План теоријске наставе

Tеоријска настава из предмета општа фармакологија одржава се:

Среда: 10.15-12.30 часова. (2 часа) учионица 12 на фармацији.

Петак: 09.05-09.55 часова. (1 час) учионица 11 на фармацији.

Датум Р. бр. Тема
21.02.18 1 Упознавање са предметом; Подела фармакологије на дисциплине; Дефиниције
21.02.18 2 Дефиниције – лек, отров
23.02.18 3 Принципи и фазе клиничких испитивања лекова
28.02.18 4 Пролаз лекова кроз биолошке мембране, ресорпција лекова, биолошка расположивост
28.02.18 5 Дистрибуција лекова
02.03.18 6 Метаболизам лекова
07.03.18 7 Елиминација лекова
07.03.18 8 Дозирање лекова, терапијски индекс и ширина
09.03.18 9 Место и начин примене лекова, механизми дејства лекова
14.3.18 10 Рецептори
14.03.18 11 Синергизам, антагонизам и др. интеракције
16.03.18 12 Фармакотерапија специфичних група – деца, стари и хронични болесници
21.03.18 13 Фармакотерапија специфичних група – труднице и дојиље
21.03.18 14 Нежељена дејства лекова и фармакогенетика
23.03.18 15 Толеранција и болести зависности
28.03.18 16 Основи токсикологије и терапије тровања
28.03.18 17 ВНС – Функционална организација, рецептори, трансмитери
30.03.18 18 Парасимпатомиметици и реактиватори холинестеразе
04.04.18 19 Парасимпатолитици (антихолинергици)
04.04.18 20 Симпатомиметици (адренергички агонисти)
11.04.18 21 Симпатолитици (адренергички антагонисти)
11.0.18 22 Значај лекова који делују на ВНС у стоматологији (понављање градива)
13.04.18 23 Хистамин и антихистаминици; Терапија анафилактичког шока
18.04.18 24 Лекови у терапији пептичког улкуса, мучнине и повраћања,
18.04.18 25 Лекови у терапији дијареје и опстипације
20.04.18 26 Лекови у терапији бронхијалне астме и ХОБП
25.04.18 27 Лекови у терапији ринитиса и кашља
25.04.18 28 Дејство лекова на срце и КВС
27.04.18 29 Лекови у терапији хипертензије – лекови И избора
04.05.18 30 Лекови у терапији хипертензије – лекови ИИ избора,

Лекови у терапији ангине пекторис

09.05.18 31 Лекови у терапији срчане инсуфицијенције и поремећаја ритма (антиаритмици)
09.05.18 32 Хиполипемици, Терапија анемија
11.05.18 33 Антиагрегациона средства; орални и парентерални антикоагуланси,
16.05.18 34 Терапија коагулопатија – локална и системска
16.05.18 35 Флуор и зубни каријес, механизам антикаријесног дејства флуора;
18.05.18 36 Системска и локална примена флуора, токсичност флуора
23.05.18 37 Д витамин, калцијум и остеопороза;
23.05.18 38 Кортикостероиди
25.05.18 39 Инсулини
30.05.18 40 Орални антидијабетици
30.05.18 41 Хормони тироидне жлезде;
01.06.18 42 Полни хормони; орални контрацептиви
06.06.18 43 Консултације, допуне и понављање
06.06.18 44 Консултације, допуне и понављање
08.06.18 45 Консултације, допуне и понављање