План теоријске наставе

Tеоријска настава се одржава према следећем распореду:

Четвртак: 12.30 – 14.00– Учионица 12 на фармацији (2 часа)

датум час тематска јединица Предавач
11.10.18 1,2 Антимикробни лекови. Подела. Резистенција. Принципи дозирања. Проф. др А. Сабо
18.10.18 3,4 Бета лактамски антибиотици. Пеницилини. Проф. др А. Сабо
25.10.18 5,6 Цефалоспорини. Инхибитори бета лактамаза. Карбапенеми. Монобактами. Проф. др А. Сабо
01.11.18 7,8 Полипептиди. Гликопептиди. Липопептиди. Аминогликозиди Проф. др О. Хорват
08.11.18 9,10 Тетрациклини. Глицилциклини. Амфениколи. Проф. др О. Хорват
15.11.18 11,12 Макролиди. Кетолиди. Стрептограмини. Оксазолидини. Проф. др Александар Рашковић
22.11.18 13,14 Пиранозиди.Хинолони. Проф. др З. Томић
29.11.18 15,16 Антибактеријски азоли.Сулфонамиди и триметоприм. Антитуберкулотици. Проф. др З. Томић
06.12.18 17,18 Антивирусни лекови. Антигљивични лекови. Проф. др Александар Рашковић
13.12.18 19,20 Значај психофармака у стоматологији. Проф. др И. Самојлик
20.12.18 21,22 Седација у стоматологији. Проф. др И. Самојлик
27.12.18 23,24 Локални анестетици. Проф. др И. Самојлик
10.01.19 25,26 Општи анестетици Проф. др М. Миков
17.01.19 27,28  Опијати. Проф. др М. Миков
24.01.19 29,30 НСАИЛ. Принципи лечења бола. Проф. др М. Миков