Испитна питања

Prva grupa pitanja

 1. Farmakodinamske odlike antibakterijskih lekova
 2. Beta laktamski antibiotici
 1. Prirodni penicilini
 2. Polusintetski penicilini
 3. Cefalosporini
 4. Karbapenemi
 5. Monobaktami i inhibitori beta laktamaza
 6. Glikopeptidi
 7. Antibakterijski lekovi koji deluju na citoplazmatsku membranu
 8. Amfenikoli
 9. Makrolidi i ketolidi
 10. Linkozamini
 11. Streptogramini i oksazolidinoni
 12. Aminoglikozidi
 13. Tetraciklini i glicilciklini
 14. Hinoloni
 15. Nitroimidazoli
 16. Sulfonamidi
 17. Lekovi u lečenju hlamidijalnih infekcija
 18. Profilaktička primena antibiotika
 19. Farmakoterapija virusnih infekcija
 20. Farmakoterapija HIV infekcije
 21. Farmakoterapija parazitarnih infekcija.
 22. Antigljivični lekovi
 23. Antituberkulotici
 24. Farmakoterapija anafilaktičkog šoka

 

Druga grupa pitanja

 

 1. Antiaritmici – lekovi u lečenju pretkomorskih aritmija
 2. Antiaritmici – lekovi u lečenju komorskih aritmija
 3. Antiaritmici – aritmije kao posledica interakcija i neželjenih delovanja lekova
 4. Hipertenzija – lekovi I izbora u lečenju arterijske hipertenzije
 5. Hipertenzija – lekovi II izbora u lečenju arterijske hipertenzije
 6. Hipertenzija i dijabetes
 7. Hipertenzija i bronhijalna astma
 8. Hipertenzija i hiperlipoproteinemija
 9. Farmakoterapija stabilne angine pektoris
 10. Farmakoterapija nestabilne angine pektoris
 11. Farmakoterapija vazospastične angine pektoris
 12. Farmakoterapija akutnog infarkta miokarda
 13. Lekovi u sekundarnoj prevenciji akutnog infarkta miokarda
 14. Farmakoterapija srčane insuficijencije
 15. Kardiotonici i noviji lekovi u terapiji srčane insuficijencije
 16. Farmakoterapija akutnog edema pluća
 17. Oralni antikoagulantni lekovi
 18. Parenteralni antikoagulantni lekovi
 19. Antitrombocitni lekovi.
 20. Farmakoterapija hiperlipoproteinemija
 21. Farmakoterapija sideropenijske anemije
 22. Farmakoterapija megaloblastne anemije
 23. Fibrinolitici
 24. Farmakoterapija ulkusne bolesti
 25. Farmakoterapija mučnine i povraćanja
 26. Farmakoterapija dijareje
 27. Farmakoterapija opstipacije
 28. Farmakoterapija ulceroznog kolitisa
 29. Farmakoterapija bronhijalne astme
 30. Farmakoterapija HOBP
 31. Antitusici
 32. Ekspektoransi

 

Treća grupa pitanja

 1. Dijabetes melitus tip 2 – oralni hipoglikemici
 2. Dijabetes melitus tip 2 – oralni antihiperglikemici
 3. Dijabetes – lekovi iz sistema hormona inkretina
 4. Lekovi u lečenju komplikacija dijabetesa
 5. Lekovi za lečenje poremećaja egzokrinog pankreasa
 6. Dijabetes melitus tip I – insulini (vrste, podela)
 7. Farmakoterapija osteoporoze
 8. Farmakoterapija hiperfunkcije štitne žlezde
 9. Farmakoterapija hipofunkcije štitne žlezde
 10. Poremećaj funkcije štitne žlezde kao posledica primene lekova
 11. Terapijska primena kortikosteroida
 12. Terapijska primena hormona hipotalamusa
 13. Terapijska primena hormona zadnjeg režnja hipofize
 14. Terapijska primena ženskih polnih hormona i antiestrogena
 15. Terapijska primena muških polnih hormona, anabolika i antiandrogena
 16. Farmakoterapija benigne hiperplazije prostate
 17. Opijati
 18. NSAIL
 19. Farmakoterapija neuropatskog bola
 20. Farmakoterapija kolika
 21. Klinički značajne interakcije NSAIL i drugih lekova
 22. Farmakoterapija epilepsije
 23. Lokalni anestetici
 24. Opšti anestetici
 25. Farmakoterapija anksioznosti
 26. Farmakoterapija nesanice
 27. Terapijska primena antidepresiva
 28. Stabilizatori raspoloženja
 29. Terapijska primena antipsihotika
 30. Farmakoterapija Parkinsonove bolesti
 31. Farmakoterapija Alchajmerove bolesti
 32. Farmakoterapija akutnog rinitisa
 33. Terapijska primena parasimpatomimetika
 34. Terapijska primena parasimpatolitika
 35. Farmakoterapija trovanja atropinom i skopolaminom
 36. Farmakoterapija trovanja inhibitorima holinesteraze
 37. Farmakoterapija inkontinencije mokraćne bešike
 38. Terapijska primena botulinim toksina
 39. Farmakoterapija erektilne disfunkcije