Резултати полагања испита и колоквијума

Резултати писменог дела испита за студенте фармације који су полагали тест из фармакологије 2 у фебруарском испитном року дана 10.02.2015. године у 12:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

15/00

41

.

.

Rezultati pismenog dela ispita za studente farmacije (stari program) koji su polagali test iz farmakologije 2 u oktobarskom ispitnom roku dana 07.10.2010. godine u 11:00 časova.