Рационална фармакотерапија 2

Integrisane akademske studije Medicine – Racionalna Farmakoterapija 2 (izborni predmet)

Studenti u tabeli su stekli uslov za upis ocene i indekse mogu doneti u četvrtak 09.06.2022. od 8-9 časova na Katedru.

REDNI BROJ IME I PREZIME
  1 Tamara Milkov
  2 Jelena Zečević
  3 Marko Atanasković
  4 Milica Vasilić
  5 Boris Burnjaković
  6 Srđan Cvijanović
  7 Jovana Gajić
  8 Marija Vranješ
  9 Anja Vitman
  10 Anja Vasiljević
  11 Marija Grozdanić
  12 Neda Basarić
  13 Nada Švedić
  14 Ana Đermanović
  15 Danica Dojčinov
  16 Jovana Ilić
  17 Anica Tupeša
  18 Jovana Simin
  19 Omer Đevšić
  20 Marko Nemet
  21 Bojana Damjanović

Letnji semestar 2021/22.

 1 čas predavanja + 2 časa vežbi (15 + 30) 

Predavanje se održava uživo na katedri petkom od 10.00 časova.

Ispit će biti u vidu MCQ testa u ispitnom roku ili po odslušanoj nastavi (u dogovoru sa studentima)

  Nastavne jedinice Professor
O4.03.22 Farmakoterapija gojaznosti. Aleksandar Rašković
11.03.22 Sindrom policističnih jajnika. Farmakoterapija polnim hormonima. Aleksandar Rašković
18.03.22 Raspodela lekova u bolničkim uslovima. Zdenko Tomić
25.03.22 Placebo u kliničkim ispitivanjima. Zdenko Tomić
01.04.22 OTC medicines. Aleksandar Rašković
08.04.22 Pretklinička i klinička ispitivanja aktivnih sastojaka hrane. Olga Horvat
15.04.22 Second victim phenomenon. Nebojsa Stilinovic
29.04.22 Racionalna farmakoterapija poremećaja karakterističnih za metabolički sindrom. Nebojša Stilinović
06.05.22 Farmakoterapija poremećaja štitne žlezde. Saša Vukmirović
13.05.22 Registracija lekova. Saša Vukmirović
20.05.22 Racionalna primena antidepresiva. Olga Horvat
27.05.22 Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. Boris Milijašević
03.06.22 Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. Boris Milijašević
10.06.22 Odabrana poglavlja iz kliničke toksikologije. Vesna Mijatović-Jovin
Po dogovoru termin Odabrana poglavlja iz kliničke toksikologije. Vesna Mijatović-Jovin

Rezultati testa održanog 18.06.2021.

IndeksTačni odgovoriBodoviOcena
14089/162996,6710
13952/162996,6710
14045/162996,6710
20180147912996,6710
13980/162996,6710
14126/162996,6710
14068/162996,6710
14052/162996,6710
13729/152996,6710
14054/162996,6710
14145/162996,6710
13846/152996,6710
14160/162996,6710
M-13420/142893,3310
14120/162893,3310
13958/162893,3310
M-13639/142893,3310
14091/162893,3310
14238/162686,679
14142/162583,339

Integrisane akademske studije Medicine – Racionalna Farmakoterapija 2 (izborni predmet)
letnji semestar 2020/21.
1 čas predavanja + 2 časa vežbi (15 + 30) – petak, 9.00 – 10.00 on-line real time
Ispit će biti u vidu MCQ testa u ispitnom roku ili po odslušanoj nastavi (u dogovoru sa studentima)


Nastavne jedinice Profesor
05. 03. 2021 Registracija lekova. Zdenko Tomić
12. 03. 2021 Placebo u kliničkim ispitivanjima. Zdenko Tomić
19. 03. 2021 Off-label prescribing of medicines. OTC medicines. Aleksandar Rašković
26. 03. 2021 Pretklinička i klinička ispitivanja aktivnih sastojaka hrane. Olga Horvat
02. 04. 2021 The Rational Use of Dietary Supplements, Nutraceuticals, and Functional Foods Nebojsa Stilinovic
09. 04. 2021 Racionalna farmakoterapija poremećaja karakterističnih za metabolički sindrom. Nebojša Stilinović
29. 04. 2021 Sindrom policističnih jajnika. Farmakoterapija polnim hormonima. Aleksandar Rašković
07. 05. 2021 Farmakoterapija poremećaja štitne žlezde. Saša Vukmirović
14. 05. 2021 Doping u sportu. Saša Vukmirović
21. 05. 2021 Racionalna primena antidepresiva. Olga Horvat
28. 05. 2021 Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. Boris Milijašević
04. 06. 2021 Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. Boris Milijašević