Резултати полагања испита и колоквијума

Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 04.07.2022.

INDEKS BODOVI
500604/20 7,5
500595/20 7,5

Rezultati testa održanog 04.07.20222

IndeksBodovi
202050060325
202050060416
202050059515
201840114214

Rezultati testa u junskom roku (06.06.2022.)

1201840114223nije položio/la
2202050060321nije položio/la
3373/1517nije položio/la

Rezultati testa održanog 08.02.2022.

IndeksBodoviStatus
1039/1628nije položio/la
201740106427nije položio/la
201840114217nije položio/la
201950053530nije položio/la
201850052529nije položio/la
201750046525nije položio/la
201850048923nije položio/la

Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 04.02.22. i finalne ocene (za studente koji su položili oba kolokvijuma, kolokvijum iz recepture, sa uračunatim bodovima iz kvizova za aktivnost)

IndeksRECEPTURAOCENA
20205005949,510
20204012289,510
20204012231010
20205005891010
2020401239910
2020401246109
20205006029,59
202040124599
2020401206109
202050060099
20195005389,39
202040121599
2020401237109
20204011999,39
202040121699
20195005658,89
202040121999
20195005438,89
20205005989,29
20204012486,39
20204012037,79
20204012087,39
202040120999
20205005868,79
20204012364,89
20205005779,58
202040120778
202040120098
20195005367,78
2020500599108
20204012015,58
20205006017,68
20204012028,78
20204012128,88
2020500592108
2020401233108
20204012055,58
20204012137,88
20204012118,38
2020500597108
20204012439,28
20205005768,78
202040123278
20205005908,38
202040124077
201950053977

Rezultati kolokvijuma održanog 26.01.22. (položili su studenti sa više od 15 tačnih odogovora)

ИндексТачни одговориБодови
20194011683040
20205005942837,33
20205005892837,33
2020401245*2938,67
20204012402837,33
20204012282837,33
2020401239*2837,33
20204012362736
20204012082736
2020401223*2837,33
2020401209*2837,33
20195005382736
20204012072736
2020500577*2837,33
20205005902736
2020500600*2837,33
20205006022634,67
20204011992634,67
20204012462634,67
20204012062634,67
20204012032634,67
20204012162634,67
20205005982634,67
20204012152634,67
20195005432634,67
2020401237*2736
20205006012533,33
2019500565*2634,67
20204012482533,33
20204012192533,33
20204012052533,33
2020401200*2634,67
20204012432533,33
20204012332432
20204012112432
20204012122432
20205005922432
20204012012432
20205005762330,67
2020500599*2432
20204012132330,67
2020401202*2432
20205005972330,67
2019500536*2432
20204012412330,67
20205005862229,33
20204012322229,33
20195005392128

Rezultati kolokvijuma održanog 11.12.2021

rbr

Indeks

Tacni odgovori

Status

1

2020401236

27

položio/la

2

2020401223

27

položio/la

3

2020401228

27

položio/la

4

2020500594

27

položio/la

5

2020500586

27

položio/la

6

2019401168

26

položio/la

7

2020401246

26

položio/la

8

2020401239

26

položio/la

9

2020500602

26

položio/la

10

2020500589

25

položio/la

11

2020401209

24

položio/la

12

2020401199

24

položio/la

13

2020401248

24

položio/la

14

2020401206

24

položio/la

15

2020401215

24

položio/la

16

2020401216

23

položio/la

17

2020401201

23

položio/la

18

2020401219

23

položio/la

19

2019500565

23

položio/la

20

2019500538

23

položio/la

21

2020401203

22

položio/la

22

2020401213

22

položio/la

23

2020401245

22

položio/la

24

2020401232

22

položio/la

25

2020401237

22

položio/la

26

2019500536

22

položio/la

27

2019500543

22

položio/la

28

2020500600

22

položio/la

29

2020401208

21

položio/la

30

2020401207

21

položio/la

31

2020401243

21

položio/la

32

2020500601

21

položio/la

33

2020500576

21

položio/la

34

2020500598

21

položio/la

35

2020401202

20

položio/la

36

2020401205

20

položio/la

37

2020500599

20

položio/la

38

2020401212

19

položio/la

39

2020401200

19

položio/la

40

2020500577

19

položio/la

41

2020401233

18

položio/la

42

2020401241

18

položio/la

43

2020401240

18

položio/la

44

2020500592

18

položio/la

45

2020500590

18

položio/la

46

2020401211

17

položio/la

47

2020500597

17

položio/la

48

2019500539

17

položio/la

49

2020401221

15

nije položio/la

50

2020500603

15

nije položio/la

51

2020500595

15

nije položio/la

52

2020500604

10

nije položio/la

Rezultati testa održanog 29.09.2021 u 12.00

Indeks Tačni odgovori Status
2017401061 45 položio/la
2018401147 33 položio/la
2018401121 27 nije položio/la
2019401168 23 nije položio/la
2017500465 23 nije položio/la
ZNA-865/14 22 nije položio/la
1039/16 21 nije položio/la
2018500525 17 nije položio/la
2018500504 14 nije položio/la

Резултати колоквијума из рецептуре одржаног 16.06.2021.

Indeks Bodovi Status
401142/18 12,6 Položio/la
401147/ 10 Položio/la
262/14 5 Položio/la
884/14 10 Položio/la
371/15 7 Položio/la

Резултати теста одржаног 15.06.2021.

Индекс Тачни одговори Бодови Статус
2018500525 25 33,33 није положио/ла
2019500535 22 29,33 није положио/ла
1039/16 18 24,00 није положио/ла
ZNA-865/14 17 22,67 није положио/ла
2018500498 17 22,67 није положио/ла
351/15 16 21,33 није положио/ла
2017401070 14 18,67 није положио/ла
2018500504 12 16,00 није положио/ла
2019401168 11 14,67 није положио/ла

Резултати теста одржаног 12.05.2021 у 10.00

Индекс Тачни одговори Бодови Статус
ZNA-884/14 44 58,67 положио/ла
2018500514 43 57,33 положио/ла
2017500464 35 46,67 положио/ла
ZNS-262/14 32 42,67 положио/ла
371/15 31 41,33 положио/ла
2018500498 28 37,33 није положио/ла
2018500525 27 36,00 није положио/ла
2017401070 22 29,33 није положио/ла
2018500504 22 29,33 није положио/ла

Резултати колоквијума из рецептуре одржаног 16.04.2021

indeks Bodovi
817/13 9
733/12 7
500498/18 8
500504/18 7
266/14 9,5
500489/18 8,5

Резултати теста одржаног 16.04.2021

Indeks TAČNI ODGOVORI POENI Status
2019500535 28 37,33 nije položio/la
ZNA-865/14 26 34,67 nije položio/la
2018500525 25 33,33 nije položio/la
2017500465 24 32,00 nije položio/la
2018500498 23 30,67 nije položio/la
2018500504 22 29,33 nije položio/la
2018500532 21 28,00 nije položio/la
2017401064 21 28,00 nije položio/la
2015351 20 26,67 nije položio/la

Резултати теста одржаног 10.03.2021 у 10.00

Индекс Тачни одговори Бодови Статус
ZNS-266/14 46 61,33 положио/ла
817/13 32 42,67 положио/ла
733/12 32 42,67 положио/ла
2017500465 30 40,00 није положио/ла
2018500514 26 34,67 није положио/ла
2018500525 25 33,33 није положио/ла
2017401070 25 33,33 није положио/ла