Резултати полагања испита и колоквијума

 

 

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јулском  испитном року дана 01.07.2019. године у 12:00 часова

12952/12 59
13693/15 58
2017014479 55
2017014509 54
14237/16 54
12697/11 53
M-13428/14 53
M-13639/14 53
M-13600/14 50
13867/15 49
13830/15 46
M-13553/14 45
14236/16 44
M-13531/14 43
2017014516 42
13204/13 41
13167/13 39
8536/95 38
13165/13 37
13843/15 37
M-13631/14 37
12940/12 37
13739/15 36
M-13543/14 35
13917/15 34
13683/15 33
13084/12 33
13031/12 32
8034/94 31
2017014497 31
14208/16 30
13747/15 30
13040/12 29
12335/09 27
13071/12 26
13713/15 25
13716/15 24
2017014513 24
2017014489 23
M-13563/14 23
2017014510 23

 

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јунском  испитном року дана 17.06.2019. године у 10:00 часова

11641/2006 67
13036/12 66
13836/15 55
12886/12 54
M-13569/14 50
13895/15 49
12941/12 47
12640/11 47
M-13501/14 44
14221/16 42
14227/16 41
2017014500 39
2018014772 38
12940/12 38
13867/15 37
12019/2008 36
13428/14 35
2017014479 35
14236/16 34
M-13553/14 34
11787/2007 33
M-13639/14 32
2017014493 32
12575/10 32
12502/10 31
12697/11 31
13917/15 31
2017014509 31
12952/12 30
M-13585/14 29
M-13579/14 29
M-13600/14 28
13031/12 28
14208/16 28
12678/11 28
M-13543/14 28
13843/15 27
12475/10 27
13693/15 27
13165/13 26
13084/12 26
13830/15 26
13040/12 26
M-13509/14 26
14172/16 26
12447/10 25
12471/10 25
M-13631/14 25
13204/13 25
12756/11 24
M-13502/14 24
10513/2001 23
12457/10 23
13713/15 23
13683/15 23
12252/09 22
12151/09 22
12665/11 22
13767/15 22
2018014769 22
13110/12 22
12808/11 21
11717/2007 21
14200/16 21
13071/12 21
13747/15 20
11894/2008 19
12588/10 18
2017014474 18
13796/15 17
2017014477 17
12335/09 17
12007/2008 17
13890/15 17
11677/2007 16
2018014821 16
M-13449/14 16
2018014807 15
12095/08 15
11782/2007 15
12594/10 14
12923/12 14
13120/12 14
12522/10 14
13819/15 13
12838/11 13
12258/09 12
13739/15 12
11747/2007 12
11867/2008 12
2018014817 11
2017014467 10
11882/2008 10
2017014482 0
13646/15 0
2018014792 0

 

 

 

 

 

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мајском  испитном року дана 13.05.2019. године у 09:00 часова

 

13027/12 44 положио/ла
12787/11 42 положио/ла
13167/13 38 није положио/ла
12941/12 30 није положио/ла
11641/2006 29 није положио/ла
11746/2007 27 није положио/ла
11787/2007 25 није положио/ла
12756/11 24 није положио/ла
12697/11 19 није положио/ла
8034/94 18 није положио/ла
12594/10 11 није положио/ла
12502/10 0 није положио/ла

 

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у априлском  испитном року дана 17.04.2019. године у 14:00 часова:

Индекс Бодови
M-13571/14 60
M-13556/14 57
014765/18 57
13779/15 54
13930/15 54
2017014481 53
014760/18 52
M-13495/14 52
12772/11 51
M-13515/14 51
M-13442/14 50
14176/16 50
13919/15 50
13854/15 49
12612/11 49
13858/15 48
M-13441/14 48
14194/16 47
014745/18 46
2017014464 45
12523/10 45
12553/10 44
13883/15 44
014771/18 43
12255/09 41
014737/18 41
M-13569/14 39
12787/11 39
12575/10 38
14172/16 38
2017014479 37
M-13594/14 37
M-13532/14 37
014767/18 37
014766/18 35
M-13601/14 35
2017014500 34
014758/18 34
13181/13 34
14221/16 33
13830/15 33
014789/18 32
M-13600/14 31
13917/15 31
13027/12 31
14236/16 30
11746/2007 30
12941/12 30
014798/18 29
2017014493 29
12721/11 29
M-13579/14 29
014800/2018 29
2017014477 28
2017014497 27
14200/16 27
2017014513 26
14180/16 26
12335/09 25
12151/09 25
014736/18 25
13888/15 24
2017014492 24
13892/15 23
12007/2008 23
014815/18 23
12471/10 23
M-13585/14 23
13903/15 23
12174/09 22
12141/09 22
10513/2001 22
12665/11 22
11894/2008 22
014797/18 22
12447/10 22
2017014473 21
10651/2002 21
13876/15 21
12325/09 21
M-13509/14 21
13084/12 20
014814/18 20
12019/2008 19
M-13449/14 19
12594/10 18
11882/2008 18
11867/2008 18
12974/12 16
14233/16 14
014817/18 14
13693/15 0
14237/16 0

 

 

 

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мартовском  испитном року дана 11.03.2019. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови
12476/10 61
13025/12 55
12926/12 51
12770/11 47
12874/12 46
12341/09 41
12480/10 25
12141/09 23
12838/11 17

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије јануарском  испитном року дана 11.02.2019. године у 16:00 часова:

Индекс Бодови
M-13399/14 72
M-13450/14 66
14228/16 60
M-13538/14 60
2017014488 57
13898/15 56
M-13439/14 56
014756/18 56
12752/11 55
13924/15 55
11563/2006 55
13899/15 55
M-13490/14 53
12892/12 53
13017/12 53
13923/15 53
M-13496/14 52
13645/15 52
M-13406/14 51
13259/13 51
13887/15 51
13870/15 51
13932/15 49
M-13561/14 49
M-13617/14 49
014748/18 49
M-13548/14 49
13936/15 48
13152/13 48
014764/18 48
13386/13 47
14199/16 47
13260/13 47
13369/13 47
014779/18 47
13074/12 46
2017014493 46
12726/11 46
M-13499/14 46
12958/12 46
12670/11 46
014733/18 45
M-13555/14 45
12806/11 44
13007/12 44
014763/18 44
M-13408/14 44
014752/18 43
2017014454 43
M-13497/14 43
M-13541/14 43
M-13605/14 43
M-13560/14 43
M-13467/14 42
13927/15 42
M-13570/14 42
14195/16 42
2017014491 42
14231/16 42
13897/15 41
12916/12 41
12751/11 41
2017014483 41
12145/09 41
12039/2008 41
014766/18 38
M-13594/14 38
M-13442/14 38
12255/09 38
2017014464 38
M-13509/14 38
12952/12 37
014758/18 37
014799/18 36
12476/10 36
13081/12 36
M-13486/14 35
014762/18 35
13930/15 35
014767/18 34
M-13601/14 33
14194/16 31
M-13532/14 31
014751/18 31
13779/15 31
014736/18 30
2017014500 29
2017014477 27
14200/16 27
014769/18 25
2017014490 25
14176/16 25
014737/18 24
12141/09 24
13767/15 24
13938/15 23
12770/11 22
2017014473 22
13919/15 22
014771/18 22
014746/18 22
12575/10 21
13683/15 21
13888/15 20
2017014461 20
M-13481/14 19
12845/11 19
12174/09 18
014744/18 18
12480/10 17
13937/15 17
11677/2007 15
014735/18 15
014797/18 15
12471/10 13
11867/2008 13
13892/15 12
12007/2008 10
014792/18 0
13934/15 0

.

.

Резултати колоквијума из специјалне фармакологије одржаног 25.01.2019 од:08.30 часова.

Индекс Бодови
13791/15 32
13662/15 41
13852/15 29
13772/15 36
13760/15 38
13732/15 32
13692/15 35
13851/15 32
M-13433/14 30
13666/15 37
13829/15 37
13740/15 42
13782/15 31
13668/15 32
M-13511/14 37
M-13544/14 26
13648/15 39
13647/15 34
14185/16 40
13788/15 34
13790/15 42
13689/15 33
13677/15 31
13766/15 31
13691/15 31
13742/15 34
13757/15 39
13675/15 35
M-13595/14 40
13715/15 37
13736/15 35
13837/15 28
13802/15 30
13826/15 41
13846/15 33
M-13519/14 30
13718/15 33
13940/15 30
13853/15 23
2017014454 19
M-13476/14 37
13714/15 34
13749/15 33
13737/15 35
13687/15 30
13734/15 43
13764/15 34
13795/15 31
13780/15 28
13652/15 36
13807/15 38
13814/15 31
13784/15 32
13768/15 34
2017014486 36
13682/15 34
13706/15 42
13824/15 33
M-13582/14 36
14173/16 37
13809/15 34
14168/16 36
13823/15 33
14171/16 32
13863/15 26
13856/15 43
13743/15 39
M-13403/14 33
14235/16 29
M-13457/14 28
13813/15 40
13816/15 40
13717/15 42
14210/16 36
14184/16 26
13833/15 37
13840/15 31
13684/15 25
13776/15 42
13738/15 41
13773/15 35
13733/15 37
M-13410/14 28
13828/15 37
M-13603/14 30
14207/16 31
14192/16 29
13762/15 37
13839/15 37
13864/15 34
13799/15 27
13721/15 38
13650/15 34
14191/16 42
13728/15 33
M-13642/14 37
13680/15 43
13868/15 36
13750/15 40
13658/15 43
M-13398/14 41
13916/15 30
13671/15 31
13674/15 35
13756/15 35
13697/15 26
13771/15 41
13855/15 29
13858/15 18
13774/15 43
13751/15 40
13670/15 36
13792/15 23
13661/15 38
13748/15 36
M-13525/14 32
13859/15 21
13711/15 30
13730/15 41
13794/15 33
13775/15 41
13805/15 34
13847/15 42
13712/15 29
13724/15 32
13727/15 35
13800/15 36
13685/15 27
13835/15 39
13778/15 40
13752/15 40
13655/15 34
13845/15 36
13797/15 27
13679/15 34
13665/15 34

 

 

 

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у децембарском  испитном року дана 14.12.2018. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови
12966/12 53
12906/12 52
12801/11 47
10586/2002 47
13382/13 45
8814/96 42
11906/2008 41
12393/10 41
12476/10 36
12916/12 36
11331/2005 32
12556/10 30
10699/2002 28
12892/12 25
12039/2008 25
12480/10 25
12174/09 23
12770/11 18
11420/2005 18

.

..

Резултати колоквијума из специјалне фармакологије одржаног 03.12.2018 од:09.10 часова.

Индекс Бодови
13734/15 45
13751/15 44
14191/16 44
13756/15 43
13658/15 43
13650/15 42
13727/15 42
13760/15 41
13748/15 41
13666/15 41
13743/15 41
13776/15 40
14168/16 40
13829/15 39
13689/15 39
13721/15 39
13837/15 38
M-13544/14 38
13661/15 38
13775/15 37
13648/15 37
13780/15 37
13764/15 37
13675/15 37
13797/15 37
13809/15 36
13853/15 36
M-13603/14 36
13671/15 36
13858/15 35
13715/15 34
M-13595/14 33
13677/15 32
M-13525/14 31
M-13433/14 30
13684/15 30
13823/15 29
13691/15 28
13665/15 27
14172/16 20
Индекс Бодови
13680/15 43
13824/15 43
13826/15 43
13717/15 41
13718/15 41
13740/15 41
M-13519/14 41
13790/15 40
14185/16 40
13774/15 38
13687/15 37
14210/16 36
13788/15 36
2017014486 36
13859/15 35
13766/15 35
M-13457/14 35
13773/15 35
13732/15 35
13736/15 35
13782/15 34
13685/15 33
13647/15 33
13940/15 33
13863/15 31
13807/15 30
13840/15 30
13712/15 30
M-13501/14 30
13855/15 30
14219/16 28
13697/15 28
13757/15 27
13749/15 27
2017014454 25
13802/15 23
13693/15 21
014749/2018 20
14224/16 18
13870/15 0
Индекс Бодови
13856/15 44
13778/15 43
13738/15 42
13750/15 42
13706/15 41
13662/15 41
13674/15 41
13845/15 41
M-13398/14 41
13813/15 41
13800/15 40
M-13511/14 40
13847/15 39
13805/15 39
14173/16 39
13864/15 39
13795/15 38
13833/15 37
13794/15 37
13728/15 37
13835/15 37
M-13642/14 36
13792/15 36
13692/15 36
13714/15 35
14235/16 34
14192/16 33
13742/15 31
13916/15 31
13852/15 29
13652/15 26
13767/15 22
13830/15 21
M-13543/14 15
13779/15 0
14237/16 0
14180/16 0
Индекс Бодови
13730/15 45
13752/15 43
M-13410/14 43
13762/15 43
13771/15 43
14207/16 43
13828/15 41
13737/15 41
13816/15 41
13670/15 41
14184/16 40
13679/15 40
13868/15 38
13668/15 38
13682/15 38
M-13476/14 38
M-13403/14 36
13784/15 36
13839/15 36
13791/15 35
13733/15 35
14171/16 34
13768/15 34
13655/15 34
13724/15 33
13772/15 33
13814/15 31
M-13582/14 29
13846/15 29
13711/15 26
13799/15 23
13851/15 23
14176/16 22
13683/15 17
13713/15 16
14199/16 15
14212/16 13
14200/16 11

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у новембарском  испитном року дана 26.11.2018. године у 09:00 часова:

Индекс Бодови
13201/13 43
12871/12 41
12367/10 41
12705/11 37
12906/12 35
12611/11 34
11331/2005 33
12597/10 32
13007/12 31
11407/2005 30
13369/13 29
12039/2008 28
12916/12 27
12286/09 22
12892/12 21
Индекс Бодови
12907/12 58
12617/11 57
12707/11 56
13175/13 47
12935/12 46
13154/13 46
12822/11 44
13238/13 43
12899/12 43
12395/10 41
12393/10 36
12801/11 33
11906/2008 33
13371/13 28

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском 2  испитном року дана 24.09.2018. године у 09:00 часова:

рбр Индекс Бодови
1 12021/2008 72
2 12848/11 51
3 12791/11 48
4 13274/13 47
5 10699/2002 40
6 12611/11 39
7 12705/11 35
8 11407/2005 35
9 11905/2008 35
10 12776/11 31
11 12789/11 30
12 12286/09 22

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском  испитном року дана 11.09.2018. године у 10:00 часова:

Индекс Бодови
M-13535/14 59
10949/2003 46
12030/2008 45
13375/13 45
2017014478 42
13171/13 37
11905/2008 33
12789/11 31
10699/2002 30
12705/11 26
11122/2004 24
12672/11 23
12286/09 22
12454/10 19
11135/2004 15
12191/09 0
12791/11 0

 

 

 

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у септембарском  испитном року дана 29.08.2018. године у 11:00 часова:

