Научна делатност

Једна од значајних и обавезних активности Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију је научна делатност. Катедра од свог оснивања има научне пројекте.

http://venturepluz.com/?riod=in-cosa-consiste-fare-tredingh&c1e=55

Главне научне области су:

gay dating in ohio експериментална фармакологија:

  • пролаз лекова кроз биолошке мембране (посебна пажња се посвећује проласку кроз хематоенцефалну баријеру);
  • фармакодинамика лекова (дејство на кардиоваскуларни систем, психофармакологија)
  • интеракције лекова;
  • фармакодинамија биљних препарата;
  • токсикологија;
  • фармакокинетика.

opzioni binarie con previsioni клиничка фармакологија:

http://venturepluz.com/?riod=investire-in-borsa&b72=e6
  • фармакоепидемиологија лекова;
  • фармакоекономика лекова.

valutahandel omsättning Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију је тренутно носилац једног републичког  и два покрајинског пројекта. Наставници и сарадници Катедре учествују у међународним пројектима везаним за област клиничке фармакологије. Резултати научних радова објављени су у многим међународним и домаћим часописима.