План теоријске наставе

Tеоријска настава се одржава према следећем распореду:

Четвртак: 12.30 – 14.00– Учионица 12 на фармацији (2 часа)

датум час тематска јединица Предавач
10.10.19 1,2 Антимикробни лекови. Подела. Резистенција. Принципи дозирања. Проф. др А. Сабо
17.10.19 3,4 Бета лактамски антибиотици. Пеницилини. Проф. др А. Сабо
24.10.19 5,6 Цефалоспорини. Инхибитори бета лактамаза. Карбапенеми. Монобактами. Проф. др А. Сабо
31.10.19 7,8 Полипептиди. Гликопептиди. Липопептиди. Аминогликозиди Проф. др О. Хорват
07.11.19 9,10 Тетрациклини. Глицилциклини. Амфениколи.

Макролиди.

Проф. др О. Хорват
14.11.19 11,12 Кетолиди. Стрептограмини. Оксазолидини. Пиранозиди.Хинолони. Проф. др З. Томић
21.11.19 13 Антибактеријски азоли.Сулфонамиди и триметоприм. Антитуберкулотици. Проф. др З. Томић
14 Антивирусни лекови. Проф. др Александар Рашковић
28.11.19 15 Антигљивични лекови. Проф. др Александар Рашковић
16 Психофармаци у стоматологији (антидепресиви, антипсихотици) Проф. др И. Самојлик
05.12.19 17 Колоквијум (АБ) Проф. др И. Самојлик
18 Психофармаци у стоматологији (антидепресиви, антипсихотици)
12.12.19 19 Антипаркинсоници и др. неуролошки лекови у стоматологији Проф. др И. Самојлик
20 Антиепилептици у стоматологији Проф. др А. Расковиц
19.12.19 21,22 Седација у стоматологији. Проф. др И. Самојлик
26.12.19 23,24 Локални анестетици. Проф. др И. Самојлик
09.01.20 25,26 Општи анестетици Проф. др М. Миков
16.01.20 27,28 Принципи лечења бола

Опијати.

Проф. др М. Миков
23.01.20 29 НСАИЛ и други аналгетици Проф. др М. Миков
30 Колоквијум (ЦНС)