Индекс Бодови
13047/12 51
12987/12 49
M-13411/14 49
12031/2008 45
12184/09 44
13240/13 43
2017014468 43
12848/11 37
10663/2002 36
M-13580/14 35
12030/2008 31
11331/2005 29
12611/11 29
12776/11 27
11407/2005 27
12789/11 26
13171/13 25
11995/2008 21
12343/09 20
12791/11 0

 

 

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јулском  испитном року дана 04.07.2018. године у 08:00 часова:

 

Индекс Бодови
10802/2002 48
12223/09 47
12440/10 45
12679/11 39
13375/13 36
12291/09 35
12997/12 34
12031/2008 34
10663/2002 32
13047/12 31
M-13580/14 25
12343/09 25
M-13626/14 23
8430/95 22
9163/97 20
12060/2008 12
9990/2000 0
12358/2009 0

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јунском  испитном року дана 14.06.2018. године у 08:00 часова:

 

Индекс Бодови
11137/2004 63
12288/09 54
M-13592/14 47
13009/12 45
12534/10 44
12742/11 43
12826/11 43
12679/11 36
12223/09 34
12997/12 33
11731/2007 33
10802/2002 30
10663/2002 29
8430/95 25
13373/13 25
M-13580/14 25
12060/2008 24
M-13626/14 24
12343/09 21
12395/10 20
9163/97 18
12358/2009 18
12935/12 14
12443/10 0

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мајском  испитном року дана 14.05.2018. године у 08:00 часова:

11936/2008 62 положио/ла
11688/2007 55 положио/ла
12979/12 52 положио/ла
12501/10 46 положио/ла
11349/2005 42 положио/ла
12679/11 37 није положио/ла
12405/10 36 није положио/ла
12742/11 34 није положио/ла
12223/09 32 није положио/ла
12573/10 30 није положио/ла
12847/11 30 није положио/ла
М-13621/14 30 није положио/ла
8430/95 20 није положио/ла
9163/97 16 није положио/ла
12358/2009 1 није положио/ла
11795/2007 0 није положио/ла
12568/10 0 није положио/ла
12443/10 0 није положио/ла
12997/12 0 није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у априлском  испитном року дана 10.04.2018. године у 10:00 часова:

Индекс Бодови Статус
13527/14 55 положио/ла
13276/13 45 положио/ла
14216/16 43 положио/ла
M-13419/14 43 положио/ла
11960/2008 41 положио/ла
13313/13 41 положио/ла
13021/12 41 положио/ла
12405/10 41 положио/ла
13154/13 38 није положио/ла
2017014478 38 није положио/ла
8474/95 38 није положио/ла
12826/11 36 није положио/ла
12534/10 36 није положио/ла
2017014492 35 није положио/ла
12815/11 34 није положио/ла
11688/2007 34 није положио/ла
12779/11 31 није положио/ла
11731/2007 31 није положио/ла
12847/11 30 није положио/ла
12935/12 28 није положио/ла
13373/13 28 није положио/ла
12926/12 27 није положио/ла
12848/11 25 није положио/ла
M-13621/14 22 није положио/ла
13171/13 21 није положио/ла
12908/12 20 није положио/ла
2017014490 17 није положио/ла
12851/11 7 није положио/ла
12443/10 0 није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мартовском  испитном року дана 12.03.2018. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови Статус
12691/11 59 Положио/ла
12447/10 42 Положио/ла
12406/10 57 Положио/ла
12405/10 35 Није положио/ла
13097/12 52 Положио/ла
12037/2008 41 Положио/ла
12654/11 61 Положио/ла
12236/09 44 Положио/ла
9139/97 17 Није положио/ла
12461/10 44 Положио/ла
12589/10 45 Положио/ла
12568/10 14 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јануарском  испитном року дана 08.02.2018. године у 12:00 часова:

14216/16 37 Није положио/ла
12862/11 11 Није положио/ла
10220/00 50 Положио/ла
12830/11 30 Није положио/ла
11002/03 38 Није положио/ла
12053/2008 22 Није положио/ла
13317/13 49 Положио/ла
12106/2008 28 Није положио/ла
13891/15 62 Положио/ла
11449/2006 30 Није положио/ла
12573/10 27 Није положио/ла
13278/13 65 Положио/ла
12779/11 36 Није положио/ла
12597/10 35 Није положио/ла
12568/10 18 Није положио/ла
12186/09 41 Положио/ла
13371/13 14 Није положио/ла
M-13467/14 36 Није положио/ла
14195/16 38 Није положио/ла
13159/13 53 Положио/ла
13180/13 43 Положио/ла
10742/2002 33 Није положио/ла
M-13532/14 39 Није положио/ла
13299/13 48 Положио/ла
12406/10 33 Није положио/ла
11831/2007 31 Није положио/ла
13113/12 0 Није положио/ла
13313/13 25 Није положио/ла
14225/16 35 Није положио/ла
014493/17 23 Није положио/ла
12236/09 38 Није положио/ла
Индекс Бодови Статус
11193/04 37 Није положио/ла
12092/2008 38 Није положио/ла
10220/00 34 Није положио/ла
12654/11 32 Није положио/ла
12549/10 52 Положио/ла
8474/95 32 Није положио/ла
13263/13 44 Положио/ла
12668/11 24 Није положио/ла
M-13509/14 18 Није положио/ла
13223/13 43 Положио/ла
12378/10 19 Није положио/ла
M-13419/14 34 Није положио/ла
13350/13 21 Није положио/ла
M-13411/14 30 Није положио/ла
13247/13 41 Положио/ла
014478/17 34 Није положио/ла
13157/13 55 Положио/ла
9139/97 36 Није положио/ла
13308/13 49 Положио/ла
12447/10 29 Није положио/ла
014492/17 26 Није положио/ла
13232/13 26 Није положио/ла
10513/01 20 Није положио/ла
12995/12 50 Положио/ла
12276/09 23 Није положио/ла
12367/10 0 Није положио/ла
12549/10 52 Положио/ла
M-13601/14 28 Није положио/ла

.

.

Резултати колоквијума за студенте медицине који су полагали други колоквијум из специјалне фармакологије  дана 30.01.2018. године у 09:10 часова:

