План практичне наставе

SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA 1

RASPORED VEŽBI U ZIMSKOM SEMESTRU 2022./23.    

smer: FARMACIJA (novi program – IV godina; 2 čas  = 90 min.)

Datum

Čas

Tematska jedinica

10.10-14.10.2022. 1. Oblici lekova i njihovo propisivanje po magistralnoj i formuli za gotov lek
17.10.-21.10.2022. 2. Oblici lekova i njihovo propisivanje po magistralnoj i formuli za gotov lek
24.10.-28.10.2022. 3. Klinički slučajevi – uticaj  farmakokinetskih i farmakodinamskih parametara na racionalnu primenu lekova.
31.10-04.11.2022. 4. Farmakoepidemiologija – izračunavanje upotrebe lekova.
07.11.-11.11.2022. 5. Farmakoekonomija – farmakoekonomske analize
14.11.-18.11.2022. 6. Interakcije i neželjena dejstva lekova
21.11.-25.11.2022. 7. Klinički slučajevi – klinička toksikologija
28.11.-02.12.2022. 8. Klinički slučajevi za nastavne jedinice 13 – 14.
05.12.-09.12.2022. 9.  Klinički slučajevi za nastavne jedinice 15. – 17.
12.12.-16.12.2022. 10.  Klinički slučajevi za nastavne jedinice 18. – 20.
19.12.-23.12.2022. 11.  Klinički slučajevi za nastavne jedinice 21. – 22
26.12.-30.12.2022. 12. Klinički slučajevi za nastavne jedinice 23. – 24.
02.01.-06.01.2023. 13.  Klinički slučajevi za nastavne jedinice 25. – 26.
09.01.-13.01.2023. 14.  Klinički slučajevi za nastavne jedinice 27. – 28.
16.01.-20.01.2023. 15. Klinički slučajevi za nastavne jedinice 29. – 30.