План теоријске наставе

OSNOVI FARMAKOLOGIJE I KONTRASTNA SREDSTVA U RADIOLOGIJI

PLAN TEORIJSKE NASTAVE ZA LETNJI SEMESTAR 2021/2022 NASTAVA SE ODRŽAVA ON LINE REAL TIME.

SREDA:09.00-10.30h.

Datum čas Tematska jedinica Predavač Potpis predavača
23.02. 1 on-line real time Uvodni čas. Podela farmakologije na discipline. Prof. dr A. Rašković / Prof. dr I. Samojlik  
23.02. 2 on-line real time Farmakokinetika 1: resorpcija, raspodela. Prof. dr M. Mikov/ Prof. dr A. Rašković  
02.03. 3 on-line real time Farmakokinetika 2: metabolizam, izlučivanje lekova. Prof. dr M. Mikov/ Prof. dr A. Rašković  
02.03. 4 on-line real time Farmakodinamija – mehanizam delovanja lekova, receptori. Prof. dr I. Samojlik/Prof. dr M. Mikov  
09.03. 5 on-line real time Interakcije. Neželjena dejstva lekova. Prof. dr Z. Tomić / Prof. dr I. Samojlik  
09.03. 6 on-line real time Primena lekova u trudnoći i dojenju. Prof. dr O. Horvat / Prof. dr A. Raskovic  
16.03. 7 on-line real time VNS (Parasimpatomimetici) Prof. dr M. Mikov / Prof. dr O. Horvat  
16.03. 8 on-line real time VNS (Parasimpatolitici) Prof. dr M. Mikov / Prof. dr O. Horvat  
23.03. 9 on-line real time VNS (Simpatomimetici)   Prof. dr M. Mikov / Prof.dr O. Horvat  
23.03. 10 on-line real time VNS (Simpatolitici) Prof. dr M. Mikov / Prof.dr O. Horvat  
30.03. 11 on-line real time NSAIL Prof. dr M. Mikov / Prof. dr A. Rašković  
30.03. 12 on-line real time Opijatni analgetici Prof. dr M. Mikov / Prof. dr A. Rašković  
06.04. 13 on-line real time Opšti anestetici. Lokalni anestetici. Prof. dr M. Mikov / Prof. dr I. Samojlik  
06.04. 14 on-line real time Anksiolitici i hipnotici Antipsihotici.   Prof. dr I. Samojlik / Prof. dr A. Rašković  
13.04. 15 on-line real time Lekovi u lečenju maničnih poremećaja. Antidepresivi. Lekovi u lečenju Parkinsonove bolesti. Prof. dr I. Samojlik / Prof. dr A. Rašković  
13.04. 16 on-line real time Uvod u kardiologiju. Lekovi u lečenju arterijske hipertenzije. Diuretici. Beta Blokatori.   Prof. dr A. Raskovic/ Prof. dr Z. Tomić  
20.04. 17 on-line real time Antagonisti angiotenzinskih receptora. ACE inhibitori.Blokatori Ca kanala. Direktni vazodilatatori. Prof. dr A. Raskovic/ Prof. dr Z. Tomić  
20.04. 18 on-line real time Lečenje ishemijske bolesti srca. Lečenje srčane insuficijencije. Antiaritmici. Prof. dr A. Raskovic/Prof. dr Z. Tomić  
20.04.   I kolokvijum (nastavne jedinice 1 – 15) Tačan termin Milovan da dogovori sa predstavnikom  
27.04. 19 on-line real time Hipolipemici. Antiagregacioni lekovi. Antikoagulantni lekovi. Prof dr Z. Tomić / Prof. dr A. Rašković  
27.04. 20 on-line real time Lečenje bronhijalne astme. Prof. dr Z. Tomić / Prof. dr I. Samojlik  
04.05. 21 on-line real time Principi lečenja dehidracije. Lečenje poremećaja GIT – a, peptički ulkus. Lekovi u lečenju mučnine i povraćanja, dijareje i opstipacije. Prof. dr O. Horvat / Prof. dr I. Samojlik  
04.05. 22 on-line real time Principi lečenja bakterijskih infekcija. Antibakterijski lekovi – Podela antibakterijskih lekova. Rezistencija. Beta laktamski antibiotici. Prof. dr Saša Vukmirović / Prof. dr B. Milijašević  
11.05. 23 on-line real time Ostali antibakterijski lekovi Prof. dr Saša Vukmirović / Prof. dr B. Milijašević  
11.05. 24 on-line real time Polni hormoni. Hormoni štitne i paraštitne žlezde. Kortikosteroidi i imunosupresivi Prof. dr A. Rašković/ Prof. dr O. Horvat  
18.05. 25 on-line real time Dijabetes melitus   Prof. dr A. Rašković/O. Horvat.  
18.05. 26 on-line real time Jodna kontrastna sredstva, podjela, indikacije, ND Barijum Prof. dr O. Horvat  
25.05. 27 on-line real time Paramagnetna kontrastna sredstva za MR, podjela, indikacije, ND Prof. dr B. Milijašević  
25.05. 28 on-line real time Kontrastna sredstva za UZ                              (mikrosfere i perfenapend) Prof. dr N. Stilinović  
01.06. 29 on-line real time Radionukletidi Prof. dr S.Vukmirović  
01.06. 30 on-line real time Opšti principi lečenja trovanja Najčešća trovanja lekovima Prof. dr V. Vasović  
    II kolokvijum (nastavne jedinice 16 – 30)