Фармакотерапија инфекција у стоматологији

Ispit iz Farmakoterapija infekcija u stomatologiji održaće se  6.6.2022. u 19h, učionica 2, Zavoda za farmakologiju.

Prof. dr Olga Horvat


Studenti IV. godine stomatologije

Nastava iz izbornog predmeta “FARMAKOTERAPIJA INFEKCIJA U STOMATOLOGIJI” održaće se u blokovima, u aprilu i maju tokom letnjeg semestra 2021/2022. i to petkom u 11.15-12.45 u učionici na Katedri za patološku fiziologiju uz poštovanje epidemioloških preporuka.

Datum Tematska jedinica Nastavnik
1. 08.04.

2022.

9.45 do 11.15h

Važnost racionalne primene antibiotika u stomatologiji Prof. dr Olga Horvat
Izvori podataka o antibioticima koji se koriste u stomatološkoj praksi Prof. dr Boris Milijašević
2. 15.04.

2022.

9.45 do 11.15h

Smernice u lečenju infekcija u stomatologiji Prof. dr Zdenko Tomić
Antibiotska terapija odontogenih infekcija Prof. dr Zdenko Tomić
3. 13.05..2022.

9.45 do 11.15h

Lečenje virusnih i gljivičnih infekcija u stomatološkoj praksi Prof. dr Aleksandar Rašković
Dentalni implanti i infekcije Prof. dr Saša Vukmirović
4. 20.05.2022.

9.45 do 11.15h

Profilaktička primena antibiotika u stomatologiji Prof. dr Nebojša Stilinović
Neželjena dejstva lekova u stomatologiji Prof. dr Vesna Mijatović Jovin
5. U junu TEST
Rezultati pismenog dela ispita za studente farmacije (stari program) koji su polagali test iz farmakologije 2 u oktobarskom ispitnom roku dana 07.10.2010. godine u 11:00 časova.