Индекс Бодови Статус
13877/15 30 Положио/ла
M-13477/14 30 Положио/ла
M-13464/14 30 Положио/ла
M-13423/14 30 Положио/ла
M-13487/14 29 Положио/ла
M-13414/14 32 Положио/ла
M-13524/14 24 Положио/ла
M-13557/14 32 Положио/ла
M-13431/14 31 Положио/ла
M-13568/14 37 Положио/ла
M-13564/14 38 Положио/ла
M-13551/14 39 Положио/ла
M-13475/14 32 Положио/ла
M-13528/14 33 Положио/ла
M-13572/14 29 Положио/ла
M-13556/14 27 Положио/ла
M-13393/14 41 Положио/ла
M-13529/14 28 Положио/ла
M-13493/14 37 Положио/ла
M-13498/14 38 Положио/ла
M-13575/14 37 Положио/ла
M-13584/14 32 Положио/ла
M-13456/14 33 Положио/ла
M-13472/14 30 Положио/ла
M-13520/14 26 Положио/ла
M-13432/14 28 Положио/ла
14223/16 21 Није положио/ла
M-13510/14 29 Положио/ла
M-13443/14 28 Положио/ла
M-13506/14 27 Положио/ла
M-13554/14 27 Положио/ла
M-13435/14 30 Положио/ла
M-13537/14 39 Положио/ла
M-13503/14 40 Положио/ла
M-13436/14 39 Положио/ла
M-13444/14 30 Положио/ла
13873/15 25 Положио/ла
M-13602/14 33 Положио/ла
M-13571/14 27 Положио/ла
M-13467/14 20 Није положио/ла
13937/15 8 Није положио/ла
M-13512/14 30 Положио/ла
M-13530/14 23 Положио/ла
M-13412/14 33 Положио/ла
M-13415/14 34 Положио/ла
M-13394/14 24 Положио/ла
M-13402/14 28 Положио/ла
M-13545/14 27 Положио/ла
M-13583/14 26 Положио/ла
13925/15 26 Положио/ла
M-13578/14 39 Положио/ла
M-13573/14 29 Положио/ла
M-13546/14 33 Положио/ла
M-13526/14 27 Положио/ла
13941/15 33 Положио/ла
M-13460/14 30 Положио/ла
M-13579/14 24 Положио/ла
M-13610/14 29 Положио/ла
M-13425/14 25 Положио/ла
M-13424/14 24 Положио/ла
M-13597/14 28 Положио/ла
M-13391/14 28 Положио/ла
13881/15 40 Положио/ла
M-13429/14 29 Положио/ла
M-13448/14 12 Није положио/ла
M-13458/14 24 Положио/ла
M-13533/14 26 Положио/ла
M-13589/14 35 Положио/ла
13918/15 27 Положио/ла
M-13421/14 36 Положио/ла
M-13606/14 36 Положио/ла
M-13446/14 32 Положио/ла
M-014478/17 21 Није положио/ла
M-13479/14 24 Положио/ла
M-13447/14 37 Положио/ла
M-13534/14 41 Положио/ла
M-13536/14 25 Положио/ла
M-13507/14 27 Положио/ла
M-13418/14 34 Положио/ла
M-13567/14 31 Положио/ла
M-13470/14 11 Није положио/ла
M-13499/14 13 Није положио/ла
M-13459/14 31 Положио/ла
M-13422/14 36 Положио/ла
M-13488/14 38 Положио/ла
M-13417/14 37 Положио/ла
M-13437/14 34 Положио/ла
M-13614/14 35 Положио/ла
M-13532/14 16 Није положио/ла
M-13440/14 25 Положио/ла
M-13494/14 38 Положио/ла
M-13539/14 42 Положио/ла
M-13604/14 33 Положио/ла
M-13409/14 29 Положио/ла
M-13523/14 41 Положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у децембарском испитном року дана 12.12.2017. године у 07:30 часова:

Индекс Бодови Статус
12186/09 36 Није положио/ла
12632/11 52 Положио/ла
12459/10 35 Није положио/ла
12419/10 18 Није положио/ла
11592/2006 31 Није положио/ла
12862/11 0 Није положио/ла
12806/11 26 Није положио/ла
12749/11 41 Положио/ла
8474/95 25 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у новембарском  испитном року дана 28.11.2017. године у 07:30 часова:

Индекс Бодови Статус
13373/13 28 Није положио/ла
11945/2008 54 Положио/ла
12675/11 56 Положио/ла
13038/12 48 Положио/ла
12345/09 53 Положио/ла
11592/2006 32 Није положио/ла
12186/09 33 Није положио/ла
12427/10 60 Положио/ла
12609/11 55 Положио/ла
11602/2006 49 Положио/ла
12756/11 31 Није положио/ла
10274/2000 26 Није положио/ла
Индекс Бодови Статус
12659/11 68 Положио/ла
12552/10 59 Положио/ла
12441/10 32 Није положио/ла
12669/11 47 Положио/ла
12683/11 66 Положио/ла
12208/09 43 Положио/ла
12761/11 50 Положио/ла
12736/11 47 Положио/ла
12637/11 51 Положио/ла
12459/10 34 Није положио/ла
12749/11 28 Није положио/ла
11936/2008 23 Није положио/ла

.

.

Резултати колоквијума за студенте медицине који су полагали први колоквијум из специјалне фармакологије  дана 27.11.2017. године у 09:10 часова:

Индекс Бодови Статус
M-13589/14 32 Положио/ла
14223/16 30 Положио/ла
M-13507/14 33 Положио/ла
M-13510/14 34 Положио/ла
M-13567/14 38 Положио/ла
M-13423/14 28 Положио/ла
M-13440/14 26 Положио/ла
M-13517/14 30 Положио/ла
M-13548/14 38 Положио/ла
M-13528/14 36 Положио/ла
M-13536/14 25 Положио/ла
M-13464/14 37 Положио/ла
13877/15 31 Положио/ла
M-13506/14 27 Положио/ла
M-13412/14 34 Положио/ла
M-13526/14 37 Положио/ла
M-13472/14 29 Положио/ла
M-13551/14 42 Положио/ла
M-13572/14 36 Положио/ла
M-13459/14 34 Положио/ла
13882/15 22 Није положио/ла
M-13415/14 37 Положио/ла
M-13444/14 34 Положио/ла
M-13499/14 23 Положио/ла
M-13431/14 39 Положио/ла
M-13539/14 40 Положио/ла
M-13564/14 37 Положио/ла
М-014477/17 18 Није положио/ла
M-13575/14 36 Положио/ла
M-13394/14 33 Положио/ла
M-13409/14 23 Положио/ла
M-13391/14 27 Положио/ла
M-13606/14 39 Положио/ла
М-014478/17 30 Положио/ла
M-13417/14 41 Положио/ла
М-014500/17 22 Није положио/ла
M-13527/14 22 Није положио/ла
M-13437/14 39 Положио/ла
M-13419/14 20 Није положио/ла
M-13602/14 43 Положио/ла
M-13393/14 45 Положио/ла
М-014492/17 19 Није положио/ла
13937/15 30 Положио/ла
M-13520/14 32 Положио/ла
M-13424/14 35 Положио/ла
M-13578/14 41 Положио/ла
M-13509/14 17 Није положио/ла
M-13493/14 44 Положио/ла
M-13583/14 33 Положио/ла
M-13447/14 37 Положио/ла
M-13422/14 33 Положио/ла
13925/15 25 Положио/ла
M-13413/14 16 Није положио/ла
M-13411/14 14 Није положио/ла
М-014493/17 21 Није положио/ла
M-13523/14 43 Положио/ла
M-13601/14 20 Није положио/ла
Индекс Бодови Статус
13917/15 23 Положио/ла
M-13571/14 31 Положио/ла
M-13470/14 29 Положио/ла
M-13467/14 32 Положио/ла
M-13490/14 32 Положио/ла
M-13532/14 28 Положио/ла
M-13477/14 38 Положио/ла
M-13545/14 30 Положио/ла
M-13494/14 39 Положио/ла
M-13418/14 37 Положио/ла
M-13512/14 32 Положио/ла
13892/15 33 Положио/ла
M-13530/14 27 Положио/ла
M-13554/14 34 Положио/ла
M-13534/14 37 Положио/ла
M-13579/14 38 Положио/ла
M-13556/14 33 Положио/ла
M-13498/14 41 Положио/ла
M-13614/14 34 Положио/ла
M-13557/14 42 Положио/ла
M-13524/14 27 Положио/ла
13918/15 34 Положио/ла
M-13610/14 37 Положио/ла
M-13429/14 27 Положио/ла
M-13458/14 32 Положио/ла
M-13546/14 35 Положио/ла
M-13436/14 41 Положио/ла
M-13487/14 33 Положио/ла
M-13443/14 33 Положио/ла
M-13541/14 21 Није положио/ла
M-13537/14 42 Положио/ла
M-13432/14 32 Положио/ла
M-13597/14 33 Положио/ла
M-13533/14 32 Положио/ла
M-13538/14 34 Положио/ла
M-13435/14 35 Положио/ла
13873/15 33 Положио/ла
M-13414/14 35 Положио/ла
M-13446/14 34 Положио/ла
M-13456/14 34 Положио/ла
M-13568/14 39 Положио/ла
13941/15 30 Положио/ла
M-13617/14 24 Положио/ла
M-13448/14 31 Положио/ла
M-13439/14 39 Положио/ла
M-13421/14 30 Положио/ла
M-13573/14 33 Положио/ла
14194/16 21 Није положио/ла
M-13604/14 32 Положио/ла
M-13425/14 32 Положио/ла
M-13475/14 34 Положио/ла
M-13529/14 28 Положио/ла
13930/15 17 Није положио/ла
M-13460/14 39 Положио/ла
M-13584/14 33 Положио/ла
M-13402/14 31 Положио/ла
M-13503/14 40 Положио/ла
13881/15 41 Положио/ла
M-13479/14 23 Положио/ла
M-13488/14 31 Положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском 2 испитном року дана 03.10.2017. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови Статус
8175/94 44 Положио/ла
13904/15 43 Положио/ла
12419/10 16 Није положио/ла
12427/10 40 Није положио/ла
10888/2003 49 Положио/ла
10742/2002 29 Није положио/ла
12221/09 59 Положио/ла
11594/2006 27 Није положио/ла
11547/2006 29 Није положио/ла
12130/09 21 Није положио/ла
12448/10 52 Положио/ла
11902/2008 22 Није положио/ла
10274/2000 23 Није положио/ла
13350/13 38 Није положио/ла
12637/11 24 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском испитном року дана 11.09.2017. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови Статус
12853/11 37 Није положио/ла
13904/15 38 Није положио/ла
10888/2003 32 Није положио/ла
12563/10 47 Положио/ла
12427/10 38 Није положио/ла
11710/2007 39 Није положио/ла
8536/95 46 Положио/ла
13206/13 58 Положио/ла
13329/13 42 Положио/ла
12221/09 23 Није положио/ла
12448/10 36 Није положио/ла
12105/2008 47 Положио/ла
12272/09 45 Положио/ла
12495/10 53 Положио/ла
12769/11 34 Није положио/ла
12130/09 31 Није положио/ла
12276/09 24 Није положио/ла
10274/2000 20 Није положио/ла
11831/2007 34 Није положио/ла
11420/2005 26 Није положио/ла
11902/2008 25 Није положио/ла
13350/13 30 Није положио/ла
12637/11 20 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у септембарском испитном року дана 21.08.2017. године у 09:00 часова:

