Насловна странаСтуденти са бројевима индекса 310314, 310310 и 310350 имају забрану изласка на Колоквијум из рецептуре два испитна рока (до јунског испитног рока)

Студент са бројем индекса 310295 има забрану изласка на испит два испитна рока (до јунског испитног рока)

Студенти са бројевима индекса 300908/17 и 014597/18 имају забрану изласка на тест три испитна рока( до јунског испитног рока)


ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ 1.КОЛОКВИЈУМА

(3. КОЛОКВИЈУМА ЗА СТУДЕНТЕ ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ)

Молимо представнике студената свих смерова који слушају фармакологију у летњем семестру 2023/2024. године да пошаљу спискове студената који желе да полажу први колоквијум ( за 3. годину Денталне медицине студенти морају имати положен 1. и 2. колоквијум да би могли да полажу 3. колоквијум) до четвртка 25.04.2024. у 8.00 часова.

Колоквијум ће се одржату у суботу 27.04.2024. Термини полагања ће бити објављени након формираних спискова студената.Уколико студенти морају доћи лично на катедру, то могу учинити понедељком од 11.00-12.00 часова и петком од 8.00-9.00 часова. Препорука је да се Катедри обрате на мејл адресу (види „контакт“).


СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ ПОТВРДЕ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ, А НЕ ПОЈАВЕ СЕ, ИМАЋЕ ЗАБРАНУ ИЗЛАСКА НАРЕДНА ТРИ ИСПИТНА РОКА. ОДЛУКА КАТЕДРЕ СТУПА НА СНАГУ ОД ШКОЛСКЕ 2021/2022


Моле се студенти да се приликом полагања испита придржавају следећих правила – ЛИНК


STUDENTS WHO CONFIRM FOR TAKING THE TEST AND DO NOT SHOW UP ON THE EXAM WILL NOT BE ALLOWED TO TAKE THE TEST IN THE NEXT THREE EXAM PERIODS. THIS WILL BE VALID FROM THE NEXT (OCTOBER 2021.) EXAM PERIOD.


СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ МАРКЕРЕ (ФЛОМАСТЕРЕ) ПРИЛИКОМ ПОПУЊАВАЊА ТЕСТА. ТЕСТОВИ КОЈИ БУДУ ПОПУЊЕНИ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ ИЛИ ГРАФИТНОМ ОЛОВКОМ, НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР.


У ТОКУ ИСПИТА СТУДЕНТИ НЕ СМЕЈУ ДА ИМАЈУ СМАРТ ЧАСОВНИКЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ. ИСТЕ МОРАЈУ ОСТАВИТИ ПРИ УЛАСКУ У АМФИТЕАТАР (УЧИОНИЦУ) НА КАТЕДРИ ИЛИ ИХ НЕ УНОСИТИ У АМФИТЕАТАР (УЧИОНИЦУ). СТУДЕНТ КОЈИ КОРИСТИ ТЕЛЕФОН ИЛИ СМАРТ ЧАСОВНИК НА ИСПИТУ, ИМА ЗАБРАНУ ИЗЛАСКА НА ИСПИТ НАРЕДНА ТРИ ИСПИТНА РОКА.


ЈЕДНОМ ПОЛОЖЕН КОЛОКВИЈУМ ИЗ РЕЦЕПТУРЕ ВАЖИ ЗАУВЕК, А ПОЛОЖЕН ТЕСТ ВАЖИ ГОДИНУ ДАНА.

СТУДЕНТИ КОЈИ НЕМАЈУ УПИСАНУ ОЦЕНУ У ИНДЕКС ИЗ ПРЕДМЕТА ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА, НЕ МОГУ ДА ПОЛАЖУ ПРЕДМЕТ СПЕЦИЈАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА.