Пројекти

Научни пројекти:

1. Интеракције ксенобиотика и утицај на системе у биомедицини – пројекат број 41012, носилац пројекта Проф. др Момир Миков, Министaрство просвете науке и технолошког развоја (2011–данас)

2. Cost-effective microfluidic electronic devices for optimal drug administration based on fractional pharmacokinetics for leukemia treatments (MEDLEM) – пројекат број 690876, носилац пројекат проф. др Горан Стојановић, Хоризонт 2020 (2015-2019)

3. Оптимизација фармакокинетике метотрексата ради индивидуализације лечења леукемије применом фракционог рачуна и микрофлуидног електронског уређаја, пројекат број 114-451-2072/2016, носилац пројекта проф. др Момир Миков, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (2016–2019)

4. Развој и примена напредних хроматографских и спектрометријских метода за анализу ксенобиотика и путева њихове разградње у биотским и абиотским узорцима – пројекат број 172050, носилац пројекта проф. др Биљана Шкрбић, Министарство просвете науке и технолошког развоја  (2011.-данас)

5. Модулатори алфа-ћелијске трансдиференцијације и пластичности панкреасног епитела у експериментално изазваном дијабетес мелитусу – пројекат број 142-451-3680/2016, носилац пројекта доц. др Небојша Стилиновић, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (2016.-данас)

6. Ренесанса индустријске конопље у светлу актуелних агрономско-медицинских изазова – пројекат број  114-451-2178/2016-03, носилац пројекта проф. др Драгана Латковић,Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (2016-2019)

7. Испитивање фармакодинамских и токсиколошких ефеката лековитих биљака гајених на подручју Војводине – пројекат број 114-451-2458/11, носилац пројекта Проф. др Александар Рашковић, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (2011–2014)