Правила полагања испита

1. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

– Потврда изласка на испит у целини, колоквијума из рецептуре и завршног (усменог) дела испита обавља се искључиво електронским путем односно преко е-маила.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, колоквијум из рецептуре и завршни (усмени) део испита искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Потврде изласка на испит које стигну на е-маил адресу Катедре након истека времена неће се узимати у обзир.

– Студенти који жели да потврдити излазак на испит у целини, колоквијум из рецептуре и завршни (усмени) део испита дужан је да пошаље е-маил са своје е-маил адресе на следећи начин:

У наслову поруке потребно је написати шта студент полаже:

– за полагање испита у целини ‚‚фармакологија 1‚‚ написати ‚‚тест фармаколигија 1‚‚

– за полагање испита у целини ‚‚фармакологија 2‚‚ написати ‚‚тест фармакологија 2‚‚

– за полагање колоквијума из рецептуре написати ‚‚рецептура‚‚

– за полагање завршног (усменог) дела испита написати ‚‚завршни део испита‚‚

У телу поруке потребно је написати ‚‚Презиме и име‚‚ студента, затим ‚‚број индекса‚‚ и ‚‚који пут студент полаже испит‚‚. Последња ставка је нарочито битна за студенте који полажу испит у целини. Према правилнику Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију студент може писменим путем да полаже испит у целини максимално 3 пута. После тога испит у целини полаже усменим путем. Уколико се деси да студент неправилно упише који пут полаже испит у целини, и да писменим путем положи исти из четвртог или неког наредног пута исти му неће бити уважен.

– Овако попуњену поруку потребно је послати на следећу адресу:

– farmacijaf1@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на испит у целини ‚‚фармакологија 1‚‚

или

– farmacijaf1@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на колоквијум из рецептуре

или

– farmacijaf2@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на испит у целини ‚‚фармакологија 2‚‚

или

– farmacijaf2@farmakologijamfns.com – уколико студент потврђује излазак на ‚‚завршни (усмени) део испита‚‚

– Након слања е-маил поруке студент ће добити потврду о пријему његове пријаве.

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију како би на време открио евентуалне неправилности. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира Катедру и укаже  на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију.

Студенти су дужни најкасније 24 часа пре термина за редовне консултације да се пријаве за исте путем е-маила.

Е-маил на који треба послати поруку је: konsultacije@farmakologijamfns.com.

У налову поруке потребно је написати ‚‚редовне консултације‚‚.

У телу поруке потребно је написати презиме, име, број индекса, предмет из кога студент жели консултације и област из које студент жели консултације.

Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима.

Као и код редовних консултација, студенти су дужни најкасније 24 часа пре термина за ванредне или предиспитне консултације пријаве путем е-маила.

Е-маил на који треба послати поруку је: konsultacije@farmakologijamfns.com.

У налову поруке потребно је написати ‚‚ванредне или предиспитне консултације‚‚.

У телу поруке потребно је написати презиме, име, број индекса, предмет из кога студент жели консултације и област из које студент жели консултације.

У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.