Резултати полагања испита и колоквијума

Резултати испита за студенте медицине који су полагали испит из фармакоекономије дана 13.01.2017. године у 08.:00 часова:

Редни број Број Индекса Број бодова на тесту Остварени број бодова Оцена
1. 126666/11 17 94 10

.

.

Резултати испита за студенте медицине који су полагали испит из фармакоекономије дана 22.01.2015. године у 11.:30 часова:

Редни број

Број индекса

Оцена

1.

11632/06

8

2.

12442/10

9

3.

12230/09

10

4.

11459/06

10

5.

12387/10

9

6.

12368/10

10

7.

12519/10

10

8.

12520/10

10

9.

12483/10

10

10.

12401/10

10

11.

12028/08

10

12.

12452/10

10

13.

12538/10

10

14.

12398/10

10

15.

12272/09

10

16.

12494/10

10

17.

12855/11

18.

12154/09

‘-

19.

12142/09

10

20.

11601/06

21.

12600/10

10

22.

12412/10

9

23.

12320/09

10

.

.