План теоријске наставе

Теоријска наста одржава се четвртком од 07.20-08.55 (2 часа) на катедри учионица 2

Датум бр.наставне јединице наставна јединица
20.02.20 1 Увод у фармакоекономију
20.02.20 2 Значај фармакоекономије у здравственом систему. Основни појмови у фармакоекономији
27.02.20 3 Извори података за фармакоекономске анализе
27.02.20 4 Извори података за фармакоекономске анализе
05.03.20 5 Фармакоекономске анализе: подела и значај
05.03.20 6 Анализа минимизације трошкова (ЦМА)
12.03.20 7 Анализа односа трошкова и користи (ЦБА)
12.03.20 8 Анализа исплативости (ЦЕА)
19.03.30 9 Процена квалитета живота пацијента
19.03.20 10 Анализа трошкова и корисности са аспекта болесника (ЦУА)
26.03.20 11 Однос инкременталне исплативости
26.03.20 12 Моделовање у фармакоекономији: стабло одлуке, Монте Карло симулација
02.04.20 13 Моделовање у фармакоекономији: Марковљев модел, анализа осетљивости
02.04.20 14 Анализа утицаја на буџет (БИА)
09.04.20 15 Политика лекова Листе лекова и формирање цена лекова
09.04.20 16 Уговори о подели ризика
23.04.20 17 Значај генеричких лекова и утицај на буџет
23.04.20 18 Биосимиларси
30.04.20 19 Место фармакоекономије у болничким условима
30.04.20 20 Примена фармакоекономских евалуација
07.05.20 21 Фармакоепидемиологија: увод, место и значај
07.05.20 22 Праћење употребе лекова: извори података
14.05.20 23 Методологија праћења употребе лекова
14.05.20 24 Примена АТЦ/ДДД методологије
21.05.20 25 Врсте истраживања праћења употребе лекова
21.05.20 26 Значај информационих система за праћење употребе лекова
28.05.20 27 Значај фармакоепидемиолошких испитивања у ванболничким условима
28.05.20 28 Значај фармакоепидемиолошких испитивања у болничким условима
04.06.20 29 Значај фармакоепидемиолошких испитивања у изради терапијских смерница
04.06.20 30 Адхеренца, перзистенција и комплијанаса са аспекта фармакоепидемиологије