Индекс Бодови Статус
11420/2005 24 Није положио/ла
12013/2008 43 Положио/ла
11602/2006 39 Није положио/ла
11831/2007 24 Није положио/ла
12427/10 34 Није положио/ла
12577/10 48 Положио/ла
11233/04 17 Није положио/ла
12221/09 19 Није положио/ла
13387/13 26 Није положио/ла
13206/13 39 Није положио/ла
12812/11 47 Положио/ла
11592/2006 17 Није положио/ла
12021/2008 17 Није положио/ла
11902/2008 19 Није положио/ла
12769/11 34 Није положио/ла
12602/10 6 Није положио/ла
11762/2007 41 Положио/ла
12467/10 42 Положио/ла
12853/11 29 Није положио/ла
13271/13 41 Положио/ла
12928/12 29 Није положио/ла
12803/11 41 Положио/ла
10742/2002 28 Није положио/ла
12206/09 58 Положио/ла
12861/11 41 Положио/ла
12653/11 19 Није положио/ла
11952/2008 19 Није положио/ла
12130/09 18 Није положио/ла
11878/2008 24 Није положио/ла
13329/13 34 Није положио/ла
12272/09 15 Није положио/ла
12043/2008 18 Није положио/ла
12995/12 24 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јулском испитном року дана 04.07.2017. године у 09:00 часова:

Индекс Бодови Статус
8175/94 20 Није положио/ла
12467/10 28 Није положио/ла
10586/2002 42 Положио/ла
12563/10 26 Није положио/ла
12986/12 45 Положио/ла
10949/2003 43 Положио/ла
12013/2008 32 Није положио/ла
M-13625/14 30 Није положио/ла
11602/2006 25 Није положио/ла
8814/96 43 Положио/ла
13387/13 23 Није положио/ла
13145/13 46 Положио/ла
12998/12 59 Положио/ла
12421/10 46 Положио/ла
11233/2004 22 Није положио/ла
11229/2004 19 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јунском испитном року дана 19.06.2017. године у 10:00 часова:

Индекс Бодови Статус
12649/11 41 Положио/ла
13292/13 41 Положио/ла
12824/11 60 Положио/ла
8814/96 38 Није положио/ла
11002/03 42 Положио/ла
12013/2008 39 Није положио/ла
12671/11 47 Положио/ла
12149/09 54 Положио/ла
8175/94 19 Није положио/ла
13387/13 26 Није положио/ла
12812/11 35 Није положио/ла
11363/05 18 Није положио/ла
10586/2002 39 Није положио/ла
12388/10 24 Није положио/ла
13091/12 49 Положио/ла
12552/10 22 Није положио/ла
13267/13 39 Није положио/ла
12021/2008 17 Није положио/ла
12461/10 18 Није положио/ла
12441/10 19 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мајском испитном року дана 22.05.2017. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови Статус
12824/11 36 Није положио/ла
11002/03 17 Није положио/ла
11675/2007 34 Није положио/ла
1137/04 41 Положио/ла
12441/10 25 Није положио/ла
12457/10 29 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у априлском испитном року дана 18.04.2017. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови Статус
12686/11 60 Положио/ла
13281/13 59 Положио/ла
11736/2007 58 Положио/ла
12921/12 51 Положио/ла
12877/12 50 Положио/ла
13268/13 44 Положио/ла
13253/13 42 Положио/ла
12033/2008 42 Положио/ла
12900/12 41 Положио/ла
12377/10 41 Положио/ла
12986/12 39 Није положио/ла
12133/09 39 Није положио/ла
13292/13 38 Није положио/ла
12612/11 37 Није положио/ла
12998/12 36 Није положио/ла
12291/09 36 Није положио/ла
12649/11 34 Није положио/ла
13376/13 32 Није положио/ла
11675/2007 32 Није положио/ла
12421/10 31 Није положио/ла
12184/09 30 Није положио/ла
12577/10 26 Није положио/ла
12457/10 25 Није положио/ла
11786/2007 23 Није положио/ла
12928/12 21 Није положио/ла
11363/05 19 Није положио/ла
12395/10 19 Није положио/ла
12060/2008 14 Није положио/ла
11710/2007 13 Није положио/ла
12510/10 3 Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мартовском испитном року дана 20.03.2017. године у 08:00 часова:

