План теоријске наставе

Medicinska rehabilitacija – FARMAKOLOGIJA

4 ČASA TEORIJSKE NASTAVE

ZIMSKI SEMESTAR 2021/2022

Utorak 14.30-16.00 (2 časa) – Učionica 11 farmacija

Četvrtak 10.00-11.30 (2 časa) – Učionica 11 farmacija

Datum čas tematska jedinica Predavač
11.10. 1. Uvodni čas. Podela farmakologije na discipline. Prof. dr A. Rašković/ Prof. dr I. Samojlik
11.10. 2. Farmakokinetika – resorpcija i raspodela lekova. Prof. dr Sasa Vukmirovic/A. Raskovic
13.10. 3. Farmakokinetika – metabolizam lekova Prof. dr Sasa Vukmirovic/A. Raskovic
13.10. 4. Farmakokinetika – izlučivanje lekova Prof. dr Sasa Vukmirovic/A. Raskovic
18.10. 5. Načini primene lekova. Prof. dr N. Stilinović/

Prof. dr B. Milijašević

18.10. 6. Farmakodinamija. Mesta i mehanizmi delovanja lekova. Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr V. Mijatović
20.10. 7. Receptori.

 

Prof. dr I. Samojlik/ Prof. dr V. Mijatović
20.10. 8. Interakcije lekova. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijašević

25.10. 9. Neželjena dejstva lekova. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijašević

25.10. 10. Osnovni principi kliničkih ispitivanja Prof. dr Nebojsa Stilinovic/A. Raskovic
27.10. 11. Primena lekova u trudnoći i dojenju, kod dece i starijih. Prof.dr. O. Horvat/N. Stilinovic
27.10. 12. ANS (Parasimpatomimetici). Prof. dr S. Vukmirovic/

Prof.dr. N. Stilinovic

01.11. 13. ANS (Parasimpatolitici). Prof. dr S. Vukmirovic/

Prof.dr. N. Stilinovic

01.11. 14. ANS (Simpatomimetici). Prof. dr B. Milijasevic/

Prof.dr. S. Vukmirovic

03.11. 15. ANS (Simpatolitici). Prof. dr B. Milijasevic/

Prof.dr. S. Vukmirovic

03.11. 16. Antihistaminici.

 

Prof. dr B. Milijašević/

Prof. dr N. Stilinović

08.11. 17. Delovanje lekova u CNS-u. Prof. dr I. Samojlik/A. Rašković
08.11. 18. Osnovni principi lecenja bola.

Opijati.

Prof. dr A. Rašković/V. Mijatović
10.11. 19. NSAIL. Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr V. Mijatović

10.11. 20. Opšti anestetici. Lokalni anestetici. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

15.11. 21. Lekovi u lečenju epilepsije. Prof. dr A. Rašković/V. Mijatović
15.11. 22. Anksiolitici i hipnotici. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

17.11. 23. Antipsihotici. Stabilizatori raspoloženja. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

17.11. 24. Antidepresivi. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

22.11. 25. Lekovi u terapiji neurodegenerativnih bolesti, poremećaji pokreta, pažnje i memorije. Prof. dr I. Samojlik/

Prof. dr V. Mijatović

22.11. 26. Principi lečenja mišićnih spazama.

Lečenje bolesti mišića (multipla skleroza, miastenija gravis, neuropatije.

Prof. dr S. Vukmirović/

Prof. dr I.Samojlik

24.11. 27. Lekovi za lokalnu primenu u reumatologiji. Prof. dr S. Vukmirović/Prof. dr B. Milijasevic
24.11. 28. Lečenje arterijske hipertenzije. Diuretici. Beta adrenergički blokatori. Prof. dr A. Raskovic/

Prof. dr N. Stilinovic

29.11. 29. ACE inhibitori. Blokatori Ca kanala. Direktni vazodilatatori. Ostali lekovi u lečenju arterijske hipertenzije Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr N. Stilinovic

29.11. 30. Lečenje ishemijske bolesti srca. Prof. dr S. Vukmirović­/ Prof. dr A. Rašković
01.12. 31 Lečenje srčane insuficijencije. Antiaritmici. Prof. dr S. Vukmirović­/ Prof. dr A. Rašković
01.12. 32. Hipolipemici. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijasevic

06.12. 33. Antikoagulantni lekovi. Antiagregacioni lekovi. Prof. dr B. Milijašević/Prof. dr A. Rašković
06.12. 34. Terapija soka. Preparati za nadoknadu tecnosti i elektrolita. Prof. dr N. Stilinovic/Prof. dr S. Vukmirovic
08.12. 35. Lečenje anemije. Prof.dr  O. Horvat/

Prof. dr B. Milijašević

08.12. 36. Vitamini i minerali. Prof.dr  O. Horvat/

Prof. dr N. Stilinovic

10.12.   PRVI KOLOKVIJUM (jedinice 1-27)    
13.12. 37. Lečenje bronhijalne astme i HOBP. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr B. Milijašević

13.12. 38. Ekspektoransi i antitusici, terapija rinitisa.

 

Prof.dr B. Milijašević/

Prof. dr V. Mijatovic

15.12. 39. Lečenje poremećaja lučenja želudačne kiseline, mučnine i povraćanja. Prof. dr V. Mijatovic/Prof. dr I. Samojlik
15.12. 40. Lečenje dijareje i opstipacije, zapaljenskih bolesti creva. Prof. dr V. Mijatovic/Prof. dr I. Samojlik
20.12. 41. Antibakterijski lekovi – Podela antibakterijskih lekova. Rezistencija. Prof. dr Z. Tomić/

Prof. dr O. Horvat

20.12. 42. Beta laktamski antibiotici. Prof. dr Z. Tomić/

Prof.dr O. Horvat

22.12. 43. Beta laktamski antibiotici. Prof. dr Z. Tomić/

Prof.dr O. Horvat

22.12. 44. Glikopeptidi. Lipopeptidi. Polipeptidi. Prof.dr O. Horvat /Prof. dr S. Vukmirović
27.12. 45. Inhibitori sinteze proteina (inhibitori 30 S podjedinice) ONLINE Prof.dr Z. Tomic /Prof. S. Vukmirovic
27.12. 46. Inhibitori sinteze proteina (inhibitori 50 S podjedinice) ONLINE Prof.dr O. Horvat /Prof. dr S. Vukmirovic
29.12. 47. Lekovi koji deluju na DNK bakterija. ONLINE Prof .dr Z. Tomić/

Prof.dr. O. Horvat

29.12. 48. Antigljivični lekovi. ONLINE Prof .dr Z. Tomić/

Prof.dr. O. Horvat

03.01. 49. Antivirusni lekovi. ONLINE Prof.dr. N. Stilinovic/A. Raskovic
03.01. 50. Lečenje tuberkuloze. Lečenje parazitarnih oboljenja.

 

ONLINE Prof.dr O. Horvat/

Prof. dr N. Stilinovic

05.01. 51. Citostatici. Imunosupresivi. ONLINE Prof.dr N. Stilinovic/

Prof.dr. B. Milijasevic

05.01. 52. Hormoni hipofize, hipotalamusa. Polni hormoni. ONLINE Prof. dr N. Stilinovic/

Prof. dr A. Raskovic

10.01. 53. Lečenje poremećaja štitaste žlezde. Prof. dr S. Vukmirovic/

Prof.dr. I. Samojlik

10.01. 54. Kortikosteroidi. Prof. dr S. Vukmirovic/

Prof.dr. I. Samojlik

12.01. 55. Lečenje poremećaja prometa kalcijuma. Doc. dr N. Stilinović/ Prof. dr A. Rašković
12.01. 56. Dijabetes, tip 1 Prof. dr A. Rašković/

Prof. dr O. Horvat

17.01. 57. Dijabetes, tip 2 Prof. dr A. Raskovic/

Prof. dr O. Horvat

17.01. 58. Opšti principi lečenja trovanja. Prof. dr V. Vasović/

Prof. dr V. Mijatović

19.01. 59. Specijalna toksikologija i lecenje bolesti zavisnosti. Prof. dr V. Mijatović/

Prof. dr V. Vasović

21.01. 60. DRUGI KOLOKVIJUM (jedinice 28 – 59)