План теоретске наставе

Datum Broj n. Jed. Nastavna jedinica
10.10.19. 1 Klinička farmakologija – upoznavanje sa predmetom. Klinička farmakologija i personalizovana medicina. Razvoj leka, pretklinička ispitivanja.
10.10.19. 2 Klinička ispitivanja (faze i vrste kliničkih ispitivanja). Etičnost kliničkih ispitivanja.
17.10.19.   3 Klinički značaj farmakokinetskih parametara.
17.10.19.   4 Klinički značaj interakcija lekova.
24.10.19.   5 Farmakovigilanca. Značaj praćenja neželjenih dejstava lekova.
24.10.19.   6 Farmakoepidemiologija.
31.10.19. 7 Farmakoepidemiologija.
31.10.19. 8 Farmakoekonomija.
07.11.19. 9 Farmakoekonomija.
07.11.19. 10 Klinička toksikologija.
14.11.19. 11 Klinička toksikologija.
14.11.19. 12 Smernice i medicina zasnovana na dokazima. Proces stvaranja smernica i problemi u njihovoj primeni.
21.11.19. 13 Smernice u propisivanju antimikrobnih lekova.
21.11.19. 14 Smernice u propisivanju antimikrobnih lekova.
28.11.19. 15 Novi farmakoterapijski pristupi u lečenju malignih bolesti – ciljana terapija.
28.11.19. 16 Smernice u propisivanju lekova u hipertenziji.
05.12.19. 17. Smernice za lečenje srčane insuficijencije.
05.12.19. 18. Smernice u lečenju akutnog koronarnog sindroma. Akutni edem pluća.
12.12.19. 19. Smernice u lečenju hipolipidemijskih lekova
12.12.19. 20. Smernice antiagregacijske i antikoagulantne terapije.
19.12.19. 21. Smernice za farmakoterapiju u dijabetesu.
19.12.19. 22. Smernice u lečenju osteoporoze.
26.12.19. 23. Smernice u lečenju bola i primeni analgetika.
26.12.19. 24. Smernice u primeni nesteroidnih antiinflamatornih lekova
02.01.20. 25. Farmakoterapija depresije.
02.01.20. 26. Smernice za lečenje shizofrenije i ostalih psihotičnih  poremećaja.
09.01.20. 27. Smernice u propisivanju anksiolitika.
09.01.20. 28. Smernice u lečenju bronhijalne astme i HOBP.
16.01.20. 29. Smernice u lečenju peptičkog ulkusa.
16.01.20. 30. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit.