План теоријске наставе

ZDRAVSTVENA NEGA – FARMAKOLOGIJA

4 ČASA TEORIJSKE NASTAVE

ZIMSKI SEMESTAR 2023/2024

Sreda 13.15-14.45  (2 časa)-Amfiteatar 1

Četvrtak 10.00-11.13  (2 časa) – Amfiteatar 4

čas tematska jedinica Predavač
1. Uvodni čas. Podela farmakologije na discipline. Prof. dr A. Rašković/ Prof. dr I. Samojlik
2. Farmakokinetika – resorpcija i raspodela lekova. Doc. dr Maja Đanić/Prof. dr Sasa Vukmirović
3. Farmakokinetika – metabolizam lekova Doc. dr Maja Đanić/Prof. dr Sasa Vukmirović
4. Farmakokinetika – izlučivanje lekova Prof. dr Sasa Vukmirovic/A. Raskovic
5. Načini primene lekova. Prof. dr N. Stilinović/

Prof. dr B. Milijašević

6. Farmakodinamija. Mesta i mehanizmi delovanja lekova. Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr V. Mijatović
7. Receptori.

 

Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr V. Mijatović
8. Interakcije. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijašević

9. Neželjena dejstva lekova. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijašević

10. Osnovni principi kliničkih ispitivanja Prof. dr A. Rašković/Prof. dr Nebojsa Stilinovic
11. Primena lekova u trudnoći i dojenju. Uticaj pola na primenu lekova. Prof.dr. O. Horvat/A. Raskovic
12. Primena lekova kod dece, starijih i odredjenih patoloskih stanja (poremecaj funkcije srca, jetre i bubrega). Prof.dr. N. Stilinović/B. Milijašević
13. ANS (Parasimpatomimetici). Prof. dr Saša Vukmirović/

Prof.dr. N. Stilinović

14. ANS (Parasimpatolitici). Prof. dr Saša Vukmirović/

Prof.dr. N. Stilinović

15. ANS (Simpatomimetici). Prof. dr B. Milijasevic/

Prof.dr. S. Vukmirovic

16. ANS (Simpatolitici). Prof. dr B. Milijasevic/

Prof.dr. S. Vukmirovic

17. H1 Antihistaminici.

 

Doc. dr Maja Đanić/Prof. dr B. Milijašević
18. Dejstvo lekova u CNS-u. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

19. Osnovni principi lecenja bola.

Opijati.

Prof. dr A. Rašković/Prof. dr V. Mijatović
20. NSAIL. Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr V. Mijatović

21. Opšti anestetici. Lokalni anestetici. Prof. dr V.Mijatovic/

Prof. dr I.Samojlik

22. Lekovi u lečenju epilepsije. Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr V. Mijatović

23. Anksiolitici i hipnotici. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

24. Antipsihotici i stabilizatori raspoloženja Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

25. Antidepresivi Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

26. Lekovi u terapiji neurodegenerativnih bolesti. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

27. Lečenje arterijske hipertenzije. Diuretici. Beta adrenergički blokatori. Prof. dr A. Raskovic/

Prof. dr N. Stilinovic

 

28. ACE inhibitori. Blokatori Ca kanala. Direktni vazodilatatori. Ostali lekovi u lečenju arterijske hipertenzije Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr N. Stilinovic

29. Lečenje ishemijske bolesti srca. Prof. dr S. Vukmirović/

Prof. dr N. Stilinović

30 Lečenje srčane insuficijencije. Prof. dr S. Vukmirović/

Prof. dr N. Stilinović

31. Antiaritmici. Prof.dr. S. Vukmirović/

Prof. dr N. Stilinović

32 Hipolipemici. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijasevic

33 Antikoagulantni lekovi. Prof. dr B. Milijašević/

Prof. dr A. Rašković

34 Antiagregacioni lekovi. Prof. dr B. Milijašević/

Prof. dr A. Rašković

35 Terapija šoka. Preparati za nadoknadu tecnosti i elektrolita. Prof. dr N. Stilinovic/Prof. dr S. Vukmirovic
36. Lečenje anemije. Prof.dr  O. Horvat/

Prof. dr B. Milijašević

37. Vitamini i minerali. Prof.dr  O. Horvat/

Prof. dr N. Stilinovic

38. Lečenje bronhijalne astme i HOBP. Ekspektoransi i antitusici, terapija rinitisa. Prof.dr B. Milijašević/

Prof. dr V. Mijatović

39. Lečenje poremećaja lučenja želudačne kiseline, apetita i varenja. Prof. dr V. Mijatović/

Prof.dr I. Samojlik

40 Lečenje mučnine i povraćanja, dijareje i opstipacije. Lečenje inflamatornih bolesti creva. Prof. dr V. Mijatović/

Prof.dr I. Samojlik

41. Antibakterijski lekovi – Podela antibakterijskih lekova. Rezistencija. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr O. Horvat

42. Beta laktamski antibiotici. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr O. Horvat

43. Glikopeptidi. Lipopeptidi. Polipeptidi. Prof. dr O. Horvat /

Prof. dr S. Vukmirović

44. Inhibitori sinteze proteina (inhibitori 30 S podjedinice) Prof. dr Z. Tomic/Prof. dr Sasa Vukmirović
45. Inhibitori sinteze proteina (inhibitori 50 S podjedinice) Prof. dr O. Horvat /

Prof. dr S. Vukmirović

46. Lekovi koji deluju na DNK bakterija. Hinoloni. Nitroimidazoli i sulfonamidi. Prof .dr Z. Tomić/

Prof.dr O. Horvat

47. Antigljivični lekovi. Antivirusni lekovi. Prof .dr Z. Tomić/

Prof.dr B. Milijašević

48. Lečenje tuberkuloze. Lečenje parazitarnih oboljenja.

 

Prof.dr O. Horvat/

Prof. dr N. Stilinovic

49. Citostatici. Imunosupresivi. Prof.dr N. Stilinovic/

Prof.dr. B. Milijasevic

50. Hormoni hipofize, hipotalamusa. Polni hormoni. Prof. dr N. Stilinović/

Prof. dr A. Rašković

51. Lečenje poremećaja štitaste žlezde. Prof. dr S. Vukmirović/

Prof. dr N. Stilinović

52. Kortikosteroidi. Prof. dr S. Vukmirović/

Prof.dr. I. Samojlik

53. Lečenje poremećaja metabolizma kalcijuma. Prof. dr S. Vukmirović/

Prof.dr. I. Samojlik

54. Dijabetes, tip 1 Prof. dr N. Stilinović/

Prof. dr A. Rašković

55. Dijabetes, tip 2 Prof. dr A. Rašković/Prof. dr O. Horvat
56. Opšti principi lečenja trovanja.

 

Prof. dr V. Vasović/

Prof. dr V. Mijatović

57. Specijalna toksikologija i bolesti zavisnosti. Prof. dr V. Vasović/

Prof. dr V. Mijatović

58. – 60. II kolokvijum