Здравствена делатност

Катедра је наставна база за специјализације из Клиничке фармакологије и Клиничке фармације. На Катедри је запослено 6 специјалиста клиничке фармакологије који пружају услуге из области здравства. Тренутно је на специјализацији 3 кандидата. Специјалисти клиничке фармакологије дају стручне информације из области фармакотерапије, доза, интеракција, нежељених дејстава лекова и тровања лековима. Прате употребу лекова и дају смернице за рацинализацију потрошње. Ушествују као монитори и клиничким испитивањима. Прате фармакоекономске прорачуне употребе лекова.

Чланови Катедре активно учествују у раду републичких органа – Министарству здравља, Агенцији за лекове и медицинска средства, Републичком заводу за здравствено осигурање и Министарству пољопривреде где учествују у доношењу препорука из области базичне фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије.