испита из фармакологије за октобарски испитни рок које стигну пре и после назначеног термина неће бити узете у обзир!

.

.

Студенти који су стекли услов за упис оцене из опште фармакологије и студенти који излазе на завршни усмени морају имати испитне пријаве и морају бити пријављени преко студентког портала за испитни рок када им се уписује оцена.

.

.

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОЛАЖУ ТЕСТ ИЛИ КОЛОКВИЈУМ ОБАВЕЗНИ СУ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ ФЛОМАСТЕРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТИЋА СА ОДГОВОРИМА. ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ ИЛИ ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ СЕ ВИШЕ НЕ МОГУ УПОТРЕБЉАВА

Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који желе да своје дипломске радове пишу на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију треба да се јаве шефу катедре како би им се на време доделили ментори и теме за њихове будуће радове.


Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: molba@farmakologijamfns.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.


Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Студенти могу доћи код шефа катедре проф. др Александра Рашковића понедељком и четвртком од 12.00 часова. Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.