11199/2004

25

Није положио/ла

11736/2007

27

Није положио/ла

11710/2007

12

Није положио/ла

8175/94

0

Није положио/ла

12415/10

11

Није положио/ла

12472/10

24

Није положио/ла

12013/2008

22

Није положио/ла

11786/2007

22

Није положио/ла

12377/10

31

Није положио/ла

12431/10

23

Није положио/ла

11363/2005

22

Није положио/ла

12178/09

30

Није положио/ла

11675/2007

29

Није положио/ла

12345/09

26

Није положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у фебруарском испитном року дана 06.02.2017. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови Статус
11601/2006 43 Положио/ла
12934/12 44 Положио/ла
12776/11 39 Није положио/ла
12184/09 28 Није положио/ла
13068/12 54 Положио/ла
12919/12 41 Положио/ла
12003/2008 44 Положио/ла
13148/13 48 Положио/ла
12681/11 60 Положио/ла
12415/10 20 Није положио/ла
12876/12 61 Положио/ла
12322/09 47 Положио/ла
12939/12 68 Положио/ла
12820/11 42 Положио/ла
12291/09 32 Није положио/ла
12557/10 51 Положио/ла
12214/09 32 Није положио/ла
11199/04 37 Није положио/ла
13026/12 56 Положио/ла
12157/09 46 Положио/ла
12787/11 31 Није положио/ла
13245/13 42 Положио/ла
12912/12 51 Положио/ла
12280/09 46 Положио/ла
12737/11 55 Положио/ла
Индекс Бодови Статус
11724/2007 28 Није положио/ла
12928/12 36 Није положио/ла
12722/11 45 Положио/ла
12900/12 31 Није положио/ла
12933/12 61 Положио/ла
12597/10 44 Положио/ла
12904/12 55 Положио/ла
12508/10 50 Положио/ла
13039/12 45 Положио/ла
12326/09 36 Није положио/ла
12313/09 71 Положио/ла
12843/11 41 Положио/ла
12459/10 25 Није положио/ла
12154/09 54 Положио/ла
12981/12 64 Положио/ла
12046/2008 53 Положио/ла
12707/11 46 Положио/ла
M-13585/14 7 Није положио/ла
13003/12 45 Положио/ла
12929/12 62 Положио/ла
12522/10 39 Није положио/ла
11786/2007 32 Није положио/ла
12496/10 61 Положио/ла
12686/11 6 Није положио/ла
11710/2007 16 Није положио/ла
12396/10 47 Положио/ла
12510/10 27 Није положио/ла

.

.

Резултати колоквијума за студенте медицине који су полагали други колоквијум из специјалне фармакологије  дана 31.12.2016. године у 08:00 часова:

Индекс Бодови Статус
13225/13 37 Положио/ла
13140/13 29 Положио/ла
13208/13 33 Положио/ла
13135/13 38 Положио/ла
13148/13 20 Није положио/ла
13276/13 25 Положио/ла
13240/13 15 Није положио/ла
13292/13 14 Није положио/ла
13153/13 34 Положио/ла
13324/13 36 Положио/ла
13289/13 30 Положио/ла
13349/13 38 Положио/ла
13219/13 39 Положио/ла
13619/14 27 Положио/ла
13170/13 35 Положио/ла
13147/13 31 Положио/ла
13362/13 31 Положио/ла
13215/13 37 Положио/ла
13253/13 17 Није положио/ла
14165/16 38 Положио/ла
13333/13 26 Положио/ла
13211/13 27 Положио/ла
13150/13 33 Положио/ла
13338/13 43 Положио/ла
13230/13 41 Положио/ла
13172/13 33 Положио/ла
14177/16 33 Положио/ла
14214/16 31 Положио/ла
13307/13 31 Положио/ла
13142/13 39 Положио/ла
13319/13 27 Положио/ла
13154/13 27 Положио/ла
13315/13 24 Положио/ла
13156/13 29 Положио/ла
13136/13 34 Положио/ла
13187/13 30 Положио/ла
13275/13 40 Положио/ла
13282/13 35 Положио/ла
13205/13 33 Положио/ла
13139/13 28 Положио/ла
13306/13 40 Положио/ла
13217/13 37 Положио/ла
13279/13 36 Положио/ла
13277/13 27 Положио/ла
13266/13 32 Положио/ла
13163/13 38 Положио/ла
13000/12 36 Положио/ла
13216/13 38 Положио/ла
13218/13 33 Положио/ла
13254/13 28 Положио/ла
13134/13 36 Положио/ла
13295/13 34 Положио/ла

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у децембарском испитном року дана 14.12.2016. године у 09:00 часова:

99610/10

35

Није положио/ла

10651/02

18

Није положио/ла

12852/11

44

Положио/ла

11748/2007

37

Није положио/ла

11601/06

39

Није положио/ла

12769/11

34

Није положио/ла

12058/2008

42

Положио/ла

11547/2006

24

Није положио/ла

12154/09

33

Није положио/ла

10983/03

31

Није положио/ла

12339/09

26

Није положио/ла

12396/10

23

Није положио/ла

12510/10

18

Није положио/ла

12280/09

13

Није положио/ла

.

.

Резултати колоквијума за студенте медицине који су полагали први колоквијум из специјалне фармакологије  дана 12.12.2016. године у 09:10 часова:

Редни број

Број Индекса

Бодови

1.

13634/14

10

2.

13277/13

35

3.

13279/13

38

4.

13187/13

37

5.

13289/13

31

6.

13172/13

32

7.

14177/16

38

8.

13221/13

13

9.

13219/13

27

10.

13134/13

33

11.

13315/13

25

12.

13319/13

28

13.

13140/13

36

14.

14215/16

17

15.

13208/13

23

17.

13619/14

24

18.

13271/13

28

19.

13282/13

37

20.

13142/13

40

21.

13275/13

42

22.

13225/13

31

23.

13230/13

39

24.

13349/13

31

25.

13266/13

38

26.

13211/13

34

27.

13240/13

36

28.

13328/13

25

29.

13265/13

10

30.

13168/13

09

31.

13253/13

23

32.

13170/13

33

33.

13217/13

37

34.

13362/13

38

35.

13307/13

32

36.

13163/13

44

37.

12214/16

45

38.

13245/13

14

39.

13300/13

34

40.

13313/13

12

41.

13338/13

44

42.

13295/13

35

43.

13276/13

32

44.

13154/13

25

45.

13254/13

39

46.

13218/13

40

47.

13904/15

16

48.

13135/13

24

49.

13180/13

15

50.

13292/13

23

51.

13333/13

33

52.

13148/13

24

53.

13215/13

33

54.

13205/13

42

55.

13216/13

35

56.

13139/13

30

57.

13153/13

37

58.

14265/16

34

59.

13247/13

16

60.

13324/13

36

61.

13306/13

41

62.

13358/13

13

63.

13181/13

18

64.

13156/13

30

65.

13147/13

27

66.

13136/13

29

67.

13013/12

24

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у новембарском испитном року дана 30.11.2016. године у 09:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12689/11

48

2.

12806/11

43

3.

12759/11

44

4.

12761/11

29

5.

11547/06

36

6.

11962/08

30

7.

11289/05

31

8.

12386/10

28

9.

12722/11

34

10.

12527/10

31

11.

12192/09

25

12.

12132/09

48

13.

12744/11

47

14.

12368/10

44

15.

12551/10

41

16.

11459/06

52

17.

12766/11

56

18.

12497/10

53

19.

12266/09

27

20.

12183/09

37

21.

12852/11

32

22.

12437/10

45

23.

12812/11

39

24.

8814/96

43

25.

10983/03

24

26.

12306/09

52

27.

12058/08

39

28.

11748/07

37

29.

12599/10

41

30.

12784/11

41

31.

12310/09

41

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском 2 испитном року дана 05.10.2016. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12862/11

21

2.

12386/10

00

3.

11931/08

26

27

10983/03

27

5.

12806/11

32

6.

12856/11

42

7.

12429/10

50

8.

996/10

29

9.

12416/10

00

10.

13039/12

34

11.

11572/06

21

12.

12561/10

26

13.

13621/14

25

14.

12331/09

35

15.

224/02

33

16.

12418/10

35

17.

12303/09

28

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском  испитном року дана 16.09.2016. године у 11:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12388/10

20

2.

11308/05

62

3.

12855/11

47

4.

13024/12

50

5.

12303/09

23

6.

