Испитна питања

1.
Развој лека – пререгистрационе фазе клиничких испитивања.
Пострегистрационо праћење праћење лека.
Врсте и дизајн клиничких испитивања.
Студије биоеквиваленције.
Клинички значај фармакокинетских параметара.
Клинички значајне интеракције на нивоу метаболисања: механизам, значај и примери.
Клинички значајне интеракција: извори информација, терапијски приступ у избегавању штетних интеракција.
Фармаковигиланца. Значај праћења нежељених дејстава лекова.
Фармакоекономске анализе: врсте и значај код увођења нових здравствених технологија.
Моделовање у фармакоекономији.
Политика лекова: мере у креирању економски одрживе политике лекова, уговори о подели ризика.
Смернице и медицина заснована на доказима, категорије и снага доказа.
Нови фармакотерапијски приступи у лечењу малигних болести – циљана терапија.
СИСТЕМ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ЛЕКОВА (примена АТЦ/ДДД класификација).
Адхеренција – значај, методе за одређивање и фактори који утичу на адхеренцију.

2.
Смернице у прописивању лекова у хипертензији.
Кардиотропни лекови као етиолоски агенси у клиницкој токсикологији.
Смернице за лечење срчане инсуфицијенције.
Смернице у лечењу акутног коронарног синдрома и акутног едема плућа.
Основни принципи избора и примене хиполипемика.
Смернице антиагрегацијске и антикоагулантне терапије.
Терапијски приступ код оболелих од бронхијалне астме и ХОБП.
Смернице у лечењу пептичког улкуса.

3.
Смернице у лечењу остеопорозе.
Смернице у лечењу бола и примени аналгетика.
Фармакотерапија депресије код одраслих – избор иницијалног третмана антидепресивима.
Смернице за лечење схизофреније и осталих психотичних поремећаја.
Смернице за лечење анксиозности.
Основни принципи рационалне примене антибиотика.
Antimicrobial stewardship“ програм управљања антибиотицима.
Значај фармакокинетских и фармакодинамских параметара у дозирању антибиотика.
Психотропни лекови као етиолоски агенси у клиницкој токсикологији.

Смернице за фармакотерапију дијабетеса тип 2.
Терапија инсулином у типу 1 дијабетеса: избор терапије.

4.

Прикази клиничких случајева обрађених на вежбама
1. Клинички случајеви – утицај фармакокинетских и фармакодинамских параметара на рационалну примену лекова 1,2,3 (3 случаја)
2. Клинички случајеви – Интеракције и нежељена дејства лекова – 1,2 (2 случаја)
3. Клинички случајеви – клиничка токсикологија 1,2 (2 случаја)
4. Клинички случајеви – антимикробни лекови 1,2 (2 случаја)
5. Клинички случајеви – лечење бола 1,2 (2 случаја)
6. Клинички случајеви – срчана инсуфицијенција, хипертензија (2 случаја)
7. Клинички случајеви – акутни коронарни синдром (1), лечење хиперлипидемије (1), орална антикоагулантна терапија (1)
8. Клинички случајеви – фармакотерапија ДМ тип И (1), фармакотерапија ДМ тип ИИ (1) фармакотерапија остеопорозе (1)
9. Клинички случајеви – лечење бола 1,2 (2 случаја)
10. Клинички случајеви за наставне јединице – лечење анксиозности и депресије (2 случаја)
11. Клинички случајеви за наставне јединице – лечење астме и ХОБП (1 случај)
12. Клинички случајеви – диспепсија (1), пептички улкус (1)