План теоријске наставе

OPŠTA FARMAKOLOGIJA – raspored predavanja u LETNJEM SEMESTRU 2022/2023

Ponedeljak 08.25-09.55 AMFITEATAR FARMACIJE

Utorak: 13.20-14.55 AMFITEATAR 1

časTematska jedinicaPredavač
1Upoznavanje sa predmetom. Podela farmakologije na discipline.Prof. dr A. Rašković/prof. dr O. Horvat
2Lek i otrov. Definicije.Prof. dr O. Horvat/prof. dr A. Rašković
3Prolaz lekova kroz biološke membrane. Resorpcija lekova.Prof. dr A. Rašković/prof. dr S. Vukmirović
4Raspodela lekova.Prof. dr A. Rašković/prof. dr S. Vukmirović
5Metabolizam lekova.Prof. dr A. Rašković/prof. dr S. Vukmirović
6Metabolizam lekova – faktori koji utiču nametabolizam lekova.Prof. dr A. Rašković/prof. dr S. Vukmirović
7Eliminacija lekova.Prof. dr A. Rašković/prof. dr S. Vukmirović
8Uticaj farmaceutskih formulacija na farmakološke osobine lekova.Prof. dr A. Rašković/prof. dr S. Vukmirović
9Uticaj farmaceutskih formulacija na farmakološke osobine lekova.Prof. dr A. Rašković/prof. dr S. Vukmirović
10Načini davanja lekova. Opšta i lokalna primena leka.Prof. dr Saša Vukmirović/prof. dr A. Rašković
11Mehanizmi i mesta dejstva lekova.Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
12Mehanizmi i mesta dejstva lekova.Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
13Receptori.Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
14Receptori.Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
15Afinitet i odnos strukture i efekta leka. Ushodna i nishodna regulacija receptora.Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr V. Mijatović-Jovin
16Agonisti i antagonisti. Parcijalni agonisti. Sinergizam i antagonizam.Terapijski indeks i terapijska širina leka.Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr V. Mijatović-Jovin
17Doziranje lekova. Doze lekova.Prof. dr B. Milijašević/Prof. dr Saša Vukmirović
18Interakcije lekova.Prof. dr Z. Tomić/Prof. dr I. Samojlik
19Neželjena dejstva lekova.Prof. dr I. Samojlik / Prof. dr Z. Tomić
20Neželjena dejstva lekova.Prof. dr I. Samojlik / Prof. dr Z. Tomić
21Farmakogenetika.Prof. dr O. Horvat/Prof. dr A. Rašković
22Primena lekova u trudnoći dojenju.Prof. dr O. Horvat/Prof. dr A. Rašković
23Posebnosti farmakoterapije kod starih osoba i u patološkim stanjima.Prof. dr Z. Tomić/ Prof. dr I. Samojlik
24Posebnosti farmakoterapije kod deceProf. dr I. Samojlik / Prof. dr Z. Tomić
 Ispitni rok. 
 Ispitni rok. 
 Ispitni rok. 
 Ispitni rok. 
 Vaskrs/ispitni rok. 
 Vaskrs/ispitni rok. 
25Ponavljanje gradiva za I kolokvijum.Prof. dr A. Rašković/Prof. dr Isidora Samojlik
26Ponavljanje gradiva za I kolokvijum.Prof. dr A. Rašković/Prof. dr Isidora Samojlik
 Vaskrs. 
 Vaskrs. 
27I kolokvijum. 
28I kolokvijum. 
29ANS – Uvod, podela, transmiteri. receptori.Prof. dr Saša Vukmirović/Prof. dr O. Horvat
30Parasimpatomimetici. Direktni i indirektni inhibitori holinesteraze.Prof. dr Saša Vukmirović/Prof. dr O. Horvat
31Parasimpatolitici.Prof. dr Saša Vukmirović/Prof. dr O. Horvat
32Simpatomimetici.Prof. dr O. Horvat/Prof. dr Saša Vukmirović
33Simpatolitici – Beta adrenergički blokatori.Prof. dr O. Horvat/Prof. dr Saša Vukmirović
34Simpatolitici – Alfa 1 adrenergički blokatori i centralni simpatolitici.Prof. dr O. Horvat/Prof. dr Saša Vukmirović
35H1 antihistaminici.Prof. dr A. Rašković/Prof. dr Olga Horvat
36Lekovi u lečenju bronhijalne astme.Prof. dr Zdenko Tomić/Prof. dr Boris Milijašević
36Lekovi u lečenju HOBP.Prof. dr Zdenko Tomić/Prof. dr Boris Milijašević
38Ekspektoransi i antitusici.Prof. dr Boris Milijašević/Prof. dr Isidora Samojlik
39Lekovi u lečenju rinitisa.Prof. dr Boris Milijašević/Prof. dr Isidora Samojlik
40Lekovi u lečenju peptičkog ulkusa i hiperaciditeta.Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
41Lečenje mučnine i povraćanja.Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
42Lečenje dijareje i opstipacije.Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
43Lekovi u lečenju kolitisa (ulcerozni, pseudomembranozni).Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr V. Mijatović-Jovin
44Bolesti zavisnosti.Prof. dr V. Mijatović-Jovin/ Prof. dr I. Samojlik
45Bolesti zavisnosti.Prof. dr V. Mijatović-Jovin/ Prof. dr I. Samojlik
46Ponavljanje gradiva za II kolokvijum.Prof. dr Isidora Samojlik/Prof. dr A. Rašković
47II kolokvijum 
48 – 60Konsultacije