Испитна питања

Pitanja za usmeni deo ispita

Prva grupa pitanja

 

 1. Primena lekova u trudnoći i dojenju
 2. Interakcije lekova
 3. Neželjena dejstva lekova
 4. Racionalna primena antibiotika
 5. Beta laktamski antibiotici
 6. Glikopeptidi
 7. Lipopeptidi i polipeptidi
 8. Antibakterijski lekovi koji deluju na 30s podjedinicu ribozoma
 9. Antibakterijski lekovi koji deluju na 50s podjedinicu ribozoma
 10. Hinoloni
 11. Nitroimidazoli
 12. Sulfonamidi
 13. Antimikotici
 14. Anafilaktički šok

 

Druga grupa pitanja

 

 1. Farmakoterapija arterijske hipertenzije
 2. Farmakoterapija arterijske hipertenzije kod trudnica
 3. Neželjena dejstva antihipertenzivnih lekova
 4. Farmakoterapija srčane insuficijencije
 5. Farmakoterapija angine pektoris
 6. Farmakoterapija bronhijalne astme
 7. Farmakoterapija kašlja
 8. Farmakoterapija muke i povraćanja
 9. Farmakoterapija peptičkog ulkusa
 10. Farmakoterapija opstipacije
 11. Farmakoterapija dijareje
 12. Terapijska primena hipolipemika
 13. Antiagregacioni lekovi
 14. Antikoagulantni lekovi
 15. Farmakoterapija anemije usled ne dostatka gvožđa
 16. Farmakoterapija megaloblastne i perniciozne anemije

 

Treća grupa pitanja

 

 1. Farmakoterapija dijabetes melitusa tip I
 2. Farmakoterapija dijabetes melitusa tip II
 3. Lekovi u terapiji poremećaja štitne žlezde
 4. Lekovi u terapiji poremećaja metabolizma kalcijuma
 5. Terapijska primena ženskih polnih hormona
 6. Terapijska primena muških polnih hormona
 7. Osnovni principi terapije bola
 8. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi
 9. Opijatni analgetici
 10. Terapijska primena benzodijazepina
 11. Terapijska primena antidepresiva
 12. Terapijska primena antipsihotika
 13. Terapijska primena stabilizatora raspoloženja
 14. Lekovi u terapiji mišićnih spazama (MR)
 15. Principi lokalne primene lekova u reumatologiji (MR)