План практичне наставе

Практична настава се одржава у учионицама 1 и 2 Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију, према следећем распореду:

Четвртак: 07.40 – 08.25– Група 3

08.45 – 09.30 – Група 4

09.45 – 10.30– Група 1

Петак : 07.10-07.55 Група 2
Датум (недеља) Бр. вежбе Тема
14.10.-18.10. 1 Облици лекова и њихово прописивање
21.10.-25.10. 2 Облици лекова и њихово прописивање
28.10.-01.11. 3 Клинички случајеви – Утицај ФК ФД параметара на рационалну примену лекова
04.11-08.11. 4 Фармакоепидемиологија – израчунавање употребе лекова.
11.11.-15.11. 5 Фармакоекономија – фармакоекономске анализе
18.11.-22.11. 6 Интеракције и нежељена дејства лекова
25.11.-29.12. 7 Клинички случајеви – клиничка токсикологија
02.12.-06.12. 8 Клинички случајеви за наставне јединице 13 – 14
09.12.-13.12. 9 Клинички случајеви за наставне јединице 15 – 17
16.12.-20.12. 10 Клинички случајеви за наставне јединице 18 – 20
23.12.-27.12. 11 Клинички случајеви за наставне јединице 21 – 22
30.12.-03.01. 12 Клинички случајеви за наставне јединице 23 – 24
06.01.-10.01.
13.01.-17.01. 13 Клинички случајеви за наставне јединице 25 – 26
20.01.-24.01. 14 Клинички случајеви за наставне јединице 27 – 28
21.01.-25.01. 15 Клинички случајеви за наставне јединице 29 – 30