12418/10

30

7.

12331/09

35

8.

12458/10

54

9.

11572/06

18

10.

11229/04

18

11.

13068/12

19

12.

12569/10

26

13.

12856/11

28

14.

12181/09

36

15.

11962/08

28

16.

224/02

21

17.

12444/10

14

18.

12416/10

35

19.

11925/08

47

20.

12960/12

45

21.

12896/12

45

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у септембарском  испитном року дана 02.09.2016. године у 15:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

11940/08

00

2.

11623/11

29

3.

12458/10

30

4.

12310/09

13

5.

11817/07

41

6.

12418/10

32

7.

12142/09

43

8.

12896/12

33

9.

12181/09

38

10.

12020/08

15

11.

12453/10

55

12.

12962/12

45

13.

12374/10

39

14.

12372/10

47

15.

11864/08

41

16.

11229/05

23

17.

12339/09

27

18.

12134/09

24

19.

12255/09

25

20.

12466/10

72

21.

12540/10

56

22.

12540/10

72

23.

12331/09

39

24.

11521/06

34

25.

11925/08

38

26.

11572/06

25

27.

12322/09

25

28.

13068/12

28

29.

10106/00

25

30.

12869/12

48

31.

12569/10

00

32.

11341/05

17

33.

12600/10

29

34.

12429/10

00

35.

11931/08

29

36.

12320/09

12

37.

12328/09

38

38.

12855/11

30

39.

224/02

20

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јулском  испитном року дана041.07.2016. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

996/10

33

2.

10220/00

36

3.

12512/10

31

4.

12216/09

29

5.

12328/09

37

6.

11563/06

34

7.

9863/99

42

8.

12274/09

42

9.

12134/09

24

10.

12881/12

61

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јунском  испитном року дана 21.06.2016. године у 15:00 часова:

РЕДНИ БРОЈ БРОЈ ИНДЕКСА БОДОВИ
1. 11264/05 48
2. 10112/00 48
3. 12889/12 70
4. 13012/12 68
5. 12896/12 27
6. 12512/10 39
7. 12512/10 25
8. 12328/09 29
9. 12976/12 59
10. 12274/09 32
11. 12602/10 21
12. 12870/12 70
13. 10148/00 41
14. 10888/03 43
15. 11926/08 50
16. 12229/09 41
17. 12855/11 28
18. 12426/10 65
19. 12578/10 49
20. 11349/05 00
21. 996/10 34

.

.

Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мајском  испитном року дана 23.05.2016. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12266/09

24

2.

12350/09

31

3.

12038/08

50

4.

12437/10

25

5.

11732/07

64

6.

12213/09

44

7.

12420/10

48

8.

11743/07

41

9.

12127/09

18

10.

10586/02

41

11.

12176/09

56

12.

12602/10

31

13.

12558/10

45

14.

11676/07

37

15.

11300/05

66

16.

11261/05

64

17.

11267/05

65

18.

12426/10

38

19.

12578/10

32

20.

996/10

28

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије 11  испитном року дана 11.04.2016. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12274/09

34

2.

11926/08

38

3.

12023/08

63

4.

12078/08

41

5.

13072/12

42

6.

12653/11

34

7.

8450/95

28

8.

10586/02

36

9.

12889/12

56

10.

12350/09

33

11.

12053/08

38

12.

12909/12

65

13.

12240/09

52

14.

11606/06

47

15.

12808/11

35

16.

12623/11

44

17.

12578/10

33

18.

12818/11

46

19.

13063/12

48

20.

13876/15

24

21.

12428/10

46

22.

12530/10

46

23.

13030/12

55

24.

12677/11

47

25.

13097/12

72

26.

10949/03

54

27.

11676/07

25

28.

8814/96

31

29.

12616/11

53

30.

12450/10

54

31.

12809/11

54

32.

13384/13

44

33.

13377/13

42

34.

12512/10

31

35.

12947/12

27

36.

13041/12

60

37.

13090/12

45

38.

12172/09

23

39.

13001/12

55

40.

11264/05

31

41.

17321/07

36

42.

13026/12

34

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мартовском  испитном року дана 30.03.2016. године у 09:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12416/10

22

2.

11721/07

23

3.

12320/09

16

4.

19855/03

17

5.

12472/10

33

6.

8193/87

36

7.

13377/13

31

8.

11137/04

48

9.

10586/02

31

10.

8450/95

28

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у фебруарском  испитном року дана 17.02.2016. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12797/11

34

2.

12623/11

43

3.

11283/05

55

4.

8536/95

53

5.

12290/09

45

6.

12023/08

38

7.

12206/09

54

8.

13072/12

35

9.

12472/10

38

10.

12985/12

48

11.

8450/95

29

12.

12486/10

56

13.

12764/11

54

14.

11640/06

17

15.

9751/99

46

16.

12905/12

41

17.

12385/10

50

18.

13100/12

54

19.

11959/11

71

20.

12053/08

27

21.

13013/08

48

22.

12909/12

01

23.

11980/08

43

24.

12297/06

44

25.

11675/07

00

26.

12282/09

41

27.

11606/06

37

28.

11597/06

37

29.

12623/11

37

30.

12734/11

69

31.

12818/11

38

32.

12678/11

41

33.

12369/10

41

34.

12332/09

42

35.

12211/09

49

36.

11137/04

35

37.

12642/11

66

38.

12667/11

31

39.

10640/02

74

40.

13092/12

56

41.

12932/12

44

42.

12770/11

48

43.

12388/10

18

44.

11193/08

41

45.

11193/08

33

46.

11407/05

29

47.

12454/10

30

48.

12691/11

45

49.

12614/11

56

50.

13377/13

38

51.

12628/11

61

52.

12700/11

43

53.

12376/10

51

54.

13090/12

38

55.

10635/02

54

56.

10855/03

16

57.

11633/06

45

58.

12484/10

19

59.

8193/87

35

60

12817/11

58

61.

12722/11

23

62.

12685/11

55

63.

12179/09

49

. . Резултати колоквијума за студенте медицине који су полагали други колоквијум из специјалне фармакологије  дана 08.02.2016. године у 07:30 часова:

Редни број

Број Индекса

Бодови

1.

12968/12

28

2.

12891/12

34

3.

12868/12

40

4.

13010/12

35

5.

13028/12

36

6.

12994/12

32

7.

13000/12

26

8.

12922/12

34

9.

12905/12

19

10.

12884/12

33

11.

12945/12

42

12.

13005/12

28

13.

12964/12

34

14.

12991/12

26

15.

12971/12

39

16.

12821/11

23

17.

12926/12

27

18.

12895/12

24

19.

12970/12

31

20.

13075/12

33

21.

12875/12

40

22.

12938/12

34

23.

13033/12

37

24.

12666/11

45

25.

13019/12

41

26.

13020/12

38

27.

13063/12

19

28.

12980/12

28

29.

12880/12

32

30.

12879/12

29

31.

13997/12

28

32.

12944/12

28

33.

12770/11

14

34.

12893/12

27

35.

12881/12

15

36.

12888/12

32

37.

13054/12

32

38.

12955/12

25

39.

12878/12

45

40.

12959/12

24

41.

12975/12

32

42.

12973/12

41

43.

12898/12

33

44.

12982/12

36

45.

13001/12

15

47.

12953/12

37

48.

12509/10

37

49.

13034/12

28

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у децембарском  испитном року дана 15.12.2015. године у 10:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

1221/09

36

2.

11980/08

39

3.

10855/03

13

4.

12134/09

17

5.

7416/92

25

6.

12486/10

40

7.

