План теоријске наставе

Теоријска настава се одржава према следећем распореду:

Среда: 13.30– 15.05 – Амфитеатар фармације (2 часа)

Четвртак: 07.15-08.50 – Амфитеатар на фармацији (2 часа)

датум час тематска јединица Предавач
9.10.19 1 Фармакологија лекова у ЦНС-у (неуротрансмитери и неуротрансмисија) Проф. др И. Самојлик
9.10.19 2 Бензодиазепини и не-бензодиазепини Проф. др И. Самојлик
10.10.19 3 Барбитурати Проф. др И. Самојлик
10.10.19 4 Алкохол Проф. др И. Самојлик
16.10.19 5 Опасности код примене анксиолитика, седатива и хипнотика Доц. др В. Мијатовић
16.10.19 6 Антидепресиви (стари) Проф. др И. Самојлик
17.10.19 7 Антидепресиви (нови) Проф. др И. Самојлик
17.10.19 8 Литијум и други стабилизатори расположења Проф. др И. Самојлик
23.10.19 9 Неуролептици Проф. др И. Самојлик
23.10.19 10 Опасности код примене антипсихотика, антидепресива и литијума Доц. др В. Мијатовић
24.10.19 11 Лекови у терапији поремећаја покрета – антипаркинсоници и др. лекови Проф. др И. Самојлик
24.10.19 12 Лекови у терапији Алцхајмерове болести Проф. др И. Самојлик
30.10.19 13 Психотомиметици и халуциногени Проф. др И. Самојлик
30.10.19 14 Нове психоактивне супстанце Доц. др В. Мијатовић
31.10.19 15 Најзначајније интеракције и мере опреза код употребе психотропних лекова Доц. др В. Мијатовић
31.10.19 16 Општа анестезија – принципи Проф. др М. Миков
06.11.19 17 Инхалациони анестетици Проф. др М. Миков
06.11.19 19 Интравенски анестетици Проф. др М. Миков
07.11.19 19 Локални анестетици Проф. др М. Миков
07.11.19 20 Фармакотерапијски приступ у терапији бола, основе аналгезије Проф. др М. Миков
13.11.19 21 Опијатни аналгетици. Проф. др М. Миков
13.11.19 22 НСАИЛ. Проф. др М. Миков
14.11.19 23 Клинички значајне интеракције аналгетика са другим лековима Проф. др М. Миков
14.11.19 24 Опасности код примене опијата и других аналгетика Доц. др В. Мијатовић
20.11.19 25 Лечење епилепсије. Проф. др А. Рашковић
20.11.19 26 Остала индикациона подручја за примену антиепилептика. Проф.др А. Рашковић
21.11.19 27 Терапија мигренозног и неуропатског бола Проф.др А. Рашковић
21.11.19 28 Опасности и интеракције код примене антиепилептика Доц. др В. Мијатовић
27.11.19 29 ТИА, лечење цереброваскуларног инсулта Доц.др Борис Милијашевић
27.11.19 30 Увод у кардиологију. Дејство лекова на срце. Проф. др А. Сабо
28.11.19 31 Општи принципи лечења артеријске хипертензије. Проф. др А. Сабо
28.11.19 32 Диуретици. Проф. др А. Сабо
04.12.19 33 34 И колоквијум (ЦНС)
05.12.19 35 Бета адренергички блокатори. Проф. др А. Сабо
05.12.19 36 АЦЕ инхибитори, блокатори АТ рецептора Проф. др А. Рашковић
11.12.19 37 Блокатори Ца канала. Проф. др А. Рашковић
11.12.19 38 Лекови ИИ избора у лечењу артеријске хипертензије. Директни вазодилататори. Проф. др А. Рашковић
12.12.19 39 Фиксне комбинације у лечењу артеријске хипертензије Проф. др З. Томић
12.12.19 40 Опасности код примене антихипертензива Доц. др В. Мијатовић
18.12.19 41 Лекови у лечењу исхемијске болести срца. Проф. др З. Томић
18.12.19 42 Лекови у лечењу срчане инсуфицијенције. Проф. др З. Томић
19.12.19 43 Лечење акутног инфаркта миокарда Проф. др В. Васовић
19.12.19 44 Лечење плућног едема Проф. др В. Васовић
25.12.19 45 Лечење поремећаја ритма – антиаритмици. Проф. др А. Рашковић
25.12.19 46 Аритмије као последица интеракција и нежељених дејстава лекова Проф. др А. Рашковић
26.12.19 47 Клинички значајне интеракције у кардиологији. Проф. др З. Томић
26.12.19 48 Опасности код примене кардиолошких лекова; Доц. др В. Мијатовић
01.01.20 НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ
02.01.20
08.01.20 49 Инхибитори ХМГ-ЦоА редуктазе и остали хиполипемици Проф. др З. Томић
08.01.20 50 Антиагрегациони лекови Проф. др З. Томић
09.01.20 51 Антикоагулантни лекови Проф. др А. Рашковић
09.01.20 52 Фибринолитици, хемостиптици. Проф. др А. Рашковић
15.01.20 53 Витамини Проф. др О. Хорват
15.01.20 54 Минерали (цинк, магнезијум, селен и др…) Проф. др О. Хорват
16.01.20 55 Мегалобластна анемија – витамин Б12, фолна киселина, фактори стимулације хематопоезе (еритропоетин и новији препарати) Проф. др О. Хорват
16.01.20 56 Сидеропенијска анемија. Препарати гвожђа. Проф. др О. Хорват
22.01.20

 

57

58

ИИ колоквијум (КВС)
23.01.20 59 ! слободан амфитеатар
23.01.20 60 ! слободан амфитеатар