Правила полагања испита

1. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

– Потврда изласка на испит у целини, колоквијума из рецептуре и завршног (усменог) дела испита обавља се искључиво електронским путем односно преко е-маила.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, колоквијум из рецептуре и завршни (усмени) део испита искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Потврде изласка на испит које стигну на е-маил адресу Катедре након истека времена неће се узимати у обзир.

– Студенти који жели да потврдити излазак на испит у целини, колоквијум из рецептуре и завршни (усмени) део испита дужан је да пошаље е-маил са своје е-маил адресе на следећи начин:

У наслову поруке потребно је написати шта студент полаже:

– за полагање испита у целини ‚‚фармакологија 1‚‚ написати ‚‚тест фармаколигија 1‚‚

– за полагање испита у целини ‚‚фармакологија 2‚‚ написати ‚‚тест фармакологија 2‚‚

– за полагање колоквијума из рецептуре написати ‚‚рецептура‚‚

– за полагање завршног (усменог) дела испита написати ‚‚завршни део испита‚‚

У телу поруке потребно је написати ‚‚Презиме и име‚‚ студента, затим ‚‚број индекса‚‚ и ‚‚који пут студент полаже испит‚‚. Последња ставка је нарочито битна за студенте који полажу испит у целини.

– Овако попуњену поруку потребно је послати на следећу адресу:

– farmacijaf1@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на испит у целини ‚‚фармакологија 1‚‚

или

– farmacijaf1@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на колоквијум из рецептуре

или

– farmacijaf2@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на испит у целини ‚‚фармакологија 2‚‚

или

– farmacijaf2@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на ‚‚завршни (усмени) део испита‚‚

– Након слања е-маил поруке студент ће добити потврду о пријему његове пријаве.

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију како би на време открио евентуалне неправилности. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира Катедру и укаже  на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ
Консултације за студенте се одржавају по прописаном плану сваког наставника. Распоред консултација се може видети на Катедри за фармакологију и токсикологију.