План теоријске наставе

OPŠTA FARMAKOLOGIJA – raspored predavanja u LETNJEM SEMESTRU 2021/2022

napomena: nastava se održava putem online platforme

Ponedeljak 08.25-09.55

Utorak: 13.20-14.55

datum čas Tematska jedinica Predavač potpis predavača
21.02.22 1 Upoznavanje sa predmetom. Prof. dr A. Rašković/prof. dr O. Horvat  
21.02.22 2 Podela farmakologije na discipline. Prof. dr A. Rašković/prof. dr O. Horvat  
22.02.22 3 Lek i otrov. Definicije. Prof. dr O. Horvat/prof. dr A. Rašković  
22.02.22 4 Prolaz lekova kroz biološke membrane. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
28.02.22 5 Resorpcija lekova. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
28.02.22 6 Posebni putevi resorpcije lekova. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
29.02.22 7 Raspodela lekova. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
29.02.22 8 Metabolizam lekova. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
07.03.22 9 Metabolizam lekova. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
07.03.22 10 Faktori koji utiču na metabolizam lekova. Indukcija i inhibicija enzima. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
08.03.22 11 Eliminacija lekova. Prof. dr A. Rašković/Prof. dr M. Mikov  
08.03.22 12 Uticaj farmaceutskih formulacija na farmakološke osobine lekova. Prof. dr A. Rašković/Prof. dr M. Mikov  
14.03.22 13 Načini davanja lekova. Opšta i lokalna primena leka. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
14.03.22 14 Mehanizmi i mesta dejstva lekova. Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr A. Rašković  
15.03.22 15 Mehanizmi i mesta dejstva lekova. Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr A. Rašković  
21.03.22 16 Receptori. Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr A. Rašković  
21.03.22 17 Receptori. Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr A. Rašković  
22.03.22 18 Afinitet i odnos strukture i efekta leka. Ushodna i nishodna regulacija receptora. Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr A. Rašković  
22.03.22 19 Agonisti i antagonisti. Parcijalni agonisti. Sinergizam i antagonizam. Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr A. Rašković  
28.03.22 20 Doziranje lekova. Doze lekova. Prof. dr M. Mikov /Prof. dr B. Milijašević  
28.03.22 21 Terapijski indeks i terapijska širina leka. Prof. dr M. Mikov /Prof. dr B. Milijašević  
29.03.22 22 Interakcije lekova. Prof. dr Z. Tomić/Prof. dr I. Samojlik  
29.03.22 23 Interakcije lekova. Prof. dr Z. Tomić/Prof. dr I. Samojlik  
04.04.22 24 Neželjena dejstva lekova. Prof. dr I. Samojlik / Prof. dr Z. Tomić  
04.04.22 25 Neželjena dejstva lekova. Prof. dr I. Samojlik / Prof. dr Z. Tomić  
05.04.22 26 Farmakogenetika. Prof. dr O. Horvat/Prof. dr A. Rašković  
05.04.22 27 Uticaj pola na primenu lekova. Prof. dr O. Horvat/Prof. dr A. Rašković  
11.04.22 28 Posebnosti farmakoterapije kod starih osoba i u patološkim stanjima. Prof. dr Z. Tomić/ Prof. dr I. Samojlik  
11.04.22 29 Posebnosti farmakoterapije kod dece Prof. dr I. Samojlik / Prof. dr Z. Tomić  
12.04.22 30 ponavljanje FK i FD prof. A. Rašković  
12.04.22 31 ponavljanje ostale opšte farmakologije prof. Z. Tomić  
19.-21.04. 32-35 PRVI KOLOKVIJUM    
26.-29.04. 36 ANS – Uvod, podela, transmiteri. receptori. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Rašković  
  37 ANS – Uvod, podela, transmiteri. receptori. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Rašković  
  38 Parasimpatomimetici. Direktni i indirektni inhibitori holinesteraze. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Rašković  
  39 Parasimpatomimetici. Direktni i indirektni inhibitori holinesteraze. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Rašković  
03.-06.05. 40 Parasimpatomimetici. Direktni i indirektni inhibitori holinesteraze. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Rašković  
  41 Parasimpatolitici. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Rašković  
  42 Parasimpatolitici. Prof. dr M. Mikov/Prof. dr A. Rašković  
  43 Simpatomimetici. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
09.05.22 44 Simpatomimetici. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
09.05.22 45 Simpatolitici. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
10.05.22 46 Simpatolitici. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
10.05.22 47 Simpatolitici. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
16.05.22 48 H1 antihistaminici. Mehanizam delovanja. Podela i razlike između generacija. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
16.05.22 49 H1 antihistaminici – terapijska primena. Prof. dr A. Rašković/prof. dr M. Mikov  
17.05.22 50 Lečenje bronhijalne astme Prof. dr Z. Tomić/ Prof. dr B. Milijašević  
17.05.22 51 Lekovi u lečenju HOBP. Prof. dr Z. Tomić/Prof. dr B. Milijašević  
23.05.22 52 Ekspektoransi i antitusici. Prof. dr B. Milijašević/ Prof. dr I. Samojlik  
23.05.22 53 Lekovi u lečenju rinitisa. Prof. dr B. Milijašević / Prof. dr I. Samojlik  
24.05.22 54 Lekovi u lečenju peptičkog ulkusa i hiperaciditeta Prof. dr I. Samojlik / Doc. dr V. Mijatović  
24.05.22 55 Lečenje mučnine i povraćanja Prof. dr I. Samojlik/ Doc. dr V. Mijatović  
30.05.22 56 Lečenje dijareje i opstipacije Prof. dr I. Samojlik/ Doc. dr V. Mijatović  
30.05.22 57 Lekovi u lečenju kolitisa (ulcerozni, pseudomembranozni). Prof. dr I. Samojlik/ Doc. dr V. Mijatović  
31.05.22 58 Bolesti zavisnosti Doc. dr V. Mijatović / Prof. dr I. Samojlik  
31.05.22 59 Bolesti zavisnosti Doc. dr V. Mijatović / Prof. dr I. Samojlik  
  60 DRUGI KOLOKVIJUM