Испитна питања

PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA
ENDOKRINOLOGIJA
1.    Terapija dijabetes melitusa tip I.
2.    Lekovi u terapiji dijabetes melitusa tip II- oralni antidijabetici.
3.    Terapija hipoglikemije.
4.    Lekovi u terapiji poremećaja tiroidne žlezde.
5.    Hipertireoza-lečenje, neželjena delovanja lekova u terapiji hipertireoze.
6.    Lekovi u terapiji poremećaja metabolizma kalcijuma.
7.    Osteoporoza-znaci, lekovi i neželjena dejstva.
8.    Terapijska primena i neželjena dejstva ženskih polnih hormona.
9.    Glikokortikoidi-primena, neželjena dejstva.
CNS
10.    Lekovi koji se koriste u terapiji bola.
11.    Opijatni analgetici, predstavnici, neželjena dejstva.
12.    Nesteroidni antiinflamatorni lekovi i njihova .
13.    Selektivni COX-2 inhibitori.
14.    Lekovi u terapiji anksioznosti.
15.    Antidepresivi-grupe lekova i njihova neželjena dejstva.
16.    Antipsihotici – grupe lekova i njihova neželjena dejstva.
17.    Lečenje parksionizma-neželjena dejstva antiparksionika.
18.    Lekovi u terapiji nesanice.

ANTIMIKROBNI LEKOVI

19.    Polipeptidi – indikacije, neželjena dejstva, interakcije.
20.    Nitroimidazoli-indikacije, neželjena dejstva, interakcije
21.    Hloramfenikol-indikacije, neželjena dejstva, interakcije
22.    Glikopeptidi- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
23.    Lipopeptidi- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
24.    Streptogramini i oksazolidini- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
25.    Racionalna primena antimikrobnih lekova
26.    Beta laktamski antibiotici- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
27.    Tetraciklini- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
28.    Makrolidi i piranozidi- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
29.    Sulfonamidi – indikacije, neželjena dejstva, interakcije
30.    Hinoloni- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
31.    Terapija infekcija u trudnoći
32.    Antivirusni lekovi- neželjena dejstva
33.    Antimikotici- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
34.    Aminoglikozidi- indikacije, neželjena dejstva, interakcije

KARDIOLOGIJA I BOLESTI KRVI

35.    Lekovi u terapiji arterijske hipertenzije.
36.    Kalcijumski antagonisti- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
37.    ACE inhibitori- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
38.    Diuretici- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
39.    Beta blokatori- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
40.    Neželjena dejstva antihipertenzivnih lekova
41.    Lekovi u terapiji akutnog infarkta miokarda
42.    Lekovi u terapiji angine pektoris
43.    Lekovi u terapiji srčane insuficijencije
44.    Lekovi koji izazivaju ortostatsku hipotenziju.
45.    Antikoagulansi- terapijska primena i  neželjena dejstva.
46.    Terapija anemije.
47.    Antiagregacioni lekovi-terapijska primena i neželjena dejstva
48.    Terapija anemije usled nedostatka gvožđa
49.    Farmakoterapija poremećaja lipida – grupe hipolipemika, neželjena dejstva, interakcije.

GASTROINTESTINALNI I RESPIRATORNI TRAKT

50.    Terapija dijareje.
51.    Terapija opstipacije.
52.    Lekovi u terapiji peptičkog ulkusa i njihova neželjena dejstva.
53.    Lekovi u terapiji muke i povraćanja izazvanih primenom citostatika.
54.    Lekovi u terapiji muke i povraćanja kod kinetoza.
55.    Lekovi u terapiji muke i povraćanja.
56.    Lekovi u terapiji bronhitisa.
57.    Lekovi u terapiji kašlja
58.    Lekovi u lečenju bronhijalne astme i njihova neželjena dejstva
59.    Lečenje simptoma alergijske upale gornjih respiratornih puteva

OSTALA PITANJA

60.    Načini i principi primene lekova.
61.    Primene lekova kod dece
62.    Primena lekova kod pacijenata sa oštećenjem bubrega
63.    Uticaj resorpcije na primenu lekova
64.    Primena lekova tokom dojenja
65.    Primena lekova u trudnoći
66.    Osnovne faze kliničkih ispitivanja lekova
67.    Primena lekova kod pacijenata sa oštećenjem jetre.
68.    Neželjena dejstva lekova-podela
69.    Anafilaktički šok