План теоријске наставе

OSNOVI FARMAKOLOGIJE I KONTRASTNA SREDSTVA U RADIOLOGIJI

SREDA 09.00-10.30 UČIONICA NA KATEDRI

PLAN TEORIJSKE NASTAVE ZA LETNJI SEMESTAR 2023/2024

Tematske jedinice:
1.Uvodni čas. Podela farmakologije na discipline.
2.Farmakokinetika 1: resorpcija, raspodela.
3.Farmakokinetika 2: metabolizam, izlučivanje lekova.
4.Farmakodinamija – mehanizam delovanja lekova, receptori.
5.Interakcije. Neželjena dejstva lekova.
6.Primena lekova u trudnoći i dojenju.
7.ANS (Parasimpatomimetici)
8.ANS (Parasimpatolitici)
9.ANS (Simpatomimetici)  
10.ANS (Simpatolitici)
11.NSAIL
12.Opijatni analgetici
13.Opšti anestetici. Lokalni anestetici.
14.Anksiolitici i hipnotici Antipsihotici.  
15.Lekovi u lečenju maničnih poremećaja. Antidepresivi. Lekovi u lečenju Parkinsonove bolesti.
I kolokvijum (nastavne jedinice 1-15)
16.Uvod u kardiologiju. Lekovi u lečenju arterijske hipertenzije. Diuretici. Beta Blokatori.  
17.Antagonisti angiotenzinskih receptora. ACE inhibitori.Blokatori Ca kanala. Direktni vazodilatatori.
18.Lečenje ishemijske bolesti srca. Lečenje srčane insuficijencije. Antiaritmici.
19.Hipolipemici. Antiagregacioni lekovi. Antikoagulantni lekovi.
20.Lečenje bronhijalne astme.
21.Principi lečenja dehidracije. Lečenje poremećaja GIT – a, peptički ulkus. Lekovi u lečenju mučnine i povraćanja, dijareje i opstipacije.
22.Principi lečenja bakterijskih infekcija. Antibakterijski lekovi – Podela antibakterijskih lekova. Rezistencija. Beta laktamski antibiotici.
23.Ostali antibakterijski lekovi
24.Polni hormoni. Hormoni štitne i paraštitne žlezde. Kortikosteroidi i imunosupresivi
25.Diabetes mellitus
26.Jodna kontrastna sredstva, podela, indikacije, ND Barijum
27.Paramagnetna kontrastna sredstva za MR, podela, indikacije, ND
28.Kontrastna sredstva za UZ                             
29.Radionuklidi
30.Opšti principi lečenja trovanja. Najčešća trovanja lekovima.
II kolokvijum (nastavne jedinice 16 – 30)