План теоријске наставе

ZDRAVSTVENA NEGA – FARMAKOLOGIJA

4 ČASA TEORIJSKE NASTAVE

ZIMSKI SEMESTAR 2021/2022

 

Sreda 11.40-13.10  (2 časa) – Amfiteatar 2

Četvrtak 11.35-13.10  (2 časa) – Amfiteatar 2

I kolokvijum će obuhvatiti nastavne jedinice 1 – 26

II kolokvijum će obuhvatiti nastavne jedinice 27 – 60

Datum čas Oblik izvođenja nastave tematska jedinica Predavač
13.10.

11.40-13.10 h

1. Uživo

(u 2 grupe?)

Uvodni čas. Podela farmakologije na discipline. Prof. dr A. Rašković/ Prof. dr I. Samojlik
13.10. 2. PDF Farmakokinetika – resorpcija i raspodela lekova. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Raskovic
14.10. 3. PDF Farmakokinetika – metabolizam lekova Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

14.10. 4. PDF Farmakokinetika – izlučivanje lekova Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

20.10. 5. PDF Načini primene lekova. Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

20.10. 6. PDF Farmakodinamija. Mesta i mehanizmi delovanja lekova. Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr M. Mikov
21.10.

11.35-13.10 h

7. PDF

uživo (2 grupe)

Receptori.

Ponavljanje FK i FD

Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr M. Mikov
21.10. 8. PDF Interakcije. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr I. Samojlik

27.10. 9. PDF Neželjena dejstva lekova. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr I. Samojlik

27.10. 10. PDF Osnovni principi kliničkih ispitivanja Prof. dr A. Rašković/Prof. dr Nebojsa Stilinovic
28.10. 11. PDF Primena lekova u trudnoći i dojenju. Uticaj pola na primenu lekova Prof.dr. O. Horvat/A. Raskovic
28.10. 12. PDF Primena lekova kod dece, starijih i odredjenih patoloskih stanja (poremecaj funkcije srca, jetre i bubrega). Prof.dr. O. Horvat/A. Raskovic
03.11. 13. PDF ANS (Parasimpatomimetici). Prof. dr M. Mikov/

Prof.dr. O. Horvat

03.11. 14. PDF ANS (Parasimpatolitici). Prof. dr M. Mikov/

Prof.dr. O. Horvat

04.11. 15. PDF ANS (Simpatomimetici). Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

04.11. 16. PDF ANS (Simpatolitici). Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

10.11.

11.40-13.10 h

17. PDF

Uživo (2 grupe)

Antihistaminici.

Ponavljanje – opšta i ANS

Prof. dr A. Rašković/.

Prof. dr N. Stilinović

10.11. 18. PDF Osnovni principi lecenja bola.

Opijati.

Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

11.11. 19. PDF NSAIL. Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

11.11. 20. PDF Lokalni anestetici. Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr A. Rašković

17.11. 21. PDF Opšti anestetici. Prof. dr M. Mikov/

Prof. dr I. Samojlik

17.11. 22. PDF Lekovi u lečenju epilepsije. Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr M. Mikov

18.11. 23. PDF Anksiolitici i hipnotici. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr A. Rašković

18.11. 24. PDF Antipsihotici i stabilizatori raspoloženja Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr A. Rašković

24.11. 25. PDF Antidepresivi Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr A. Rašković

24.11. 26. PDF Lekovi u terapiji neurodegenerativnih bolesti Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr A. Rašković

25.11.

11.35-13.10 h

27. PDF

 

 

Uživo (2 grupe)

Lečenje arterijske hipertenzije. Diuretici. Beta adrenergički blokatori.

Ponavljanje – CNS; za kolokvijum

Prof. dr A. Raskovic/

Prof. dr N. Stilinovic

Prof. dr I. Samojlik

25.11. 28. PDF ACE inhibitori. Blokatori Ca kanala. Direktni vazodilatatori. Ostali lekovi u lečenju arterijske hipertenzije Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr N. Stilinovic

01.12. 29. PDF Lečenje ishemijske bolesti srca. Prof. dr Z. Tomic/

Prof. dr B. Milijasevic

01.12. 30 PDF Lečenje srčane insuficijencije. Prof. dr Z. Tomić/Prof. dr S. Vukmirovic
11.12. uživo KOLOKVIJUM

 

02.12. 31. PDF Antiaritmici. Prof.dr. O. Horvat/

Prof. dr S. Vukmirovic

02.12. 32 PDF Hipolipemici. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijasevic

08.12. 33 PDF Antikoagulantni lekovi. Antiagregacioni lekovi. Prof. dr B. Milijašević/

Prof. dr A. Rašković

08.12. 34 PDF Terapija soka. Preparati za nadoknadu tecnosti i elektrolita. Prof. dr N. Stilinovic/Prof. dr S. Vukmirovic
09.12. 35 PDF Lečenje anemije. Prof.dr  O. Horvat/

Prof. dr B. Milijašević

09.12. 36. PDF Vitamini i minerali. Prof.dr  O. Horvat/

Prof. dr N. Stilinovic

15.12. 37. PDF Lečenje bronhijalne astme i HOBP. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr I. Samojlik

15.12.

11.40-13.10 h

38. PDF

 

uživo (2 grupe)

Ekspektoransi i antitusici, terapija rinitisa.

ponavljanje – KVS, krv

Prof.dr B. Milijašević/

Prof. dr I. Samojlik

16.12. 39. PDF Lečenje poremećaja lučenja želudačne kiseline, apetita i varenja. Prof. dr I. Samojlik/

Prof.dr. O. Horvat

16.12. 40 PDF Lečenje mučnine i povraćanja, dijareje i opstipacije. Prof. dr I. Samojlik/

Prof.dr. O. Horvat

22.12. 41. PDF Lečenje inflamatornih bolesti creva. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr N. Stilinovic

22.12. 42. PDF Antibakterijski lekovi – Podela antibakterijskih lekova. Rezistencija. Prof. dr Z. Tomic/

Prof. dr O. Horvat

23.12. 43. PDF Beta laktamski antibiotici. Prof. dr Z. Tomic/

Prof. dr O. Horvat

23.12. 44. PDF Glikopeptidi. Lipopeptidi. Polipeptidi. Prof.dr O. Horvat/Prof. dr Z Tomić
29.12. 45. PDF Inhibitori sinteze proteina (inhibitori 30 S podjedinice) Prof.dr O. Horvat/Prof. dr Z Tomić
29.12. 46. PDF Inhibitori sinteze proteina (inhibitori 50 S podjedinice) Prof.dr O. Horvat/Prof. dr Z Tomić
30.12. 47. PDF Lekovi koji deluju na DNK bakterija. Hinoloni. Nitroimidazoli i sulfonamidi. Prof .dr Z. Tomić/

Prof.dr. O. Horvat

30.12. 48. PDF Antigljivični lekovi. Prof .dr Z. Tomić/

Prof.dr. O. Horvat

05.01. 49. PDF Antivirusni lekovi. Prof. dr A. Rašković/

Prof.dr. O. Horvat

05.01.

11.35-13.10 h

50. PDF

 

Uživo (2 grupe)

Lečenje tuberkuloze. Lečenje parazitarnih oboljenja.

 Ponavljanje – AB

Prof.dr O. Horvat/

Prof. dr N. Stilinovic

06.01. 51. PDF Citostatici. Imunosupresivi. Prof.dr N. Stilinovic/

Prof.dr. B. Milijasevic

06.01. 52. PDF Hormoni hipofize, hipotalamusa. Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr I. N. Stilinovic

12.01. 53. PDF Polni hormoni. Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr I. N. Stilinovic

12.01. 54. PDF Lečenje poremećaja štitaste žlezde. Prof. dr I. Samojlik/

Prof.dr. O. Horvat

13.01. 55. PDF Kortikosteroidi. Prof. dr I Samojlik/

Prof.dr. O. Horvat

13.01.

11.35-13.10 h

56. PDF

 

uživo (2 grupe)

Lečenje poremećaja metabolizma kalcijuma.

ponavljanje – hormoni

Prof. dr A. Rašković/

Doc. dr N. Stilinović

20.01. 57. PDF Dijabetes, tip 1 Prof. dr A. Rašković/Prof. dr O. Horvat
20.01.

11.40-13.10 h

58. PDF

uživo (2 grupe)

Dijabetes, tip 2

ponavljanje – za kolokvijum

Prof. dr A. Raskovic/

Prof. dr O. Horvat

21.01. 59. PDF Opšti principi lečenja trovanja. Prof. dr V. Vasović/

Prof. dr M. Mikov

21.01. 60. PDF Specijalna toksikologija i bolesti zavisnosti. Prof. dr V. Vasović/

Prof. dr M. Mikov

21.01.

11.35-13.10 h

uživo KOLOKVIJUM