Списак студената за колоквијум из рецептуре

Студенти медицине који полажу колоквијум из рецептуре из опште фармакологије:

Датум и време колоквијума из рецептуре:

1.

2.

3.

.

.

Студенти фармације који полажу колоквијум из рецептуре из опште фармакологије:

Датум и време колоквијума из рецептуре:

1.Крајновић Срђан

.

.

Студенти фармације (стари програм) који полажу колоквијум из рецептуре из фармакологије са токсикологијом:

Датум и време колоквијума из рецептуре:

1

2.

3.

4.

5.

.

Студенти стоматологије који полажу колоквијум из рецептуре из опште фармакологије:

Датум и време колоквијума из рецептуре:

1.Продановић Свјетлана

2. Дрљан Станислава

3.Ђонлић Вук

4. Дејан Видаковић, 2621/15

5.Меши Марек

6. Младеновић Јована

.

Студенти здравствене неге који полажу колоквијум из рецептуре из опште фармакологије:

Датум и време колоквијума из рецептуре:

1.

.

.

Студенти медицинске рехабилитације који полажу колоквијум из рецептуре из фармакологије:

Датум и време колоквијума из рецептуре:

1.

2.

.

.

Студенти радиолошке технологије који полажу колоквијум из рецептуре из фармакологије:

1.

2.

3

4.

.

.