Насловна

ПРАКТИЧНА И ТЕОРИЈСКА НАСТАВА ЗА СВЕ СМЕРОВЕ НА КАТЕДРИ ПОЧИЊУ ОД 19.02.2018.

.

.

МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ИЗАБРАЛИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА ДА СЕ ЈАВЕ НА КАТЕДРУ.

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Тест: 08.02.2018. (четвртак) од:12.00 часова.

Тест усмено: 07.02.2018. (среда) од:08.00 часова.

Рецептура: 07.02.2018. (среда) од:10.00 часова.

Завршни усмени: 13.02.2017.(утора) и 14.02.2018. (среда) од:08.00 часова.

Студенти који услов за полагање завршног (усменог) дела испита стекну 08.02.2018. године (четвртак), могу обавити потврду изласка на испит слањем е-маила 09.02.2018. године (петак) од 12.00 до 16.00 часова. Термин за полагање завршног (усменог) дела испита за ове студенте биће 14.02.2018. године (среда) од 08.00 часова.

Моле се студенти који планирају да тест, или завршни (усмени) део испита из фармакологије полажу у фебруарском  испитном року обаве потврду изласка на испит слањем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита

Све неправилно попуњене потврде изласка на испит неће се узети у обзир!

Потврду изласка на тест,рецептуру или завршни (усмени) део испита из фармакологије у фебруарском испитном року могуће је обавити слањем е-маила, од 16.01.2018. године (уторак) од 08.00 часова до 18.01.2018. године (четвртак) до 20.00 часова.

Све потврде изласка на тест, или завршни (усмени) део испита из фармакологије за фебруарски испитни рок које стигну пре и после назначеног термина неће бити узете у обзир!

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОЛАЖУ ТЕСТ ИЛИ КОЛОКВИЈУМ ОБАВЕЗНИ СУ ДА КОРИСТЕ ЦРНЕ ФЛОМАСТЕРЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТИЋА СА ОДГОВОРИМА. ХЕМИЈСКЕ ОЛОВКЕ ИЛИ ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ СЕ ВИШЕ НЕ МОГУ УПОТРЕБЉАВА

Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који желе да своје дипломске радове пишу на Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију треба да се јаве шефу катедре како би им се на време доделили ментори и теме за њихове будуће радове.


Oбавештење за студенте свих смерова: Сви студенти који имају потребу да се обрате Катедри за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију могу то да ураде искључиво слањем е-маила са прикљученим документом (молбом) на адресу: molba@farmakologijamfns.com. У имену поруке потребно је написати име и презиме, а у телу поруке име, презиме, број индекса, смер, предмет и годну сстудија. Молба треба да буде насловљена на шефа катедре. Чланови катедре ће у најбржем могућем року размотрити молбу и о истој се изјаснити слањем е-маила са потврдним или одричним одговором пошиљаоцу.


Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Студенти су дужни да се пре доласка на консултације пријаве за исте путем е-маила, а на начин како је то објашњено у делу сајта Правила полагања испита. Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима. У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.