11633/06

37

. . Резултати колоквијума за студенте медицине који су полагали први колоквијум из специјалне фармакологије  дана 07.12.2015. године у 09:10 часова:

Редни број

Број Индекса

Бодови

1.

12921/12

23

2.

12968/12

32

3.

12891/12

37

4.

12868/12

43

5.

13010/12

43

6.

13028/12

40

7.

13072/12

15

8.

13890/15

21

9.

12994/12

36

10.

12919/12

19

11.

13000/12

35

12.

12922/12

40

13.

12905/12

31

14.

12884/12

34

15.

12945/12

43

16.

13005/12

33

17.

12909/12

32

18.

12964/12

40

19.

12991/12

25

20.

12885/12

24

21.

12971/12

33

22.

12821/11

29

23.

12926/12

24

24.

12895/12

36

25.

12970/12

32

26.

13075/12

39

27.

12875/12

44

28.

12938/12

42

29.

13033/12

37

30.

12666/11

39

31.

13019/12

43

32.

13020/12

44

33.

13063/12

26

34.

11563/06

19

35.

12980/12

35

36.

12880/12

27

37.

13876/15

06

38.

12879/12

26

39.

13030/12

23

40.

12932/12

18

41.

12935/12

10

42.

13872/15

40

43.

13997/12

29

44.

12944/12

31

45.

12770/11

23

46.

12893/12

34

47.

12881/12

27

48.

12888/12

30

49.

13054/12

40

50.

12955/12

22

51.

13384/13

14

52.

12959/12

34

53.

12975/12

41

54.

12973/12

43

55

12898/12

29

56.

12982/12

37

57.

13001/12

36

58.

12953/12

38

59.

12509/10

40

60.

13034/12

32

61.

13026/12

11

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у новембарском  испитном року дана 24.11.2015. године у 10:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12296/09

42

2.

11349/05

31

3.

11207/04

48

4.

11442/05

36

5.

12083/08

35

6.

11712/07

14

7.

12359/09

28

8.

12462/10

36

9.

12158/09

41

10.

12486/10

40

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском 1  испитном року дана 12.10.2015. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12828/11

53

2.

11207/04

30

3.

12450/10

36

4.

12176/09

39

5.

12558/10

34

6.

12797/11

21

7.

12154/09

36

8.

12165/09

31

9.

11775/07

24

10.

11442/05

38

11.

12653/11

31

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у октобарском  испитном року дана 29.09.2015. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12634/11

53

2.

12083/08

34

3.

12543/10

51

4.

12663/11

43

5.

12735/11

53

6.

12753/11

41

7.

12150/09

34

8.

12165/09

23

9.

12797/11

22

10.

12098/08

47

11.

12453/10

00

12.

11442/05

33

13.

12691/11

00

14.

12500/10

45

15.

10112/00

17

16.

10613/02

29

17.

12405/10

23

18.

12707/11

00

19.

12828/11

38

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у септембарском  испитном року дана 07.09.2015. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12165/09

20

2.

12633/11

41

3.

11874/08

43

4.

125000/10

27

5.

9751/99

00

6.

11823/07

42

7.

12663/11

39

8.

1109/04

22

9.

12185/09

14

10.

11568/06

42

11.

12734/11

27

12.

12543/10

39

13.

10112/00

24

14.

12678/11

27

15.

12179/09

26

16.

12178/09

24

17.

12404/10

26

18.

12113/08

53

19.

12098/08

31

20.

12083/08

25

21.

12150/09

30

22.

11745/07

48

23.

6193/87

28

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јулском  испитном року дана 07.07.2015. године у 12:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

11940/08

29

2.

12359/09

25

3.

9751/99

30

4.

12320/09

27

5.

12650/11

55

6.

12179/09

27

7.

12450/10

39

8.

9863/99

41

9.

12384/10

47

10.

6193/87

29

11.

12478/10

45

12.

12479/10

52

13.

11091/04

29

14.

11874/08

28

15.

11481/06

48

16.

11449/06

35

17.

11425/05

45

18.

7416/92

36

19.

10041/00

62

20.

10613/02

33

21.

10804/02

24

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у јунском  испитном року дана 22.06.2015. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

11868/08

56

2.

12065/08

45

3.

12421/10

Н.И

4.

11387/05

47

5.

11929/08

62

6.

12676/11

69

7.

11313/05

41

8.

12698/11

61

9.

12230/09

53

10.

11836/07

43

11.

10112/00

25

12.

9863/99

34

13.

11081/04

34

14.

11819/07

41

15.

11481/06

37

16.

11449/06

27

17.

11614/06

41

18.

11193/04

Н.И

19.

12435/10

55

20.

12248/09

51

21.

11091/04

22

22.

10804/02

27

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мајском  испитном року дана 18.05.2015. године у 08:30 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

11910/08

63

2.

10273/00

55

3.

11335/05

47

4.

11868/08

25

5.

11313/05

23

6.

11425/05

22

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у априлском  испитном року дана 16.04.2015. године у 09:10 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12267/09

45

2.

13380/13

46

3.

12633/11

31

4.

12479/10

37

5.

12435/10

33

6.

10804/02

25

7.

12132/09

29

8.

12643/11

29

9.

11521/06

14

10.

11910/08

Н.И

11.

12003/08

32

12.

11836/07

Н.И

13.

12650/11

34

14.

12453/10

32

15.

10995/02

26

16.

11893/08

Н.И

17.

12277/09

52

18.

12404/10

19

19.

11360/05

45

20.

12431/10

20

21.

12326/09

30

22.

12527/10

55

23.

12133/09

29

24.

12454/10

28

25.

11324/04

Н.И

26.

12478/10

33

27.

12158/09

Н.И

28.

12497/10

25

29.

12386/10

24

30.

12230/09

32

31.

11335/05

26

32.

11313/05

19

33.

12450/10

15

34.

12663/11

32

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у мартовском  испитном року дана 11.03.2015. године у 08:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12054/08

43

2.

11313/05

26

3.

10804/02

28

4.

10995/03

30

5.

11836/07

16

. . Резултати писменог дела испита за студенте медицине који су полагали тест из специјалне фармакологије у фебруарском  испитном року дана 10.02.2015. године у 12:00 часова:

Редни број

Број индекса

Бодови

1.

12277/09

39

2.

11199/04

00

3.

11297/05

33

4.

12054/08

32

5.

12096/08

50

6.

12843/11

28

7.

12508/10

57

8.

12633/11

40

9.

12676/11

22

10.

124779/10

00

11.

12479/10

30

12.

12472/10

26

13.

12435/10

23

14.

10804/02

23

15.

12547/10

66

16.

12525/10

48

17.

12145/09

34

18.

11425/05

18

19.

13100/12

40

20.

12643/11

30

21.

12330/09

48

22.

12641/11

45

23.

11816/07

42

24.

11768/07

59

25.

12003/08

25

26.

11675/07

33

27.

11474/06

56

28.

12579/10

42

29.

12618/11

49

30.

11914/08

49

31.

12266/09

23

32.

11836/07

19

33.

12453/10

45

34.

10995/03

37

35.

12369/10

34

36.

11137/04

36

37.

12545/10

53

38.

12398/10

30

39.

12404/10

11

40.

11360/05

28

41.

10949/03

59

42.

12326/09

34

43.

13379/13

60

44.

12105/08

42

45.

12462/10

38

46.

11802/07

31

47.

11081/04

24

48.

11940/08

23

49.

13105/12

69

50.

12150/09

31

.51.

12158/09

24

52.

12412/10

54

53.

12432/10

48

54.

12230/09

32

55.

12387/10

45

56.

11313/05

22

57.

13380/13

38