План теоријске наставе

Farmacija farmakoekonomija sa farmakoepidemiologijom.

Vreme i mesto održavanja:

Četvrtak, amfiteatar 3 , vreme: 07.20-08.55

бр.наставне јединиценаставна јединицапредавач
1Увод у фармакоекономијуПроф.дрЗ. Томић/Проф.др Борис Милијашевић
2Значај фармакоекономије у здравственом систему. Основни појмови у фармакоекономијиПроф.др З. Томић/ Проф.др Борис Милијашевић
3Извори података за фармакоекономске анализе  Доц. др Б. Милијашевић/Проф.др Зденко Томић
4Извори података за фармакоекономске анализе  Проф.др  Б. Милијашевић/Проф.др Зденко Томић
5Фармакоекономске анализе: подела и значајПроф.др З.Томић/Проф.др Б.Милијашевић
6Анализа минимизације трошкова (ЦМА)Проф.др З.Томић/Проф.др Б.Милијашевић
7Анализа исплативости (ЦЕА)Проф.др  Б. Милијашевић/Проф.др Зденко Томић
8Процена квалитета живота пацијенатаПроф.др  Б. Милијашевић/Проф.др Зденко Томић
9Анализа односа трошкова  и користи (ЦБА)Проф.др  Б. Милијашевић/Проф.др Зденко Томић
10Анализа трошкова и корисности са аспекта болесника (ЦУА)Проф.др  Б. Милијашевић/Проф.др Зденко Томић
11Однос инкременталне исплативостиПроф.др  Б. Милијашевић/Проф.др Зденко Томић
12Анализа утицаја на буджет (БИА)Проф.др Б.Милијашевић, Проф.др А.Сабо
13Моделовање у фармакоекономији: стабло одлуке, Монте Карло симулацијаПроф.др Б.Милијашевић, Проф.др З.Томић
14Моделовање у фармакоекономији: Марковљев модел, анализа осетљивостиПроф.др Б.Милијашевић, Проф.др З.Томић
15Значај генеричких лекова и утицај на буџетПроф.дрЗ. Томић/Проф.др Б.Милијашевић
16Уговори о подели ризикаПроф.дрЗ. Томић/Проф.др Б.Милијашевић
17Политика лекова. Листе лекова и формирање цене лекова.Проф.дрЗ. Томић/Проф.др Б.Милијашевић
18БиосимиларсиПроф.дрЗ. Томић/Проф.др Б.Милијашевић
19Место фармакоекономије у болничким условимаПроф.дрЗ. Томић/Проф.др Б.Милијашевић
20Примена фармакоекономских евалуацијаПроф.др З.Томић/Проф.др Борис Милијашевић
21Фармакоепидемиологија: увод, место и значај Проф.др О. Хорват/Проф.др Борис Милјашевић
22Праћење употребе лекова: извори податакаПроф.др О.Хорват/Проф.др Б. Милијашевић
23Методологија праћења употребе лековаПроф.др О.Хорват/Проф.др Б. Милијашевић
24Примена АТЦ/ДДД методологијеПроф.др О.Хорват/Проф.др Б. Милијашевић
25Врсте истраживања праћења употребе лековаПроф.др О.Хорват/Порф.др Б. Милијашевић
26Значај информационих система за праћење употребе лековаПроф.др З.Томић/Проф.др Б.Милијашевић
27Значај фармакоепидемиолошких испитивања у ванболничким условимаПроф.др Б.Милијашевић/Проф.др О. Хорват
28Значај фармакоепидемиолошких испитивања у болничким условимаПроф.др О.Хорват/Проф.др Б. Милијашевић
29Значај фармакоепидемиолошких испитивања у изради терапијских смерницаПроф.др О.Хорват/Проф.др Б. Милијашевић
30Адхеренца, перзистенција и комплијанаса са аспекта фармакоепидемиологијеПроф.др О. Хорват/Проф.др Борис Милијашевић